www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

Severus och Emma i Kvarnabo

Severus Johansson (1/1 1877-30/6 1950)

var gift med Emma (9/1 1874 - 10/4 1958).


Severus hade förtroendeuppdrag i socknen, bl a var han kyrkvärd i 12 år. Han var också en av dem som bildade Gnosjö hembygdsförening. Han var kassör i första styrelsen. En 1700-talsstuga från hans gård står i Gnosjö Hembygdspark.

Utav deras sex barn så övertog den näst yngste, Gunnar, gården.


Gunnar Kvarnvik bytte tillsammans med sina bröder efternamn från Johansson, och var gift med Eira. Så alla som heter Kvarnvik heter det efter gården Kvarnabo.


De två släkterna som nu finns i Kvarnabo är inte släkt med varandra.

Kvarnviks

Det jag visste om bilden, men Mats visste mer.


På hästen: Erik Kvarnvik

Emma Johansson, har sönerna David och Evert i knät.

Flickan i knät är Svea, som gifte sig med David Sjögren, Käringagärde.

De äldre tanterna är mödrarna till Severus och Emma Johansson.

Stående mellan damerna är ett hembiträde.

Emma och Severus söner tog sig namnet Kvarnvik.

Saknas namn på herrarna som står.


Gör som Mats Johansson, Gnosjö! E-posta karin@kvarnabo.se om du vet mer om någon bild. Bilder kan berätta så mycket. Och Mats hade mycket att berätta utifrån bilden


Bilden är förmodligen tagen sommaren 1912 med tanke på tvillingarnas ålder som är födda i mars 1911 och att Gunnar inte är född men finns förmodligen i Emmas mage och ska födas några månader senare på nyårsafton 1912.


Unga damen som omnämns som hembiträde är förmodligen Helga, en syster till Severus som tyvärr dog två år efter kortet tagits blott 23 år gammal.


En av de stående männen borde vara Severus själv.


En av de andra stående männen är förmodligen Severus broder Malkolm som fyra år efter kortet togs flyttade till Amerika Jamestown där brodern Johannes redan fanns, men Malkolm kom hem igen efter några år och gifte sig med Klara och bosatte sig i Abborrakull (Karl-Axel Johanssons fosterföräldrar). De fick dessförinnan en Melvin som tyvärr dog.


Den tredje mannen skulle eventuellt kunna vara Johannes, Severus broder som flyttat till Amerika redan 9 år innan kortet togs om man möjligen varit hemma på besök. Kanske var det hans eventuella besök som föranledde fotograferingen. Han dör ca 1920 i Jamestown. Han tog sig namnet John Nygren i Amerika.


En annan kandidat på tredje mannen är Emmas broder Malkolm från Smeanäs bortanför Chaparral. Han tog sig senare namnet Smedberg.

Han levde ”oäkta leverne” med änkan Albertina Hyltén från den fina berömda industriidkarfamiljen i Hyltan Gnosjö. J E Hylténs syster Albertina blev enligt hörsägen inte så väl sedd i Hylténsfamiljen efter att ha blivit sambo med Smedberg. De levde tillsammans i hela hennes resterande levnad. Tyvärr blev hon bara 56 år men hade fött 3 barn i tidigare äktenskap och 6 barn med Smedberg. Flera av barnen dog små eller unga. Smedberg var visserligen industriidkare han också, men kanske av det mindre lönsamma slaget och bodde inhyrd på flera platser. Malkoms och Albertinas 6 barn är vid tiden för fotograferingen 4-14 år gamla, fyra av dem lever och Albertina lever 4 år efter kortet togs. Det kanske talar mindre för att Malkolm ensam skulle vara med på korten. Tyvärr finns nog ingen i livet längre som kan svara på det.


Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten