Uppdaterad senast 20220722

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Bott i Kvarnabo utan att vara släkt med mig

Tråddragare, torpare

Hagebergs på Hagaberg

Sista tråddrageriet som drevs med vattenhjul i Gnosjö socken - farfars far Sven byggde i Kvarnaboån


Drängar och pigor

Arrendatorer i Kvarnabo

Johan och Linnea Strand

David och Emilia Sjögren


Granngården

Kvarnviks


Har funnits tre torp i Kvarnabo


Utöver Hagaberg fanns två torp på Höghyltan.


Dessa torp ska ha funnits till  på 1700-talet.


Ett av dem är utmärkt på 1798 års karta.


De finns inte med i 1835 års husförhörsbok, så de var obebodda redan då.


Torpen i Höghyltan låg i Kävsjö socken på Marsås ägor, men de hade varsin vattenkälla i Kvarnabo, några meter in i Gnosjö socken.

Arrendatorer i Kvarnabo


1935 flyttar mina farföräldrar Herman och Ruth Svensson med familjen till Käringagärde. 

Dvs de lämnar Hermans föräldrahem och flytttar till farmor Ruths föräldrahem.


Kvarnabo arrenderas ut.


Familjen Johan och Linnea Strand flyttar från Fryele och arrenderar gården 1937 – 1947.


Familjen David  och Emilia Sjögren arrenderar under åren 1948 – 1957.


1958 har min far renoverat boningshuset och vi flyttar dit.

Tråddragare och torpare på torpet Hagaberg

Stället bebyggdes i slutet på 1880-talet.

Nybyggare var August Johansson född på Gretelund, Hästhult.

Han tog sig efternamnet Hageberg efter torpets namn. Hans hustru var Josefa Jonasdotter.


August bytte namn till Hageberg eller Hagberg den 30 augusti 1919. Båda stavningarna finns. August far hette Johan Magnus Johannesson född 1825.


Torparen arrenderade

I Kvarnabo var torparrendet på torpet Hagaberg en viss del av vinsten från tråddrageriet som var byggt av hemmansägaren, men brukades av torparen.

 

Stickade täcken

Hustrun Josefa var känd för att hon stickade så fina sängtäcken. Ett av dem är skänkt till Gnosjö Hembygdsförenings arkiv. Inte sticka i betydelsen sticka med garn utan det var ett hantverk där en nål träddes upp och ner genom tyget och fäste vadden.


Flyttade år 1900

Familjen Hageberg flyttade 1900 till Ekebaken, Käringagärde, där han köpte en hemmansdel. Då flyttade han även huset till "Ikebacken". Sedan dess har stället Hagaberg varit obebott. Platsen är utmärkt med torpskylt och där finns spår av grunden och brunnen finns kvar.


Ladugården blev sommarhus

Ladugården fanns kvar i Kvarnabo, men flyttades närmare nuvarande boningshuset. Den skadades svårt efter stormarna Gudrun (januari 2005) och Per (januari 2006) och revs därför. Taket knäcktes. Den ladugården kallades Sommarhuset p g a att när korna gick ute på sommaren innan det fanns maskinmjölkning, så bands de i ladugården medan de handmjölkades. För att de skulle slippa att ledas ända fram till den andra ladugården så mjölkades de i sommarhuset.


Sommarhuset revs 2013-14. Takteglet av gammal modell plockades bort och räddades. Det kom ursprungligen från Konsum i Hillerstorp och hade tagits om hand när det hade tjänat ut där.


Tråddrageriet borta

Det var emellertid inte Hageberg som byggde tråddrageriet utan gårdens ägare Sven Johansson (min farfarsfar).

Detta var antagligen det sista utav den gamla typen som byggdes. Nu finns inget kvar utav tråddrageriet bara tydliga rester av dammen.

T o m 1923 fanns trähjulet kvar där.

August och Josefa Hageberg

Torpet från Hagaberg står nu på "Ikebacken" i Käringagärde.

Kvarnabo sommarhuset

Sommarhuset fd fähuset på Hagaberg flyttades "fram" närmare boningshuset i Kvarnabo.

Stormarna  Gudrun och Per gick så illa åt det så det blev tvunget att riva det  senare. .

Hagaberg

Nu finns bara en skylt som visar var torpet/backstugan Hagaberg  stod.

1909.

Emil Hageberg, 19 år, född 1990,

med äldre brodern Oskar, 23år

1911.

Oskar Hageberg, född 1886, 25 år.

1912.

Systrarna Edit och Emma Hageberg, Käringagärde.

Edit f ödd 1898 är 14 år.

Emma f ödd 1893  är 19 år.

August och Josefa Hageberg.

1911.

Emil Hageberg född i Kvarnabo 1890. 21 år på fotot.

