www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

Elkraft i Kvarnabo


Elverk vid tråddrageriets damm


1985 gjorde Herbert Hermansson i ordning den gamla dammen som använts av tråddrageriet. Kraftverket ligger precis bredvid det gamla tråddrageriet.


Sen konstruerade och byggde han ett eget kraftverk. Mellan 1987 och 2006 så gav kraftverket 2 kilowatt. Det gav tillräckligt med el för ytterbelysning i trädgården. Men åskan fördärvade generatorn, som behöver bytas ut om det ska fungera igen.


Herbert gjorde turbinerna av den gamla oljetanken till huset, svetsade ihop dem.

Huset byggde han själv.


- Jag gjorde allt själv utom generatorn, berättade Herbert. Den köpte han 1987, en växelströms på 380 volt.


1998 byggde han vattenhjulet. Det var inte så effektivt som turbinerna men gick igång så fort isen smälte. Vattenhjulet var inte lika känsligt för is.


- Det var en hobbydröm sen många år tillbaks, berättade Herbert. Turbinerna ligger där gamla vattenfallet låg.


Munstyckena till turbinerna frös sönder flera gånger, men det skulle gå att få igång det igen.

El kommer till bygden

1903

Den första elektriska belysningen kom till Gnosjö i och med att bobinfabriken byggdes 1903. Sedan byggdes ett antal  små kraftverk som skulle förse vissa områden med elljus.

Detta möjliggjordes genom bildande av bolag.


1917

Nästa som följde var två som byggdes 1917 varav ett försåg Sunnerbo och Bårebo, och ett försåg Mobäck och Gnosjö gelbgjuteri.


1918

Redan 1918 byggdes ytterligare några stycken varav ett försåg Gnosjö stationssamhälle och ett annat var det som försåg Kvarnabo med elström. Låt oss citera hembygdsforskaren Malkolm Johansson:


” År 1918 utbyggde ett bolag bestående av bomännen från Grimhult, Norrebo, Gamlebo, Fägerås, Granås samt Kvarnabo ett vattenfall i den s k Intagsbäcken samt byggde en kraftstation därstädes för sin belysning.”

Ur Gnosjö i gången tid av Malkolm Johansson (1972) sid 182.


Även Rudöbönderna i Kävsjö socken var inblandade fast inte Johansson noterat det.


Intagsbäcken är detsamma som Lisebobäcken och Kvarnabobäcken/Kvarnaboån.

Den här bäcken har flera namn utefter sitt lopp. Den kallades både Lisebo och Fägerås kraftstation.


1919

Långfredagen 1919 invigdes kraftstationen. Driften skedde i början genom att bönderna som hade bildat bolaget var där varsin vecka och ansvarade för driften. Sedan anställdes torparen Anders Johan Andersson i Lisebo för att sköta driften. Se artikel-klick-


1925

kom Trollhättekraften till Gnosjö.


På 1930-talet

lades driften ned i Lisebo och kopplades till Trollhättekraften.

Kraftstationen revs 1931. Själva dammen, vanligen kallad Lisebodammen, finns ännu kvar.


1987

började Herbert Hermansson som hobbyprojekt bygga ett eget kraftverk vid den gamla tråddrageridammen i Kvarnaboån. Se artikel.

Herbert bygger elverk

Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten