Uppdaterad senast 20220721

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Bauréus i Bårebo


Industricentrum i Gnosjö

Släkten startade många företag

Storföretagaren gifte sig med farfars moster Clara

Berta, Rudolf, Malcolm, David, Elsa, Clara Bauréus

Farfars moster/Ingas syster


Clara Johannesdotter

f. 4 mars 1872 Kulltorp

d. 1942


gifte sig 27 apriil 1893 i Kulltorp med

Malcolm Bauréus
f. 23 Nov 1864, Bårebo, Gnosjö

d. 2 Maj 1931, Värnamo

Han var en mycket driftig och företagsam person.


Familjen Bauréus.
AGNES Karolina dog som 11-åring.
f. 27 december 1893, Bårebo, Gnosjö

d. 21 juni 1904, Bårebo, Gnosjö


Johan DAVID Constantin Bauréus

(1896-1991)


Erik RUDOLF Bauréus
(1898 - 1962)


BERTA Agnes Karolina Bauréus

(1905 - )


ELSA Klara Regina Bauréus

(1911 -)

Clara Bauréus sitter i mitten på bilden från fruntimmerskalaset.

Helga Johansson, Söderby, stående till vänster (gift med Malkolm Johansson i hans andra gifte. I första var han gift med Ida, syster till Malcolm och Clara Bauréus svägerska). De övriga kvinnorna är från Borrebo och Sunnerbo.

Systrarna Inga och Clara

Från vänster. Inga och Sven Johannesson, Clara och Malcolm Bauréus.


Inga och Sven är min farfars föräldrar.


Här kom högtidlig middagsinbjudan till farfar Herman med fru.

Foto ur Caroline Hellmans Västbokrönika 1943.

1893

Det nya huset i Bårebo byggs..

Året då Malcolm och Clara gifte sig.

Foto: Malkolm Johansson.

1893

bygger de ny mangårdsbyggnad.

Samtidigt som Malcolm gifte sig 27 april så köpte han samtidigt halva familjegården.
Den andra halvan köpte hans bror Sven (Sveico).


1929

byter Johan Malcolm namn från Johannesson till Bauréus.

Johan Malcom var en driven affärsman när han bytte namn till Bauréus. Givetvis är det tag na namnet en variant på Bårebo..


Han hade samma namn som hembygdsforskaren Malcolm Johansson (dessutom hans svåger) och det blev ofta förväxlingar.


1931

Vid hans död 1931 visade bouppteckningen 1,8 miljoner.

En arbetare tjänade knappt en tusenlapp om året.

Malcolm dör 2 maj 1931.


Malcolms begravning 1931.

Clara och Malcolms grav på Gnosjö gamla kyrkogård ligger precis till höger om entrén. Även dottern Agnes grav.

Bårebo blir industricentrum

Bårebo historia

Bårebo, liksom de flesta byar ägdes av skattefrälset adeln, som var helt befriade från skatt. Orättvisorna hade inga gränser.


I 1637 års jordebok ägdes hela Bårebo av släkten Sparre, men de bodde aldrig ens i närheten. Enda verksamheten var att inkassera arrenden från bönder som brukade deras egendomar.


Tiderna förändrades och i början av 1700-talet började adeln sälja ut en del av sina byar.

1704 köptes Bårebo av två bröder. Båda hade samma namn Jon.

1730 blev Jöns Hansson ägare till den ena gården som vi skall följa.


1800-tal i Bårebo

Vi hoppar över några generationer och flyttar oss till Johannes Danielsson (född 1833) som blev ägare till gården och stamfader till några kända Gnosjösläkter.


Bauréus, Bolander, Blomgren samt Sven Johansson som grundade Sveico 1914.


1883

grundar Malcolm Bauréus Bårebo Industrifabriker/ Bårebo Metallvarufabrik.


Uppfann nytt lås till Smålandspungen

Malcolm Baureus kom på en bra lösning till låset på smålandspungen. Tidigare var de gjutna. Nu blev de pressade. Affärerna gick bra. Han sålde över hela landet och även på export. 


Han gjorde 120 000 smålandspungar plus mycket annat när han var i full gång och blev mycket förmögen.


Gjorde Bårebo till industricentrum

Bårebo var nu Gnosjös industricentrum tillsammans med Bobinfabriken och Hylténs, men ingen var som Bauréus i affärer och driftighet.


Han hade ca 2000 olika verktyg och över 50 anställda.


Många av dessa arbetare startade eget. Nyströms är ett exempel.


Han byggde även hyreshus för sina arbetare.


Ogillade facket

Malcolm Baureus gillade inte facket. En farbror till Folke Johansson i Söderby försökte starta fackförening på 30-talet. Han fick sparken på direkten.

Clara och Malcolm Bauréus fick fem barn

Äldste sonen David tog över Bårebo metallvarufabrik - köpte Gnosjös första bil

En mångfald av artiklar har tillverkats vid Bårebo metallvarufabrik sen den grundades för 60 år sedan.


Den enkla kammaren som var dess första tillblivelse, har för längesedan ersatts med byggnad efter byggnad, emedan dessa snart visade sig för trånga och för små, hur bra de än till en början ansågos ha tilltagits i storlek.


Det senast byggda fabrikskopmlexet av år 1937 har 1.200 kvm golvutrymme och med ett 25-tal nya, dyrbara automatmaskiner.


Den äldste av fabrikör Bauréus söner. David hade redan under faderns livstid arbetat vid fabriken med undantag för skolstudier i Värnamo, Jönköping och Göteborg och fortsätter rörelsen efter faderns död. Han inköpte fabriken 1928.


Bårebo Metallvarufabrik är en av de största i sitt slag i Sverige och  har sin kundkrets fördelad över hela landet och vida utöver dess gränser i främmande länder.


Citat ur boken Västbokrönikan, 1943, av Carolina Hellman.

Det moderna huset uppfördes  1937.

Foto: Malkolm Johansson.

Rudolf och David Bauréus, söner till Klara och Malkolm.

Bårebo Metallvarufabrik var ett storföretag


I Västbokrönikan av Carolina Hellman, så berättar hon 1943, att det är grundarens äldste son David som tagit över Bårebo Metallvarufabrik.


Vid Carolinas besök på företaget, så är fröken Karin Svensson kontorspersonal och arbetarnas antal är 50.


Äldste sonen David som tog över, var en framgångsrik företagare och lär ha haft hårda nypor.


Han tog även över gården. Det ska ha varit hårda tag vid arvskiftet.


David flyttade verksamheten till Torup i slutet av 40-talet.

Han ägde då även den gamla bobinfabriken i samhället.

 

Sveriges äldsta VD

David var ett tag Sveriges äldsta VD, dryga 90 år, när han var verksam i Torup.


Efter hans död såldes företaget till Thomée Hörle.

Namnet Bårebo såldes också och lever kvar, trots att de flesta skruvarna tillverkas i Kina.

Johan DAVID Constantin Bauréus

f. 21 maj 1896, Bårebo, Gnosjö

d. 16 januari 1991, Torup


gifte sig 21 maj 1938 i Källeryd med


Valborg Kerstin Nilsdotter Henmark 

f. 10 mars 1912

d. 23 jan 1995)


Barn
Nils

f. 2 maj 1940, Gnosjö

d. 8 december 2017, Mellbystrand

Lars 

f.  1945, Gnosjö.


1925

Gnosjös första bil köps av David Baureus i Bårebo.

Den första bilen i socknen.

Den köptes i Stockholm och David körde den ända hem till Bårebo.


Amandus Pettersson i Målskog  lär ha haft bil tidigare, men han bodde i Målskog

och det tillhörde ju Kulltorp och  inte Gnosjö

på den tiden.

Företagaren och jägaren RUDOLF Bauréus - fångade räv i svansen

Erik RUDOLF Bauréus

f. 23 maj 1898, Bårebo, Gnosjö 

d.  25 juli 1962 Marieström


gift 29 november 1923 i Åker med

SIGRID Margit Ingeborg Granstrand

f. 15 augusti 1902 Åker, Skillingaryd

d. 11 mars 1995


Deras barn

Gerd Vivi Ingeborg 

f. 1924 Jönköping


gift 17 april 1943 i Gnosjö med 

Bror Bertil SIGVARD Larsson

f. 1924


De fick två döttrar.

Marianne

Siv.

Sigrid och Rudolf

Västbokrönika 1943 av Caroline Hellman.

Rudolf och Sigrid Bauréus är begravda på Gnosjö kyrkogård.

Rudolf Baureus fabrik i Marieström.


Rudolf startade metallindustri vid Marieström där ett sågverk låg 1928. Han byggde Marieströms fabrik samt ägde kraftstationen som fortfarande står kvar men är ur funktion.


Han levde ett gott liv på sin fabrik och tråddrageri.

I Väst bokrönikan 1943 berättas att han tillverkade skostift, klackspik, toffelkrampor, trådstift, saxsprintar med mera. 

1940

Räv fångad i svansen av bland andra Rudolf Baureus.


Ur Svensk-amerikanska tidningen Vestkusten, Nummer 9, 29 februari 1940.

Berta Bauréus

BERTA Agnes Karolina Bauréus

f. 17 maj 1905 Gnosjö

d. 


gifte sig med

David Svensson.


Sonen Mats bor kvar i gamla släkthuset.


Berta drabbades av MS när hon var ung.


David startade metallindustri i Bårebo, Davids Metall.

Berta född 1905 och Elsa född 1911, döttrar till Klara och Malkolm, samt en okänd kvinna.

Västbokrönika av Caroline Hellman 1943.

ELSA Bauréus gifte sig med grannen Ingemansson i Bårebo


ELSA Klara Regina Bauréus

f. 11 augusti 1911 Gnosjö

d. 


gifte sig med

Ivan Ingemansson

på grannstället


Ivan var  också egen företagare i Bårebo
men de flyttade till samhället där  de byggde villa och fabrik.


Deras barn

DANIEL 


LARS Åke Staffan

f.  13 december 1949

d. 1 november 2009

Elsas svärmor.

Ivan Ingemansson , Elektriskt material

Bilder på fastigheten och fabriken i Gnosjö är ur Västbokrönikan, 1943.

Bårebo missionshus


Ivan Ingemanssons far Alfred var ordförande  i missionsförsamlingen i Bårebo

och drivande  i att bygga missionshuset. Det är numera  K-märkt.


Läs mer i Värnamo Nyheter

Byggnadsminne kan flyttas från Bårebo till Töllstorp (vn.se)

Malcolm Baureús föräldrar och syskon

Malcolm Bauréus far

Stamfadern i Bårebosläkten, kyrkvärden Johannes Danielsson.

Foto: Malkolm Johansson.

Johannes och hans maka

Anna Stina Johannesdotter

från Tyngel fick fyra söner och tre döttrar varav en dog i unga år.


Deras barn

Malcolm

född1864, sedemera Bauréus gift med Ingas syster Clara från Elmås.


Ida

f. 1866


Janne Bolander

f. 1871


Emil Blomgren

född 1874,


Maria Johannesdotter Nilsson

f. 1877


Sven Johansson

född 1880

I Bårebo.

Klara, svärföräldrarna Johannes och Anna-Stina Danielsson.

Tre barn Bauréus (en konfirmand?)

Svärmor AnnaStina samt Clara Baureus och två av barnen.

Johannes och Anna Stina Danielssons grav på Gnosjö gamla kyrkogård.

Malcolm Bauréus syster

Ida Johannesdotter gift med hembygdsforskaren Malkolm Johansson i Söderby

IDA Matilda Johannesdotter

f. 24 december 1868 

d. 2 september 1899 Söderby


gift 27 juli 1895 med

hembygdsforskaren och fabrikören

Malcolm Johansson

i Söderby, som också var ivrig fotograf.

f. 13 februari 1868 Kulltorp

d. 22 januari 1950


De fick dottern Axia.

f. 

d.


Ida dog i barnsäng 1899, 31 år gammal, när hon skule föda sitt andra barn, en pojke.


Malcolm gifte om sig sex år senare,

7 oktober 1905, med 

HELGA Maria Ottilia Nilsson

f. 25 september 1880 Åsenhöga

d. 2 november 1957 Söderby


De fick 11 barn tillsammans.


Malcolm var småföretagare inom metall, småbrukare, hembygdsforskare osv.

Ur Västbokrönika av Caroline Hellman 1943.

Malcolm Bauréus bror

Janne Bolander, företagare och kommunalman

Bröderna Johannesson var driftiga

Janne Bolander var en av dem som var med och startade bobinfabriken i Gnosjö 1902 och blev dess första VD.


Gnosjö Bobin- och Sågverks A-B  byggdes sen under 1903. Där tillverkades bobiner och andra svarveriartiklar. Både för Sverige med för att exporteras. Det var också en sågverksrörelse. Brodern Malcolm var delägare men inte aktiv.


Den såldes 1918 till ett nytt bolag, Gnosjö Fabriks AB och ny chef blev Folke Fast. Men 1921 brann fabriken. Den byggdes upp igen.  


Gnosjö bobinfabrik var såld och 1918 startades något liknande i Voxtorp där Janne blev VD och reste dagligen med tåg  till Bor.  


1914 startade  bröderna Malcolm, Janne, Emil och Sven det som blev Sveico i Bårebo  med tiden. Emil och Janne hoppade av 1931.


Janne flyttar till Voxtorp 1939. 

Janne Bolander som barn. Bilden på den vuxne Janne är ur Västbokrönikan.1943.

Janne bytte namn  från Johannesson

till Bolander

f.  1 oktober 1871, Bårebo

d.  9 mars 1952


Janne for till Amerika 1892 men kom hem 1897 och gifte sig ett år senare.


gifte sig 1898 med 

Ruth Johanna AUGUSTA Petersdotter

från Sunnerbo, nästgårds till Bårebo.

f. 24 juli 1868

d. 15 maj 1935


Deras barn

Arthur


Anna Stina


Hans

dog 6 år gammal

f. 9 juli 1903

d. 25 augusti 1912


Viktoria

dog innan hon hann fylla ett år. 

f. 12 mars 1906

d. 2 mars 1907

Ur Svenskt porträttarkiv.

Janne Bolander vilar tillsammans med hustrun Augusta och barnen Hans och Viktoria på Gnosjö gamla kyrkogård.


Graven är vid en gravinventering klassad  av antikvarie som värd att bevara och får aldrig tas bort. Den imponerande gravstenen är av svart granit med slipad dekor. En grusgrav med stenram. 

Fotona tagna av Malkolm Johansson, Söderby.

Malcolms bror

Emil Blomgren startade industri i Granås

Emil Johannesson Blomgren

f.20 juni 1874

d. 6 maj 1953 Fägerås Gnosjö


Han bytte namn från Johannesson till Blomgren.


Gift1 maj 1900 med

Amanda Charlotta Andersson

f.  9 november 1871 Kulltorp

d. 4 februari 1950 Fägerås Gnosjö


Deras barn

Johan ADOLF Blomgren (1901–1981)
Anna Linnea Petronella Blomgren (1902–1968)
Karl ERIK Simon Blomgren (1904–1952)
ASTRID Maria Blomgren (1906–1980)
Johannes BERTIL Teofil Blomgren (1908–1989)
Hans Arnold RICHARD Blomgren (1910–1990)
RUT Alice Ingeborg Blomgren (1913–1987)Tygöverklädda galgar från Granås

Ur Västbokrönika av Caroline Hellman.


Janne hoppade av företaget och Emil flyttade till Fägerås 1921.

Johan ADOLF Blomgren

f. 13 januari 1901 Hästhult Kulltorp

d. 25 mars 1981 Hästhult Kulltorp


gift 21 oktober 1925 i Kävsjö med

Agda Cecilia

f. 6 november 1897 Byarum

d. 28 april 1978 Hillerstorp

Frånskilda 1 oktober 1956.


Deras barn

VIVI Viola

f. 21 december 1925 Hästhult Kulltorp

d. 20 maj 2004 Anna Linnea Petronella Blomgren 

f. 13 maj 1902 Kulltorp

d. 6 oktober 1968 Österskog


gift 23 juni 1932  med

Johan Simon David Johansson

f. 15 mars 1897 Kulltorp

d. 3 januari 1973 Österskog 

Karl ERIK Simon Blomgren

f. 9 maj 1904

d. 9 november 1952 Granbacka, Gnosjö


gift 31 december 1935 med

Iris

f. 13 juli 1912 Gnosjö

d. 18 mars 1990


Deras barn

Ulla

f. 23 februari 1937 Värnamo

d. 1 mars 2018 Gnosjö

Monica

Margareta

ASTRID Maria Blomgren 

f. 28 februari 1906 Kulltorp

d. 29 januari 1980 Fägerås Gnosjö


Ogift.

Johannes BERTIL Teofil Blomgren 

f. 24 juli 1908 Kulltorp

d. 6 juni 1989 Gnosjö


Ogift.

Hans Arnold RICHARD Blomgren 

f. 18 november 1910 Kulltorp

d. 14 februari 1990  Hagelstorp Nissafors


gift 21 november 1942  med

Gunhild Mina Kristina

f. 3 november 1917 Källeryd

d. 17 januari 1987 Hagelstorp Nissafors

RUT Alice Ingeborg Blomgren 

f. 1 augusti 1913 Kulltorp

d. 27 juli 1987 Fägerås, Granås


gift 15 december 1945 med

Bror Erik HARALD Alfredsson

f. 25 december 1917 Gnosjö

d. 27 december 2004 Gnosjö


Deras barn

Yvonne

Conny

Malcolms syster

Maria Johannesdotter gifte sig med Theodor Nilsson i Hornabo

Maria Johannesdotter

f. 1877

d.


gifte sig med

lantbrukare

Theodor Nilsson i Hornabo.

f.

d.


Deras barn


Maria och Theodor Nilsson med dottern Sally.

Maria Nilsson Hornabo

Theodor Nilsson, Hornabo, 1951.

Västbokrönikan av Caroline Hellman 1943..

Maria  och Theodor Nilssons  hus i Hornabo i nutid. Huset byggdes 1920.

Malcolms bror

Sven Johansson startade Sveico

Startade Sveico


Sven startade Sven Johansson & Co, Sveico i Bårebo, tillsammans med bröderna Janne och Emil.


1931 bkev Sven ensam ägare.

Sönerna Elof och David tog  sedan över.


David sålde sin del i Sveico till brodern Elofs familj.

Han startade tillsammans med sönerna Agne och Lennart Dalo-Plast i Gnosjö.


Även Elofs son drev företaget vidare innan det såldes. Idag heter det Orthex Kitchen AB.

Ur Västbokrönika av Caroline Hellman 1943.

Ur Västbokrönika av Caroline Hellman 1943.

Från vänster: Elof Johansson, Sven-Petter johansson och David Johansson

SVEN Peter Johansson

f.  1 april 1880

d. 1961


gifte sig  9 oktober 1903 i Gnosjö med 

Maria Johannesdotter.

f. 2 maj 1876

d. 1967


Han behöll sitt efternamn fast han valde att kalla sig Johansson och inte Johannesson. Förr var det samma namn.


De fick tre döttrar och två söner.

Elof

David


Sven var ledamot både i kyrkorådet och skolrådet, kommunalnämnden och pensionsnämnden.

Han var också skiftesgodeman i Gnosjö socken.

Han var också styrelseledamot i Gnosjö Fabriks AB dvs bobinfabriken som drevs av hans bror Janne.En av av Svens söner,

Sven DAVID Johannes JOHANSSON

f. 12 december 1919

d. 27 juli 1992 Gnosjö


gifte sig den 5 augusti 1950 med min mormors lillasyster

Elsie Margit Julia (kallades ULLA) Svenningsson .