Anfäderna i Kvarnabo

under 1600-talet in på 1800-talet

Uppdaterad senast 20210205


Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

gravstenen för Måns Jönson och Indier Nilsdotter (teten på ena sidan) och för sonen Sven Månsson och Margaretha Nilsdotter (text på andra sidan) finns bevarad på Gnosjö gamla kyrkogård. Foto: Per-Olof Hidmo.

Farfars farmors farfars farfar

Måns Jönsson - en av två läskunniga i Gnosjö socken 1691.

Måns Jönsson var säkerligen inte född i Kvarnabo. Troligast är att han var född i Törestorp. Där har hans far en gård. Men han hade också arvejord i Stackebo.

Hustrun Ingiers fadersnamn Nilsd. finns inte i några andra källor, endast på gravstenen på Gnosjö kyrkogård. 

I Kvarnabo bor även pigan Sisela inhyse, som dör 19 september 1717 "gamla pigan Secilia från Kvarnabo, död i Stackebo".


1673

finns Måns och hustrun Ingierd mantalsskrivna i Kvarnabo. Det är troligt att Ingierd var änka och gården hennes när Måns och hon gifte sig. I en gammal skriftebok för Gnosjö från 1691 sägs Ingierd vara född 1637 och Måns vara nio år yngre.

 

Tjäderjakten 1673

Måns Jönsson och Nils Jönsson i Kvarnabo hamnar inför rätta för att ha jagat tjäder och får böta.

 

De anklagas av skogvaktaren Abram Skating (? för efternamnet) och skogvaktardrängen Jöns Månsson i Siggebo, för att som det står i tingspapperen ”hava fört åt Halmstad 1 rådjur, 7 st hanar, 2 st orrar att försälja”.

Hanar är troligen detsamma som tjädertuppar. Hane är tupp och tjäder fick endast jagas av aristokratin på 1700-talet. (Källa: Wikipedia)


Måns och Jöns erkänner godvilligt att de slagit två st hanar, men två har de hittat döda i skogen. Två av dessa hade en Anders Andersson i Kierstaneryd? fått för att sälja. Det erkänner Anders Andersson och berättar att han sen har sålt de två hanarna till Sven Månsson i Vallåkra.


Komministern i Åsenhöga, Herr Johan i Lidås, var inkallad som vittne och bekräftar att Måns Jönsson hittat de två hanarna döda i skogen.


Välborna Fru Anna Fleetvods budman protesterade mot skogvaktaren, som låtit tingsföra hennes principal, bonden i Kvarnabo. Budmannen begär att Måns Jönsson ska åtnjuta försvar.

Min faster Britta-Stina Hermansson har hittat den här historien, men har inte hittat hur det gick med försvaret. Däremot har hon hittat att Måns och Nils så småningom fick böta för sin jakt.


Måns köper sig fri från militärtjänst 1678

Måns var uttagen till knekttjänst men han lejde en Måns Knutsson född i Hörda, Bredaryds socken, att göra hans knekttjänst 1678. För det betalade han 70 riksdaler silverpengar. Det betyder att Måns Jönsson antagligen var förmögen, eftersom de flesta inte kunde köpa sig fria.


”Dock med dhe förord och wilkor ther denne hans Legokarl rymmer / då tages dhen Lagskrefne till Kneckt igen.”


Den lejde knekten Måns Knutsson blir omgående kommenderad till Göteborg, den 21 maj 1678, där i herranom avsomnar han dvs dör. Då har hans bröder Per Knutsson och Jöns Knutsson, samt svågrarna arvsrätt. Måns Knutsson systrar Gunnil och Marta, som gifta kvinnor, är ju inte myndiga utan deras män Bengt Jönsson i Hörda och Jöns Simonsson företräder dem.


Att vi vet så mycket om denna händelse är att händelseförloppet beskrivs i originalbrevet från den 17 augusti 1679, som är undertcknat i Törestorp. Det brevet finns bevarat i gårdspapperen i Kvarnabo.


70 riksdaler i nutida penningvärde

Det är cirka 35 434 kr i 2020 års penningvärde om man omvandlar enligt

http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet


1679 - Äldsta dokumentet 

Det äldsta nu bevarade gårdspapperet på gården Kvarnabo i Gnosjö socken är brevet från de efterlevande till Måns Knutsson från 1679.  Det finns många efterlämnade dokument efter Måns. En mängd skattekvitton bl a.


Originalbrevet från 17 augusti 1679 som undertecknades i Törestorp.

Efter lejde knekten Måns Knutssons död i kringstjänst i Göteborg den 21 maj 1678 så gör Måns Jönsson och knektens arvingar upp om den delen av ersättningen som ännu inte var utbetald.


Originalbrevet är svårläst så frågetecken. punkter för uteblivet ord och orden i kursiv stil är där det är svårtytt och med reservation för feltolkning.


Bekänner vi oss undertecknade och veterligt gör med denna vår givna skrift för

kuorium? och euom?


Näml.: att såsom Måns Jönsson i Quarnabo och Gnosjö soh. haver lejt vår svåger Måns Knutsson barnfödd i Hörda och Bredaryd socken till knekt i sitt ställe anno 1678, och strax blev kommenderad till Göteborg ifrån Unnaryds brodh? d 21 maj 1678 och eftersom vår svåger är i herranom avsomnad i Göteborg på kronotjänst och all den tid honom resterade på hans knekta lega hos bemält.


Måns Jönsson i Quarnabo 70 riksd. hade ej? styckatt?

Så emedan samma penningar föllo oss underskrivne till arv efter vår svåger och broder Måns Knutsson, haver vi gjort ett ärligt contract och samväll? med Måns Jönsson i Quarnabo, efter vårt yttersta förstånd.

Emedan han haver varit så god mot sin lego karl och förbrukat? ofte mat och annat got honom till hjälp till Göteborg, och därtill med Måns Jönsson dessutom kostat efter gifter? på resterande lega 18 riksd. och vi dessutom uppburet reda contant penningar 52 riksd. till fulla vår begäran och nöje och vi äro alldeles väl åttsämbra? och …..? att intet efter efterfall för oss eller våra efterkommande skall hava makt att mera fodra på samma lega, så alltså hålla vi Måns Jönsson i Quarnabo alldeles skadelös för allt eftertal för bemält. karl och ingen skuld hava mot honom Måns Jönsson i Quarnabo på sina utlag, vi står därföre och detta så sant är låta vi så skriva våra namn härunder och …?. skull och därtill större vittne hava vi begärt cronans tingsman ville ock underskrivne.

 

DATUM TORESTORP d 17 augusti 1679

Bengt Jönsson i Hörda B
Jöns Simonsson
Per Knutsson i Brötjestad
Jöns Knutsson i ……..?

Attesteras
………?

Gunnil Knutsdotter
Marta Knutsdotter

1679

Nästa gårdspapper som är känt är också från 1679 och berättar om hur den lejde knekten Måns Knutsson, född i Bredaryds socken, avlidit i krigstjänst i Göteborg och hur nu arvingarna gjorde anspråk på resten av de 70 silverpengarna som ännu ej var utbetalda.


1685 i februari köper Måns sig loss från skatt

Måns Jönsson tillhandlar sig skatterätten av ¼ del m Qvarnabo av sin husbonde General Tullinspekt. Nils Arfvidsson Hägerflykt. Köpesumman var 100 dal.smt (silvermynt).


1691 noteras att Måns är en av två Läskunniga

I en skriftelängd över Gnosjö för 1691 finns antecknat två läskunniga personer i socknen, varav Måns var den ene.


1705

säljer Måns och hans syskon sina lotter i ¼ skattejord i Stackebo. Den gård som tillskrivs hans farfars farfar, riksdagsmannen Arvid i Stackebo.


1716

Måns lånade ut pengar till sin svåger länsmannen Lars Nilsson i Törestorp. Denne både pantsatte och sålde saker till Måns, och så småningom fick Måns hela gården i pant för skuldfordran. 1716 fick Måns Jönsson andra uppbud på skattehemmanet Västra Törestorp.


Drev in skatt

Det finns kvitton som talar för att Måns Jönsson antagligen var någon slags skatteuppbördsman. Han tog nämligen upp skatt för en hel del kronohemman i Västbo härad.


Eftersom Kvarnabo vid denna tid var kronohemman finns också kvitto på när han själv betalade sin skatt med ”4 d 16 öre sölfer och 4 aln lärft” vid 1681 års skatteuppbörd.

Exempel på hur skatterna betalades in till Måns kan man också se på kvittona. Ofta betalades de in natura t ex smör och spannmål.


Jordeboksskatten bestod i åtskilliga ”persedlar”.

Dessutom betalades det in manskatt, byggningshjälp, salpeterhjälp (som var nödvändig vid kruttillverkningen) som utfördes av salpetersjudare, skjutsfoderpenningar, dagsverken, boskapskatt, brandstodsskatt, häradskatt och kyrkotionde. Detta var en del av de skatter som betalades på denna tid.


Förmögen

Att Måns Jönsson antagligen var förmögen bevisas av att han idkade lånerörelse.

Det har tyvärr inte gått att få fram några uppgifter om varifrån han kan ha fått pengarna.

Att Måns verkligen idkade lånerörelse är bevisat genom bevarade kvitton.

Men han kommer också från en burgen släkt.

Förfadern Capten Assar Arvidsson var knekthövitsman i Karl IX:s krig och belönades bl a med skattefrihet på Törestorp Mellangård.

Måns Jönsson

född 1646 eller 1647? i Törestorp eller Stackebo 

död 14 april 1716)

son till Jöns Larsson och Britta Mattiasdotter

gift med

Ingierd (Indier på gravstenen) Nilsdotter

(född 1637 eller 1638 i januari 

död 1728 ej känt datum, i en ålder av 90 år och 5 månader gammal enligt dödboken)


Måns och Ingierds barn.


Kerstin eller Cristin

f. 1665?

gifter sig 1685 i Gnosjö kyrka med
Sven Pärsson från Norra Ingarp, Åsenhöga.

f. 28 augusti 1666

De bor i Göshult, Åsenhöga  

Deras dotter

Kierstin Svensdotter af Göshult,


Sven Månsson

f, januari 1672 Kvarnabo

d. 2 juni 1732 Kvarnabo

gifter sig 25 maj 1713 i Kulltorps kyrka med

Margaretha Nilsdotter

De tar över Kvarnabo.


Mattes

f, 1676 eller 1679 i Kvarnabo

d. 1762 i Rudö, Kävsjö.

gifter sig 7 januari 1709 i Kävsjö kyrka med 

Ingeborg Jönsdotter

f. 1686 Hökhult

d. 1765 Rudö

De bor i Rudö.

Barn

Sven Mattsson

f. 12 maj 1710 Rudö

d. 4 augusti 1773 HagshultVallbor (Valborg)

f. 1677 Kvarnabo

d. 15 september 1752 Stråkeved Kävsjö

gifter sig 1691 i Gnosjö kyrka med 

Nils Jönsson

f. 1651 Stråkeved

d. 1737 Stråkeved

Nils är hela 26 år äldre och änkling. Det blir hans andra äktenskap.

Deras barn heter förmodligen

Karin

Jöns

Britta 

AndersSigrid

f. 1680

Gift 29 maj 1699 med

Anders Jönsson i Österkog, Kulltorp


Staffan Lindeborg och jag jobbade ihop i slutet av 1970-talet.


Nu har vi upptäckt att hans anfader Anders Pärsson i Norra Ingarp Åsenhöga var bror med Sven Pärsson som gifte sig med Måns Jönssons dotter Kierstin Månsdotter från Kvarnabo.


Fotot från oktober 2020.

Gravstenen finns kvar


En av de äldsta gravstenarna på Gnosjö kyrkogård är över Måns Jönsson i Kvarnabo., han fru Indier, hans son Sven Månson och Svens fru Margaretha.


Det är min farfars, farmors, farfars, farfar/farmor.  På den står det:

 

MÅNS: IÖNS:

SON: INDIER:

NILS: DOTER:

SOM: IHERANO

M: AF: SOMNA

DE: DEN 14 AP

RIL: i QUVARNA

BO: ANO 1716:


Antagligen är Indier ungefär samma namn som Ingegerd. Vi har också hittat stavningen Ingier.

Läs mer 

Hur mycket motsvarar 1 riksdaler år 1679 i 2020 års penningvärde?


Analysen bygger på en jämförelse av penningsvärdet år 2020 med penningvärdet år 1679.
Marknadsvärdet av 1 riksdaler år 1679 var 6.7500 daler kopparmynt.

För 1 riksdaler år 1679 kunde köpas lika mycket varor och tjänster som 506.2 SEK år 2020 mätt med konsumentprisindex.


Alternativa beräkningar:
• 1 riksdaler år 1679 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 14507 SEK år 2020 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare (löntagare fr o m 2005).


Årliga prisförändringar:
Under perioden 1679-2020 var den årliga inflationen (mätt med konsumentprisindex) i genomsnitt 2.34 procent per år. Löneindex ökade i genomsnitt med 3.36 procent per år.


För denna uträkning är källan

Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.


Källa

http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet

Klicka på bilderna

så blir de större.

Farfars farmors farfars far

Sven Månsson löser ut syskonen och tar över Kvarnabo

28 januari 1714 tar äldste sonen Sven över gården


Gårdspapperen visar att Sven Månsson köper tre systerlotter i Kvarnabo. Han betalar sina systrar 20 daler silvermynt var för deras arvslott i Kvarnabo.

Det var äldsta systern Kerstin i Göshult, sen var det systern Vallbor i Stråkneved och systern Sigry i Norregård, Österskog. Han ägde redan sin broderlott som var värd lika mycket som två systerlotter.

Sven Pärsson i Göshult, Nils Jönsson i Stråknevad och Anders Jönsson i Österskog skriver under på sina hustrurs vägnar, eftersom de som  gifta inte är myndiga.

Köpet av systerlotterna bevittnas av Nilsson i Stråknevad, Lars Ollufsson i Värys, Bengt Larsson i Granås och Nils Arfvidsson i Marås.


Gården värderas alltså till 100 daler silvermynt 1714. 100 daler silvermynt år 1714 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 414 505 SEK år 2019 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare, enligt Kungliga Myntkabinettets uträkning.


1717

Tyvärr finns ingen riktigt förd kyrkobok förrän 1717 ifrån Gnosjö socken. Det var kyrkoherden Ericus Vallin som tillträdde den 1 maj 1717 och verkade till sin död den 29 december 1719, som började föra kyrkobok i Gnosjö. Detta är mycket sent om man jämför med landet i övrigt, för lagen om kyrkobokföring antogs 1686.


I varje fall finns det i denna första kyrkobok för Gnosjö angivet att Sven Månsson var född i Kvarnabo i januari månad 1672 och att han dog där den 2 juni 1732.


1728

Sven Månsson köper ut ytterligare ett syskon. Nämligen en broderlott i Kvarnabo från Mattes Månsson och hans hustru Ingeborg Jönsdotter i Rudö (Kävsjö sockan). Det köpebrevet finns också bevarat i gårdspappren i Kvarnabo.


Cirka år 1730 anfaller rövare på juldagens morgon

sägs i släkten att det var Sven Månsson som avvärjde en attack från rövare genom att skjuta igenom en dörr. Se artikeln "Skotthål genom 250-årig dörr".


Sven och Margareta hade fem söner.

De två yngsta, Nils och Pehr, blev kvar i Kvarnabo och delade på gården.

De fick ge 240 daler för gården.

Nils gren av släkten är utdöd i Kvarnabo, medan Per är vår anfader.


1737 i tinget

Änkan Margareta Nilsdotter i Qvarnabo har ett andragande hos tingsrätten, om att hennes hemman, som är avgärda eller enstaka, består av ”fränkliga” ägor, mycket svåra att bruka och inhägna.

Härför vill hon ha tingsrättens bevis, och för gårdsbrukets fortsättande vill hon ha tvenne manspersoner? (tveksamt om det är rätt utläst och hon menar just så).

Tingsrätten svarade i alla fall att ”hon har 2:ne söner hemma, Jöns som står därför och den yngre Måns Svensson, vilka henne till hjälp vid arbetet kunde vara, därtill kunniga, vilket också efterfrågades hos den närvarande allmogen”.


1737 – brygghuset brinner

Nämndemannen Bengt Nilsson i Sonakull och Bengt Larsson i Granås företedde den 11 augusti 1737 syn och värdering på den brännskada som olyckligen timat för änkan hustrun Margareta Nilsdoter i Qvarnabo uppå ett brygghus därstädes, den alldeles blivit i aska lagd, utom det någon koppar samt bryggputta.


Huset var 13 aln långt (ca 7,72 m) och 9½ aln bred (5,64 m) med gott nävertak, och allt inrede samt detsamma ansett och värderat till sexton daler silvermynt.


Det framkom att elden inte var anlagd, men att änkan var en gammal och svag människa och därför ej kunde edligt bestyrka det.

Rätten tilldömde henne det värderingsmännen uppsatt till brännstad och härden, men eftersom timmer fanns på gården ansågs att ingen ersättning skulle utgå till det.


28 april 1759

Margareta Nilsdotter sålde med sina sönders ja och samtycke sin åttondel i frälsehemmanet Kvarnabo till sin son Pehr Svensson för 60 daler silvermynt den 28 april 1759.
Undertecknat av Margareta Nilsd. o Jöns, Måns, Anders, Nils Svensöner.

Detta blev å tre ting, den 3 maj och 20 september 1759, och 17 januari 1760 uppbjudit och bestyrkt.

Men Nils köpte också in sig i gården. Därpå tyder ett bevarat kvitto som saknar årtal. Lyder som följer:

Nils till sin broder Anders för hans lott 160.
Och till brodern Måns för hans lott  80
Dito Per till brodern Jöns för hans lott 160
och till brodern Måns för hans lott 80
Betalning för 1/8 Kvarnabo.


Både Nils och Per bor sen i Kvarnabo.

En riktig rövarhistoria

 berättad fritt efter den muntliga traditionen.


Denna juldagsmorgon i början av 1700-talet blev en blodig historia i Kvarnabo, Gnosjö, med skottlossning och skjutna rövare. Nästan hela gårdens familj satt i julottan i Gnosjö kyrka lyckligt ovetande om dramatiken hemma på gården. Och än idag finns spåren kvar i Kvarnabo efter skotten denna juldagsmorgon.

 

Som seden bjöd, så åkte alla på gården Kvarnabo, till julottan i sockenkyrkan. En slädfärd på drygt sju kilometer. Färden gick när det fortfarande var mörkt ute.
Men det var så kallt så gammelfar i huset, Sven Månsson, stannade hemma med gårdens baby, 11 månader gamle Per Svensson, yngst av bröderna Jöns, Måns, Anders och Nils. Sven var i sextioårsåldern, för den tiden en gammal man.

Men rövare, som hade ont i sinnet, räknade kallt med att ingen skulle vara hemma utan att alla skulle vara i julottan. Att de skulle ha gott om tid att söka igenom gården och ta med sig stöldbegärligt. Rövare hade en förkärlek för juldagsmorgonen när gårdarna var tömda på folk.

 

Gammelfar Sven satt hemma i stugvärmen och höll vakt över elden. Då bultade det på dörren. Och ett par mansröster sade bevekande:
”Vi vill komma in och värma oss.”
Men Sven visste, att inget redigt folk är ute på vägarna en juldagsmorgon och förstod att det var stråtrövare som härjade, när ordentligt folk var i julottan. Han vägrade släppa in dem. Då blev de genast hotfulla i tonen.
”Släpp in oss godvilligt. Annars kommer vi in ändå.”
Men Sven var inte den som föll till föga för ondskefulla rövare och han försvarade gården.
”Jag har fem laddade mynningsladdare och skjuter om ni försöker ta er in.”
Rövarna trodde att han bara pratade i vädret och försökte ta sig in ändå. Då sköt Sven ett par salvor. Rakt genom dörren. Han hör hur rövarna skriker och sedan lägger benen på ryggen och springer därifrån.

 

I Gnosjö kyrka i julottan satt gårdens folk och hörde komminister Erik Hyltenius predika. Psalmsången leddes av klockaren Nils Arvidsson i Marås. Den medeltida psalmen ”Hwar Christtrogen frögde sigh. Uthaf hiertat innerlig” var den tidens julottepsalm.

Efter samspråk och hälsningar på kyrkbacken så spände kvarnabofolket häst för släden och begav sig hemåt och möttes av dramatiken efter rövarattacken. Det berättas hur de kunde se både fotspår i snön och blodspår efter rövarna på isen över kvarndammen.

 

Hur kunde då Sven ha hela fem laddade vapen? Jo fyra av hans söner var vuxna nog att ha egna vapen och så var det ju hans eget. Och självklart var de lämnade kvar hemma när färden gick till julotta.

 

Men denna rövarhistoria slutar inte där. Efter nästan 290 år finns dörren bevarad i Kvarnabo och förstärker den muntliga berättelsen som förmedlats genom åtta släktled ända till mig. 

Först satt dörren kvar i stugan ännu många år. Sedan hamnade den som golv på en loge. Därifrån räddades den så småningom. Nu finns den gistna, murkna och halvruttna dörren undanställd i ett uthus på gården. Fortfarande syns kulhålen.

 

Sverige var ett fattigt land när rövaranfallet skedde. Det hade varit många och långa krig som hade utarmat landet. Många människor var fattiga och en del slog sig på stråtröveri.

 

Noteringar

Förmodligen var det juldagen 1730 (eller kanske 1729 eller 1731) i arla morgonstund som rövare besökte Kvarnabo. När vi ser släktträdet går det att räkna ut.

Kvarndammen fanns fortfarande kvar då. Kvarnen och dammen spolades bort vid ett kraftigt vattenflöde 1852. Nu är dammen återuppbyggd sen 2009.
Dörren med skotthål finns fortfarande kvar i Kvarnabo.

Psalmsången i kyrkan var utan orgel. En orgel installerades först 1858 i Gnosjö kyrka.

 

Källor
Muntlig tradition, berättat genom generationerna, berättat för mig av min far Herbert Hermansson. Jag är åttonde generationen efter Sven Månsson.
Präster och klockare i Gnosjö, ”Gnosjö i gången tid.” Malkolm Johansson 1972.

Sven Månsson

Föddes i januari 1672 

d. 2 juni 1732.


Han var son till Måns Jönsson.

Han gifte sig troligen den 25 maj 1713, då han betalar 20 öre i penninggåva till Kulltorps kyrka, med

Margareta Nilsdotter 

f. 1694 i Högshult,

d. 26 februari 1789 i Kvarnabo

95 år gammal, dödsorsak ålderdom.


De fick fem barn.

Jöns

f. 1715 i Kvarnabo

d. mars 1780 i Granås

gift med

Elin Andersdotter i Granås


Måns

f. 21 augusti 1717 Kvarnabo

döpt 1 september 1717

d. 23 februari 1789 Kvarnabo


Måns var ogift.

Han bodde i Kvarnabo där han dog 23 februari 1789 i huvudsjuka.

Hans mor Margareta Nilsdotter avled några dagar efteråt.

Mor och son begravdes samma dag.


Anders

f. 21 januari 1722

döpt 28 januar 1722

d. 


Nils

f. 7 oktober 1724
döpt 11 oktober 
d. 20 april 1795 i Kvarnabo av bröstsjuka.


Han blev den siste i den släktgrenen i Kvarnabo.

Läs mer "Sex kistor från Kvarnabo".


Per 

f. 19 januari 1729 i Kvarnabo

d. 24 (22?) okt 1810 Kvarnabo, dödsorsak rödsot.De två yngsta sönerna Nils och Per delar upp Kvarnabo mellan sig.

Kartan från 1812 visar hur gården delades mellan bröderna.

Klicka för större bild.

Äldsta huset

1729. Sädesmagasin

äldsta huset i Kvarnabo

Det äldsta huset i Kvarnabo består av två små rum, inget kök. Borde vara byggt under Sven Månssons tid.


Det har mest använts till sädesförvaring och vid försäljning av säd. Där finns fast monterade sädesbingar. Det står årtalet 1729 inristat på en av sädesbingarna.

Då 60-årige Herbert Hermansson visar skotthålen i dörren i december 1977.

Foto: Karin Malmsten.

Farfars farmors farfar

Pehr Svensson tar över halva Kvarnabo

1801 noteras 14 silverbägare i arvet

Vid Sigrids död 1801 blev det bouppteckning. Då värderades lösöret på gården till 341 riksdaler. Där fanns bl a fjorton silverbägare. Antagligen var detta en del av arvet efter Måns. Eller en del av Sigrids hemgift? Man kan kanske också anta att halva Måns arv hade följt Nils Svensson.


1802

Eftersom sonen Anders fortfarande är omyndig så kallar Per samman döttrar och mågar, för att Anders ska få bl a hemgift. Per talar om vad han själv vill behålla och vad som ska delas efter hans död.


15 april 1807

Per skänker "sin ograverade åttondel uti skattefrälsehemmanet Qvarnabo till sin son Anders och hans hustru".

"Förbehållandes mig, att utav denne min son Anders Pärsson och hans hustru Karin Svensdotter efter deras rätta sinnes uti min övriga livstid njuta och bekomma min föda och uppehälle, samt anständig och öm vård och skötsel till min död."


1810

Per dör i rödsot den 22 eller 24 oktober och den 27 december upprättas bouppteckningen.

"Liten uppskrivning" efter änkemannen Pehr Svensson. Han äger bl a tio silverbägare.


Pehr Svensson

f. 19 jan 1729 Kvarnabo

d. 24 (22?) okt 1810 Kvarnabo, dödsorsak rödsot.


gifter sig 3 juni 1764 i Åsenhöga med

Sigrid Nilsdotter

f. 18 dec 1740 i Ingarp,

döpt 28 dec.

d. 4 juli 1801 i Kvarnabo

blev 59 år gammal, dödsorsak bröstsjuka.


"Copulerades drängen Pär Svensson från Qwarnabo och Gnosjö sochen med pigan Sigrid Nilsdotter från Ingarp"

Källa: Riksarkivet Åsenhöga vigda 1718-1768 sid 440.


I gårdspapperen står det att hon gav honom en morgongåva, som bestod av 30 lod silver.

Det kan vara felskrivet eftersom seden är att brudgummen ger bruden morgongåva och bruden har med sig hemgift. Så förmodligen var det hennes hemgift.


De fick tre barn varav Anders övertog gården.


Pehr och Sigrids barn

Maria Persdotter

f. 4 febr. 1768, Kvarnabo

d. 19 febr 1852 Ingarp Norrgård, Åsenhöga


gifter sig 1790 med sin kusin Anders Danielsson.

Deras mödrar Sigrid och Ingrid var systrar.


På grannstället i Kvarnabo bodde Marias kusin Olof. Han var gift med Anders Danielssons syster Ingrid Danielsdotter.  Anders Danielsson var född i Bondarp, men bor sen i Ingarp, Åsenhöga.


Ingrid Persdotter

f. 12 dec 1774

d. 21 mars 1821, Bråarp Anderstorp


gifter sig 2 juni 1800 med änkemannen Måns Nilsson i Stackebo

f. 6 jan 1763 Wehlebo, Åsenhöga 

d. 28 juni 1832, Bråarp, Anderstorp


De bor först i Gynnås Åsenhöga och flyttar sen till Bråarp, Anderstorp.

Deras barn
Sigrid Månsdotter

f. 23 juni 1803, Smedsgården, Gynnås 

Brita Månsdotter

f. 22 mars 1810, Wehlebo, Åsenhöga


Anders Persson (1784 - 1864) se nedan

Farfars farmors far

Anders Pehrsson var vanför och halt 

 Anders Persson hade titeln kronorättare. Detta innebar att han fortfarande hade samma uppgift som Måns Jönsson att samla in kronoskatten. Det berättas om Anders i Kvarnabo att han var ”vanför och halt”.

Själva gården hade övergått från att ha varit kronohemman till att vara frälsehemman under Herrestad. Orsaken till detta är okänd för mig.


1843

Skrivs ett undantagskontrakt till förmån för fadern Anders.


1845 Auktion - syskonen osams om arvet

Vid arvsskiftet blev det dessvärre osämja, vilket medförde att det blev allmän auktion på både gården och lösöret. Det var tråkigt för mycket av lösöret som tillhört gården under en lång period blev nu spritt för himlens alla vindar.


De båda systrarna Cajsa och Ingrid var då inte gifta. De sålde genom sina förmyndare sina arvslotter i gården. Det skedde på öppen auktion. De två ställde också till det när gården skulle skiftas 1845. Det är de som i släkten berättas om som karlhatare.


Citat ur auktionsprotokollet från den 28 april 1845:

”Efter föredragna auktionsvillkor försåldes gården. Med dessa villkor Utropade 1/72 dels mantal av skattefrälsehemmanet Qvarnabo för 100 riksd. Banco och efter flera anbud och tillräckligt lämnad betänketid, stannade drängen Johannes Nilsson och hans tilltänkta hustru pigan Sara Andersdotter i Qvarnabo för det högsta av 139 riksd. 21 sk. Banco, som med vanligt klubbslag bekräftades.”


Gården ropades alltså in på auktionen av yngsta dottern Sara och hennes fästman Johannes Nilsson som står som dräng i auktionsprotokollet, men kom från en rik familj. Hultasläkten

Anders Persson

f.12 jan 1784 

d. 22 sept 1864

gifter sig 1807 med 

Karin Svensdotter

f. 16 febr 1783 

d. 7 nov 1843


Citat ur prästens anteckningar:

”1807 den 12 april vigdes drängen och skattefrälsehemmabrukaren Anders Persson från Kvarnabo och pigan Karin Svensdotter i Norra Sunnerbo av kyrkoherden magistern Abraham Almén. I morgongåva 30 lod silver.”


Anders och Karin fick sju barn varav fem nådde vuxen ålder.

Sven

9 aug - 9 okt 1807


Johannes

f. 12 jan1809

d. 

gift 1831 med Cajsa Persdotter från Havrida i Bredaryd.


Sigrid

f. 27 dec 1810

d. 14 nov 1886

gift 1835 med Nils Persson i Lidås.

Deras son Johannes Nilsson gifter sig med sin kusin Karolina från Kvarnabo. Deras mödrar Sigrid och Sara var syskon.


Pär

13 maj - 20 juni 1813

 

Cajsa

f. 25 febr 1816

d. 14 mars 1909

gifter sig med Nils Samuelsson i Grimhult.


Ingrid

f. 17 juni 1821

d. 31 okt 1917

gifter sig 1854 med Magnus Ericsson. De bor i Flahult, Reftele.


Sara blir den som tar över gården. Se nedan.Många trådar mellan Ingarp och Kvarnabo

Det är komplicerade släktförhållanden mellan Kvarnabo och Ingarp.


Sara Andersdotter

f. 31 jan 1823 i Kvarnabo

d. 13 dec 1875 i Kvarnabo

gift första gången med

Johannes Nilsson 

f. 23 april 1819 Hult

d. 22 juni 1871 i Kvarnabo

gift andra gången med

Per-Måns Svensson, se nedan


Sara, den yngsta, gifter sig den 5 oktober 1845 med Johannes Nilsson från Hult. De hade då redan ropat in gården på auktion några månader tidigare.


Johannes var av den så kallade Hultasläkten. Den släkten var omtalad för sitt sinne för affärer.


Johannes reste också ut på handelsresor. Det som såldes var mest artiklar som tillverkats i bygden. Johannes samarbetade troligen med sina bröder från Hult.

Han var även kyrkvärd.


De fick sju barn varav tre dog i späd ålder.

Sven Johannesson

f. 8 juli 1846 Kvarnabo

d. 11 oktober 1857 Kvarnabo, 11 år.


Sven Johannesson

1857–1930, min farfars far, läs mer


Emma Christina Johannesdotter

f. 8 december 1859 i Kvarnabo

d. 8 januari 1860 i kvarnabo en månad efter födelsen.


Emelia Christina Johannesdotter

f. 13 maj 1862 i Kvarnabo

d. 26 maj 1862 i Kvarnabo 13 dagar efter födelsen.1850 Aminoffska processen


1850 sålde Fredrik och Charlotte Aminoff f Téet frälseräntan på gårdarna i Kvarnabo till Johannes Josefsson och Johannes Nilsson. 

De båda bönderna fick betala 333 riksdaler och 16 skillingar.


Den försäljningen innebar att hädanefter var inte de båda bönderna tvungna att betala skatt till Herrestad dvs de slapp frälseskatten.


Det blev en rättstvist av denna transaktion p g a att Aminoffs släktingar/arvingar ansåg att Fredrik och Charlotte Aminoff inte hade haft laglig rätt att till Josefsson och Nilsson sälja släktingarnas rätt att ta upp frälseskatt.


Utslaget i rätten blev att transaktionen var laglig. Det var Västbo härads lagtima hösteting i Ölmestad (nuvarande Reftele) som fastslog detta den 31 oktober 1850.1871 dör Johannes

De var gifta i 26 år.  Johannes blev 53 år gammal.


Det finns ett minneskors på Gnosjö kyrkogård. 

Där står:


”Minne öfver 2ne makar

Kyrkov. Johannes Nilsson född 23/4 1819 död 22/6 1871.

och hans hustru Sara Andersdtr född den 31/1 1823 död 13/12 1875.

jemte sina 3ne barn Sven född 8/7 1846 död 11/10 1857,

Emma född 8/12 1859 död 8/1 1960.

Emelia född 13/5 död 26/5 1862.

5te Moseb. 32:29,

Romar 5:12,13,14.”


De bibelställen som är citerade på

gravkorset är:


5 Mosebok 32:29

"Vore de visa, så skulle de begripa detta,

de skulle första vilket slut de måste få."


Romarbrevet 5:12-14

"12.  Därför är det så: Genom en enda

människa har synden kommit in i världen

och genom synden döden; och så har döden

kommit över alla människor, eftersom de

alla hava syndat.

13.  Ty synd fanns i världen redan innan

lagen fanns. 

Men synd tillräknas icke där ingen lag finnes;


14.  och dock har under tiden från Adam

till Moses döden haft väldet också över

dem som icke hade syndat genom en

överträdelse, i likhet med vad Adam gjorde,

han som är en förebild till den som

skulle komma."1872 Sara gifter om sig

Efter Johannes Nilssons död om gifter Sara om sig efter ca 1,5 år den 21 november 1872 med den 18 år yngre Per Måns Svensson från Marsås i Kävsjö.


Hon skänker genom utfärdat gåvobrev 1/32del av Kvarnabo till honom.


1875 Sara dör

De var gifta i tre år. Sedan avled Sara den 12/12 1875. Hon begravs tillsammans med sin förste man Johannes Nilsson. Där vilar ocks de tre barnen som aldrig fick bli vuxna.


1877 Änklingen gifter om sig

Per Måns Svensson se mer på sidan om Töllstorp

f 1841 Marsås Kävsjö

gifter om sig  13 juni 1877, två år efter Saras död

med den 15 år yngre

Kristina Sveningsdotter

f. 23 okt 1856 i Töllstorp.1879

Det var också till Töllstorp, till hennes föräldragård, som de flyttade efter två år som bönder i Kvarnabo.

En så kallad hälftenbrukare bodde i Kvarnabo under ungefär ett år. 


Ett brukningskontrakt upprättades 1879 med 

Anders Josef Sveningsson

f 1842 i Valdshult

gift med Katarina Danielsdotter

f. 1835 i Anderstorp.


Han hade arrenderat gården i Töllstorp och flyttade till Kvarnabo. Den brukar han till dess Sven Johannesson gifter sig 1880 med Inga Johannesdotter från Kulltorp (se Ingas släkt).

Familjen Sveningsson noteras sedan som utflyttade till Åker.


Saras son i första giftet, Sven Johannesson

övertar gården.

Han köper Per Måns andel, 1/32del av gården.

gravkors Johannes Nilsson

Gravkors på Gnosjö kyrkogård.

Johannes Nilsson och Sara Andersdotter , samt  de tre barnen som dog som små.

Klicka på bilderna så blir de större