www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

Enen i Kvarnabo


Denna gigantiska en i Kvarnabo är fotograferad av den store hembygdsforskaren Malkolm Johansson förmodligen på 1920-talet. Tack Folke Johansson för bilden.


Enen är här 8 meter hög och 32 cm i diameter.


Det är svårt att se vem som står bredvid enen. Det borde var Severus Johansson eller kanske Sven Johannesson.


Min faster Mildris Lilja berättade att enen stod på åkern där vägen idag går upp till Intaget.

Mamma Sigrid minns att enen dog av sig själv så småningom.


Stor en i Kvarnabo

Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten