www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

De äldst kända anfäderna i Kvarnabo

Måns Jönsson - en av två läskunniga i Gnosjö socken 1691.

(född 1646 eller 1647? i Törestorp eller Stackebo - död 14 april 1716)

son till Jöns Larsson och Britta Mattiasdotter

gift ca 1670 med


Ingier (Indier på gravstenen) Nilsdotter (född 1637 eller 1638 i januari - död 1728 ej känt datum, i en ålder av 90 år och 5 månader gammal enligt dödboken)

Deras barn:

Sven född 1672 i januari

Mattes född 1676 eller 1679

Kerstin eller Cristin född ?

Vallbor (Valborg) född 1677

Sigrid född 1680


Måns Jönsson var säkerligen inte född i Kvarnabo. Troligast är att han var född i Törestorp. Där har hans far också en gård.

Men han hade också arvejord i Stackebo.


Hustrun Ingiers fadersnamn Nilsd. finns inte i några andra källor, endast på gravstenen på Gnosjö kyrkogård.

I Kvarnabo bor även pigan Sisela inhyse, som dör 19 september 1717 "gamla pigan Secilia från Kvarnabo, död i Stackebo".


1673

finns Måns och hustrun Ingierd mantalsskrivna i Kvarnabo. Det är troligt att Ingierd var änka och gården hennes när Måns och hon gifte sig. I en gammal skriftebok för Gnosjö från 1691 sägs Ingierd vara född 1637 och Måns vara nio år yngre.

 

1673

Måns Jönsson och Nils Jönsson i Kvarnabo hamnar inför rätta för att ha jagat tjäder och får böta. Se särskild artikel - klick-.


Det äldsta nu bevarade gårdspapperet på gården Kvarnabo i Gnosjö socken är från 1679.


Det handlar om bonden Måns Jönsson i Kvarnabo. Det finns många efterlämnade dokument efter Måns. En mängd skattekvitton bl a.


1679

Köpte sig fri från militärtjänst

Han var uttagen till knekttjänst och så lejde han en annan att göra hans knekttjänst. För det betalade han 70 riksdaler silverpengar. Det betyder att Måns Jönsson antagligen var förmögen, eftersom de flesta inte kunde köpa sig fria.


”Dock med dhe förord och wilkor ther denne hans Legokarl rymmer / då tages dhen Lagskrefne till Kneckt igen.”


Nästa gårdspapper som är känt är också från 1679 och berättar om hur den lejde knekten Måns Knutsson född i Bredaryds socken avlidit i krigstjänst i Göteborg och hur nu arvingarna gjorde anspråk på resten av de 70 silverpengarna som ännu ej var utbetalda.


1685 i februari

Måns Jönsson tillhandlar sig skatterätten av ¼ del m Qvarnabo av sin husbonde General Tullinspekt. Nils Arfvidsson Hägerflykt. Köpesumman var 100 dal.smt.


1691

I en skriftelängd över Gnosjö för 1691 finns antecknat två läskunniga personer i socknen, varav Måns var den ene.


1705

säljer Måns och hans syskon sina lotter i ¼ skattejord i Stackebo. Den gård som tillskrivs hans farfars farfar, riksdagsmannen Arvid i Stackebo.


1716

Måns lånade ut pengar till sin svåger länsmannen Lars Nilsson i Törestorp. Denne både pantsatte och sålde saker till Måns, och så småningom fick Måns hela gården i pant för skuldfordran. 1716 fick Måns Jönsson andra uppbud på skattehemmanet Västra Törestorp.


Drev in skatt

Det finns kvitton som talar för att Måns Jönsson antagligen var någon slags skatteuppbördsman. Han tog nämligen upp skatt för en hel del kronohemman i Västbo härad. Eftersom Kvarnabo vid denna tid var kronohemman finns också kvitto på när han själv betalade sin skatt med ”4 d 16 öre sölfer och 4 aln lärft” vid 1681 års skatteuppbörd.


Exempel på hur skatterna betalades in till Måns kan man också se på kvittona. Ofta betalades de in natura t ex smör och spannmål. Jordeboksskatten bestod i åtskilliga ”persedlar”.

Dessutom betalades det in manskatt, byggningshjälp, salpeterhjälp (som var nödvändig vid kruttillverkningen) som utfördes av salpetersjudare, skjutsfoderpenningar, dagsverken, boskapskatt, brandstodsskatt, häradskatt och kyrkotionde. Detta var en del av de skatter som betalades på denna tid.


Att Måns Jönsson antagligen var förmögen bevisas av att han idkade lånerörelse. Det har tyvärr inte gått att få fram några uppgifter om varifrån han kan ha fått pengarna.

Att Måns verkligen idkade lånerörelse är bevisat genom bevarade kvitton.

Men han kommer också från en burgen släkt. Förfadern Capten Assar Arvidsson var knekthövitsman i Karl IX:s krig och belönades bl a med skattefrihet på Törestorp Mellangård.


Gravstenen finns kvar

En av de äldsta gravstenarna på Gnosjö kyrkogård är över Måns Jönsson i Kvarnabo. Det är min farfars, farmors, farfars, farfar.

På den står det:

 

MÅNS: IÖNS:

SON: INDIER:

NILS: DOTER:

SOM: IHERANO

M: AF: SOMNA

DE: DEN 14 AP

RIL: i QUVARNA

BO: ANO 1716:

Antagligen är Indier ungefär

samma namn som Ingegerd. Vi har också hittat stavningen Ingier.

Måns och Indier Jönssons gravssten på Gnosjö kyrkogård

Måns gravsten på Gnosjö kyrkogård. Foto från 1975.

Sven Månsson

(I  januari 1672 - 2 juni 1732)

var son till Måns Jönsson.

Gift, troligen 25 maj 1713, då han betalar 20 öre i penninggåva till Kulltorps kyrka, med


Margareta Nilsdotter

(född 1694 i Högshult, Kulltorp - död 26 februari 1789 i Kvarnabo, 95 år gammal, dödsorsak ålderdom)

De fick fem barn.

Jöns

(född 1715 i Kvarnabo, gift med Elin Andersdotter i Granås,  - död 19 mars 1780 i Granås)

Måns

(född 21 augusti 1717, döpt 1 september, var ogift. bodde i Kvarnabo där han dog 23 februari 1789 i huvudsjuka. Hans mor Margareta Nilsd. avled dagen därpå. Mor och son begravdes samma dag.))

Anders

(född 21 januari 1722, döpt 28 januari, )

Nils (född 7 oktober 1724, döpt 11 oktober - död 20 april 1795 i Kvarnabo är bröstsjuka)

Per ( född 19 januari 1729 i Kvarnabo - död 24 oktober 1810 i Kvarnabo)


28 januari 1714

Nästa gårdspapper av intresse är när äldste sonen Sven övertar gården.

Sven Månsson köper tre systerlotter i Kvarnabo. Han betalar sina systrar 20 daler silvermynt var för deras arvslott i Kvarnabo.

Det var äldsta systern Kerstin i Göshult, sen var det systern Vallbor i Stråkneved och systern Sigry i Norregård, Österskog. Han ägde redan sin broderlott som var värd lika mycket som två systerlotter.

Sven Pärsson i Göshult, Nils Jönsson i Stråknevad och Anders Jönsson i Österskog skriver under på sina hustrurs vägnar.


Gifta kvinnor var ju inte myndiga, så deras män skriver under köpebrevet som finns bevarat i gårdspappren i Kvarnabo, bevittnat av Nilsson i Stråknevad, Lars Ollufsson i Värys, Bengt Larsson i Granås och Nils Arfvidsson i Marås.


Gården värderas alltså till 100 daler silvermynt 1714. 100 daler silvermynt år 1714 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 414505 SEK år 2019 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare, enligt uträkning på Kungliga Myntkabinettets uträkning.


1717

Tyvärr finns ingen riktigt förd kyrkobok förrän 1717 ifrån Gnosjö socken. Det var kyrkoherden Ericus Vallin som tillträdde den 1 maj 1717 och verkade till sin död den 29 december 1719, som började föra kyrkobok i Gnosjö. Detta är mycket sent om man jämför med landet i övrigt, för lagen om kyrkobokföring antogs 1686.


I varje fall finns det i denna första kyrkobok för Gnosjö angivet att Sven Månsson var född i Kvarnabo i januari månad 1672 och att han dog där den 2 juni 1732.


Han var gift med Margareta Nilsdotter född 1694 och som det står ”dödsorsaken var ålderdom” då hon dog den 26 februari 1789.


1728

Sven Månsson köper ut ytterligare ett syskon. Nämligen en broderlott i Kvarnabo från Mattes Månsson och hans hustru Ingeborg Jönsdotter i Rudö (Kävsjö sockan). Det köpebrevet finns också bevarat i gårdspappren i Kvarnabo.


1730 ca

sägs i släkten att det var Sven Månsson som avvärjde en attack från rövare genom att skjuta igenom en dörr. Se artikeln "Skotthål genom 250-årig dörr".


De hade fem söner.

De två yngsta, Nils och Pehr, blev kvar i Kvarnabo och delade på gården.

De fick ge 240 daler för gården.


Se gränserna på kartan 1812.


Nils gren av släkten är utdöd i Kvarnabo, medan Per är vår anfader.


1737 i tinget

Änkan Margareta Nilsdotter i Qvarnabo har ett andragande hos tingsrätten, om att hennes hemman, som är avgärda eller enstaka, består av ”fränkliga” ägor, mycket svåra att bruka och inhägna. Härför vill hon ha tingsrättens bevis, och för gårdsbruekts fortsättande vill hon ha tvenne manspersoner? (tvivelaktigt om det är rätt utläst och hon menar just så).


Tingsrätten svarade i alla fall att ”hon har 2:ne söner hemma, Jöns som står därför och den yngre Måns Svensson, vilka henne till hjälp vid arbetet kunde vara, därtill kunniga, vilket också efterfrågades hos den närvarande allmogen”.


1737 – brygghuset brinner

Nämndm. Bengt Nilsson i Sonakull och Bengt Larsson i Granås företedde den 11 aug. syn och värdering på den brännskada som olyckligen timat för änkan h. Margareta Nilsdoter i Qvarnabo uppå ett brygghus därstädes, den alldeles i livit i aska lagd, utom det någon kppar samt bryggputta.

Huset var 13 aln lång lång och 9½ aln bred med gott nävertak, och allt inrede samt detsamma ansett och värderat till sexton d. smt.

Det framkom att elden inte var anlagd, men att änkan var en gammal och svag människa och därför ej kunde edligt bestyrka det.

Rätten tilldömde henne det värderingsmännen uppsatt till brännstad och härden, men eftersom timmer fanns på gården ansågs att ingen ersättning skulle utgå till det.


28 april 1759

Margareta Nilsd. säljer med sina söners ja och samtycke sin åttondel i frälsehemmanet Kvarnabo till sonen Per Svensson för 60 daler silvermynt.

Men sonen Nils Svensson köpte också in sig i gården kan vi läsa på ett kvitto utan årtal.

Både Nils och Per bor sen i Kvarnabo.


Äldsta huset

1729. Sädesmagasin

äldsta huset i Kvarnabo


Det äldsta huset i Kvarnabo består av två små rum, inget kök. Borde vara byggt under Sven Månssons tid.


Det har mest använts till sädesförvaring och vid försäljning av säd. Där finns fast monterade sädesbingar. Det står årtalet 1729 inristat på en av sädesbingarna.

Kartan från 1812 visar hur gården delades mellan bröderna.

Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten