www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

Kvarnabo

Namnet på byn Kvarnabo har stavats på många olika sätt genom tiderna.


Byn Kvarnabo har stavats på många olika sätt genom tiderna.

Det har stavats som t ex Quvarnabo (1600-talet).

Quarnabo, Qvarnabo, Qwarnabod, Qvarnabod, Qwarnabo (1700-1800-talen)

och som det heter idag, Kvarnabo.

Namnet har kommit av att det fanns en kvarn i byn.

Pappa brukade säga att det var den enda byn i industritäta Gnosjö socken som hade ett ”industrinamn”.1619

De tidigaste uppgifterna vi har hittat om kvarnen i Quarnabo, har min faster Britta-Stina Hermansson hittat, i en dombok från 1619.

Kvarnen fanns tydligen så tidigt som början av 1600-talet. Det var Laga ting i Lanna i Kulltorp. En landsknekt Jon i Quarnabo ska ha sålt gården men sen ångrat sig. Och det hade dessutom byggts ett nytt quarnstånd. Och där hade han malt på kvarnen utan tillstånd och utan att betala för sig.

T o m brutit sig in och han blev dömd för detta. Detta är ingen släkting utan någon annan tror vi.


1697

Tydligen har det genomförts någon form av besiktning på kvarnarna i området 1697. Det här papperet finns bevarat i riksarkivet. Tror att det står ungefär så här:


Qwarnaboo qwarn:


? ? undersöktes nu lijten Swallteqwarn ? ?

lilla bäck till Qwarnabo /4.... H (Herr) General Inspectorens

välborne H (Herr) Nils Hägerflycht ? ?

gården i Gierdet af enskillte ägor belägen ?

I Uhråldrige tijder upsatt kunnandes allenast ?

när flod ? höst och Wåhr ? Åboen mahler sin Kornsädh till

huusbehoof, Men ? sädh af blankorn och hafre mahles widh dhe

större Qwarnar.

Ur riksarkivet om Qvarnabo skvaltkvarn

Kvarn i Kvarnaboån

Kvarnabo husbehovskvarn

1619 - 1852

 

Den finns utmärkt på kartan år 1798.


Den låg vid Kvarnabobäcken och ska ha spolats bort vid ett kraftigt vattenflöde år 1852.


Det enda som finns bevarat är en av kvarnstenarna. Dessutom finns det rester av kvarnstenar som ligger nere vid fallet. Dessa har antagligen gått sönder vid tillverkningen.

Kvarnabo kvarn ruin Foto Malkolm Johansson

Det här fotot är taget av Malkom Johansson 1929 och visar resterna efter kvarnen som spolades bort av vattenmassor i Kvarnaboån 1852. (Tack Folke Johansson för bilden.)

Bilden tagen 1975 visar fallet där kvarnen låg. Till höger syns fortfarande en del av stengrunden.

Till vänster finns fortfarande spår av kvarnrännan.

Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten