www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

Torp från Kvarnabo flyttas till Gnosjö hembygdspark


1929 flyttades en 1700-talsstuga från Kvarnabo till Gnosjö hembygdspark.


Idag finns bara jordkällaren kvar i Kvarnabo och ligger under huset,  som numera är ihopbyggd med verkstaden.


Lars Kvarnvik, som idag äger gården tillsammans med sin fru Ulrika, berättar att min far Herbert berättat att när de skulle forsla ner stugan till Gnosjö, så lastade de det sista med chauffören kvar i bilen så han kunde inte komma ut förrän de lossat lite ...


Herbert var 12 år när stugan flyttades, så han kom säkert ihåg det rätt.


Det var inte märkligt att det blev just från Kvarnabo som stugan flyttades. Ägaren Severus Johansson var med och bildade Gnosjö hembygdsförening. Han var kassör i första styrelsen.

Anledningen till att föreningen bildades var att ett sällskap från Värnamo ville köpa socknens enda ryggåsstuga, Gunnarsstugan, och det ville dessa herrar icke låta ske, och inköpte ryggåsstugan för 300 kronor. Direkt efter köpet bildades föreningen,den 10:e juni 1925 som godkände köpet.

Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten