www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

Kvarnabo 1:3 och 1:4

(nutida beteckning)


Pehr Svensson

(19 jan 1729 – 24 okt 1810 dödsorsak rödsot) gifte sig 23 april 1764 i Åsenhöga med

Sigrid Nilsdotter

(18 dec 1740 i Ingarp – 4 juli 1801 i Kvarnabo dödsorsak bröstsjuka).


I gårdspappren står det att hon gav honom en morgongåva, som bestod av 30 lod silver. Det kan vara felskrivet eftersom seden är att brudgummen ger bruden morgongåva och bruden har med sig hemgift. Så förmodligen var det hennes hemgift.


De fick tre barn varav Anders övertog gården.

Vid Sigrids död blev det bouppteckning. Då värderades lösöret på gården till 341 riksdaler. Där fanns bl a fjorton silverbägare. Antagligen var detta en del av arvet efter Måns. Eller en del av Sigrids hemgift? Man kan kanske också anta att halva Måns arv hade följt Nils Svensson.


Anders Persson

(12 jan 1784  - 22 sept 1864)

gifter sig 1807 med

Karin Svensdotter

(16 febr 1783 – 7 nov 1843).


Citat ur prästens anteckningar:

”1807 den 12 april vigdes drängen och skattefrälsehemmabrukaren Anders Persson från Kvarnabo och pigan Karin Svensdotter i Norra Sunnerbo av kyrkoherden magistern Abraham Almén. I morgongåva 30 lod silver.”


Vanför och halt

Det berättas om Anders i Kvarnabo att han var ”vanför och halt”.


Anders Persson hade titeln kronorättare. Detta innebar att han fortfarande hade samma uppgift som Måns Jönsson att samla in kronoskatten. Själva gården hade övergått från att ha varit kronohemman till att vara frälsehemman under Herrestad. Orsaken till detta är okänd för mig.


Auktion - osams om arvet

Anders och Karin fick sex barn.

Johannes gift 1831 med Cajsa Persdotter från Havrida i Bredaryd.

Sigrid gift 1835 med Nils Persson i Lidås.

Cajsa gift med Nils Samuelsson i Grimhult.

Ingrid gift 1854 med Magnus Ericsson. De bor i Flahult, Reftele.


Sara, den yngsta, gifter sig 5 oktober 1845 med Johannes Nilsson från Hult. Samma år blev de ägare till gården.

De båda systrarna Cajsa och Ingrid var då inte gifta. De sålde genom sina förmyndare sina arvslotter i gården. Det skedde på öppen auktion.

Citat ur auktionsprotokollet från den 28 april 1845:

”Efter föredragna auktionsvillkor försåldes gården. Med dessa villkor Utropade 1/72 dels mantal av skattefrälsehemmanet Qvarnabo för 100 riksd. Banco och efter flera anbud och tillräckligt lämnad betänketid, stannade drängen Johannes Nilsson och hans tilltänkta hustru pigan Sara Andersdotter i Qvarnabo för det högsta av 139 riksd. 21 sk. Banco, som med vanligt klubbslag bekräftades.”


Två år tidigare, 1843, hade ett undantagskontrakt blivit skrivet till förmån för fadern Anders.


Vid arvsskiftet blev det alltså dessvärre osämja, vilket medförde att det blev allmän auktion på både gården och lösöret. Det var tråkigt för mycket av lösöret som tillhört gården under en lång period blev nu spritt för himlens alla vindar.


Sara Andersdotter

(31 jan 1823 – 13 dec 1875)

gifter sig den 5 oktober 1845 med

Johannes Nilsson från Hult

(23 april 1819 – 22 juni 1871).

De fick sju barn varav tre dog i späd ålder.


Johannes var av den så kallade ”Hultasläkten”. Den släkten var omtalad för sitt sinne för affärer. Johannes reste också ut på handelsresor. Det som såldes var mest artiklar som tillverkats i bygden. Johannes samarbetade troligen med sina bröder från Hult. Han var även kyrkvärd. Johannes blev 53 år gammal.


Det finns ett minneskors på Gnosjö kyrkogård.

Där står:


”Minne öfver 2ne makar

Kyrkov. Johannes Nilsson född 23/4 1819 död 22/6 1871.

och hans hustru Sara Andersdtr född den 31/1 1823 död 13/12 1875.

jemte sina 3ne barn Sven född 8/7 1846 död 11/10 1857,

Emma född 8/12 1859 död 8/1 1960.

Emelia född 13/5 död 26/5 1862.

5te Moseb. 32:29,

Romar 5:12,13,14.”

gravkors Johannes Nilsson

De bibelställen som är citerade på gravkorset är:


5 Mosebok 32:29

"Vore de visa, så skulle de begripa detta, de skulle första vilket slut de måste få."


Romarbrevet 5:12-14

"12.  Därför är det så: Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat.

13.  Ty synd fanns i världen redan innan lagen fanns.  Men synd tillräknas icke där ingen lag finnes;

14.  och dock har under tiden från Adam till Moses döden haft väldet också över dem som icke hade syndat genom en överträdelse, i likhet med vad Adam gjorde, han som är en förebild till den som skulle komma."

Sara Andersdotter

gifte efter Johannes Nilssons död om sig efter ca 1,5 år den 21/11 1872 med den 18 år yngre Per Måns Svensson född 14 maj 1872 i Marsås i Kävsjö. Hon skänker genom utfärdat gåvobrev 1/32del av Kvarnabo till honom. De var gifta i tre år. Sedan avled Sara den 12/12 1875.


Per Måns gifte om sig 1877 med den 15 år yngre Kerstin Sveningsdotter född 23/10 1856 från Töllstorp. Det var också dit de flyttade efter två år som bönder i Kvarnabo. En så kallad hälftenbrukare bodde i Kvarnabo under ungefär ett år. Inflyttad för Töllstorp, utflyttad till Åker. Ett brukningskontrakt upprättades 1879 med

Anders Josef Sveningsson f 1842 i Valdshult gift med Katarina Danielsdotter född 1835 i Anderstorp.


Saras son i första giftet, Sven Johannesson övertar gården. Han köper Per Måns andel.

Per-Måns och Kerstin

Per-Måns Svensson f 1841 och hans andra hustru Kerstin f 1856. Gifta 1877, dvs två år efter Saras död.

De bodde i Töllstorp, Gnosjö.

Per Måns var styvfar till Sven och hans systrar. Han hade varit gift med deras mor Sara Andersdotter.

Per-Måns sålde sin 1/32del av gården i Kvarnabo till Sven Johannesson.

Kvarnabo foto Claes-Göran Åberg

Foto: Claes-Göran Åberg.

Aminoffska processen 1850


1850 sålde Fredrik och Charlotte Aminoff f Téet frälseräntan på gårdarna i Kvarnabo till Johannes Josefsson och Johannes Nilsson. De båda bönderna fick betala 333 riksdaler och 16 skillingar. Den försäljningen innebar att hädanefter var inte de båda bönderna tvungna att betala skatt till Herrestad dvs de slapp frälseskatten.


Det blev en rättstvist av denna transaktion p g a att Aminoffs släktingar/arvingar ansåg att Fredrik och Charlotte Aminoff inte hade haft laglig rätt att till Josefsson och Nilsson sälja släktingarnas rätt att ta upp frälseskatt.


Utslaget i rätten blev att transaktionen var laglig. Det var Västbo härads lagtima hösteting i Ölmestad (nuvarande Reftele) som fastslog detta den 31 oktober 1850.

Nils Nilsson i Hult, Gnosjö,


är min farfars farfars far. Dvs jag är sjätte generationen efter honom.

Hans son Johannes Nilsson gifte sig med Sara Andersdotter i Kvarnabo.


Nils Nilsson var säkerligen en ganska ovanlig man.

Att han var begåvad med affärssinne vet man. Han handlade med dåtidens Gnosjöprodukter, järntråd och sånt som tillverkades av järntråd.


När han som undantagsman avled 1866, vid 82 års ålder, efterlämnade han en ovanligt stor förmögenhet. Bouppteckningen slutade på 5691 riksdaler. I bouppteckningen finns flera vågar med. Den värdefullaste, ”en med 5 centers lod” bedömdes vara värd 30 riksdaler.

Han hade också mycket pengar utlånade till folk runt om i bygden, den största posten till Andreas Johansson i Stjernehult enligt en revers på 1816 riksdaler.


Att Nils var intresserad av att läsa, speciellt då om andliga ting, visar det ganska stora innehavet av böcker som räknas upp i bouppteckningen. Hofs Postilla, Norbergs Postilla, Luteri Evangelie Postilla, Sven Bätters Postilla, en Mullers dito, en Frankels resepostilla med mera.

Han författade också själv. Det finns en bön upptecknad av Kyrkoherden Almén, som gavs till böneförfattarens son Johannes Nilsson i Kvarnabo (min farfars farfar).


Nils Nilsson dog blind. Hustrun Elsa blev 94 år gammal och när hon dog hade hon varit socknens äldsta innevånare i sex år.

(Källa: Britta-Stina Hermansson)


Med tanke på att Johannes och hans fästmö Sara köpte Kvarnabo på auktion, när Sara och hennes syskon blev osams vid arvsskiftet, så måste nog Johannes haft pengar med sig ifrån Hult.


Nils Nilsson i Hult född 2 augusti1782. Död 1866.

Gift med

Elsa Jonsdotter Född 31 december 1786. Död 1880.


Deras gravkors i gjutjärn är flyttat och står utmed staketet vid Gnosjö äldsta kyrkogårds staket, åttonde från vänster i inre raden mot staketet.

På baksidan står:

Jag är uppståndelsen och lifvet, hvilken

som tror på mig, han skall lefva, om han

är död blefv.

Joh. Ev. 11:25. 26.

Sv. Ps. 469:8


Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten