www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

Bårebo, dess historia som industricentrum.

Bårebo, liksom de flesta byar ägdes av skattefrälset adeln, som var helt befriade från skatt. Orättvisorna hade inga gränser.


I 1637 års jordebok ägdes hela Bårebo av släkten Sparre, men de bodde aldrig ens i närheten. Enda verksamheten var att inkassera arrenden från bönder som brukade deras egendomar.


Tiderna förändrades och i början av 1700-talet började adeln sälja ut en del av sina byar.

1704 köptes Bårebo av två bröder. Båda hade samma namn Jon.

1730 blev Jöns Hansson ägare till den ena gården som vi skall följa.


Vi hoppar över några generationer och flyttar oss till Johannes Danielsson (född 1833) som blev ägare till gården och stamfader till några kända Gnosjösläkter. Bauréus, Bolander, Blomgren samt Sven Johansson som grundade Sveico 1914.

Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten