www.kvarnabo.eu

Min släkthistoria

The History of My Family

www.kvarnabo.eu


Historia är  att lära känna både sig själv,

andra och hitta ett sammanhang.


Jag har valt att göra en hemsida i stället för "papper" för att det är enkelt att korrigera. När nya uppgifter hittas så behöver texten rättas.


Uppmärksamma mig gärna på om något är fel!  karin@kvarnabo.eu

Tråddrageri i Kvarnaboån

Resterna av tråddrageriet.

Tråddrageriet


Inte i någon bouppteckning från Kvarnabo på 1700 och 1800-talet finns upptaget några redskap som vittnar om tråddragning. Det sysslade man tydligen inte med i Kvarnabo, fast det var så vanligt på andra håll i socknen. Men under Sven Johannessons tid på 1890-talet byggdes ett tråddrageri i Kvarnaboån.


Det brukades av torparen August Hageberg (hette Johansson innan han tog sig namnet Hageberg efter torpet), Han bodde på torpet Hagaberg under Kvarnabo.


Det lär ha varit det sista av de små tråddragen av gammal modell som var igång i Gnosjö socken. Omkring 1905 slutade de hjulen att snurra.


I Kvarnabo var torparrendet på torpet Hagaberg en viss del av vinsten från tråddrageriet som var byggt av hemmansägaren, men brukades av torparen.


På fotot från 1929 har fotografen och hembygdsforskaren Malkolm Johansson fotograferat resterna av tråddrageriet som var raserat. Tack för fotot, Malkolms barnbarn,  Folke Johansson. Malkolm var lillebror till tråddragaren August.


Folke Johansson kommenterar: "August var bror till min farfar. August bytte namn till Hageberg eller Hagberg. Jag har sett båda stavningarna. August far hette Johan Magnus Johannesson född 1825.

Malcolm Johansson (min farfar) var bror till August. August var äldst i syskonskaran."


Tråddrageri ersattes av elverk


Min far Herbert Hermansson byggde ett eget elverk för många år sen (som hobby) på den plats där tråddrageriet en gång låg.

Vykort. Gnosjö kollektiva utställning i Jönköping 1928. Gnosjö tråddrageri för handkraft, från 1700-talet.

Karin Malmsten

Åminne, Värnamo

 

Karin@kvarnabo.eu

(ej länkaktiverad för att undvika spam)

Ej tillåtet kopiera innehållet i text och bilder utan att fråga.

Var vänlig uppge alltid källan.


Copyright © All Rights Reserved Karin Malmsten