Magnhild och David Hageberg.

Magnhild Hageberg.

Maya Hageberg växte upp i Söderby. Bröllopet stod 1963.

Emma Hageberg (sittande)
okänd som står.

Emma Ankarbrant, född Hageberg, med familj, Gislaved. De innehade Gislaveds Ångtvätt.

Johan AUGUST Hageberg  född Johansson 

f. 10 januari 1858 Gretelund, Hästhult, Kulltorp

d. 11 november 1936 Käringagärde Gnosjö


gift 15 oktober 1884 med

Josefa Jonasdotter

f. 11 juli 1865 Reftele

d. 17 maj 1946 Gnosjö


De bodde först i  Kulltorp, sen på Hagaberg i Kvarnabo och sen på Ekebacken, Käringagärde.


Deras barn

HILMA Justina Johansdotter (Hageberg )

f. 28 mars 1885 Kulltorp

d.  26 januari 1907 Kalset, Kulltorp

gift 28 december 1905 med ?


Karl OSKAR Hageberg

f. 8 september 1886 Gnosjö

d.  2 maj 1959 Hallabo, Gnosjö

gift 30 december 1907 med

Rut Anna Maria Sjöstrand

f. 3 december 1891 Ödestugu

d. 27 augusti 1959 Myrbacka Hornabo, Gnosjö


EDIT Maria Hageberg

f.  9 september 1888 Kulltorp

d. 18 juni 1893 Hagaberg, Kvarnabo


Johan EMIL Hageberg

f. 23 oktober 1890 Kulltorp

d. 10 augusti 1978 Söderby

gift 10 maj 1916 med

Edit Anna Elisabet Hansén

f. 28 november 1891 Gnosjö

d. 20 december 1968 Söderby


EMMA Kristina Hageberg 

f. 7 april 1893 Gnosjö

d. 5 september 1975 Gislaved 

gift 22 november 1919 med

Axel Emil Ankarbrandt

f. 5 februari 1892 Villstad

d. 6 juni 1964 Gislaved


Klaes IVAR Hageberg

f. 27 oktober 1895 Gnosjö

d. 30 januari 1973 Bäckadal Hillerstorp

gift 1 juni 1918 med

Anna Emilia Elisabet

f. 11 september 1891 Åsenhöga

d. 14 juni 1977 Bäckadal Hillerstorp


EDIT Maria Hageberg

f.  28 mars 1898 Gnosjö

d.  5 juni 1967 Långaryd

gift 31 december 1949 med

Karl Fredrik Kjellman

f. 18 januari 1893 Långaryd

d. 10 augusti 1979 HyltebrukDAVID Herman Severin Hageberg

f. 22 november 1900 Gnosjö

d. 21 januari 1978 Söderby

gift 16 november 1928 med

Judiit MAGNHILD Elisabet

f, 19 februari 1905 Långaryd

d. 10 januari 1980 Söderby


Linnea Carolina Hageberg

f. 1903

d. 1904


Erik Felix Hageberg

f. 1905

d. 1908

Axel Emil Ankarbranth var gift med Emma Hageberg.

Drängar och pigor i Kvarnabo

Meli Sjödahl, Käringagärde, och pigan Karin Mård från Torup på 1930-talet.

Piga i Kvarnabo

KARIN Amalia Maria Mård

f. 14 oktober 1903 Långaryd

d. 11 april 1986 Hyltebruk

Ogift.

Dräng i Kvarnabo

Gunnar Johansson,

Ekholmen, Kulltorp

Familjen Strand, arrendatorer i Kvarnabo, 1937 -1947 


Johan och Linnea hade 14 barn.

Tio pojkar och fyra flickor, varav fyra föddes i Kvarnabo.


Det har berättats för mig att farfar Herman åkte och hämtade familjen Strand, som då hade nio barn, i Fryele när de flyttade till Kvarnabo.

Johan Strand och hans häst Svarten hälsar på I Kvarnabo och jag får sitta på hästen. Cirka 1960.

Arrendeavtalet mellan farfar Herman Svensson och hans arrendator Johan Strand.

Grannarna Henry Ottosson och Johan Strand på stormöte vid Norrebo Missionshus.

JOHAN Petrus Natanael Strand

f. 6 oktober 1893 Rumleborg Nydala Värnamo

d. 27 september 1980 Tallhaga Lidås, Gnosjö


Gift 21 januari 1921 i Fryele med

LINNEA Maria Ingeborg Stark

f. 28 juni 1899 Råhult  Fryele

d. 12 maj 1963 Tallhaga Lidås Gnosjö


Deras 14 barn


Karl Johan RUNE

f. 19 december 1920


Erik OLLE Hilmer 

f. 24 januari 1922 Sölje Fryele


Gustav FOLKE Natanael 

f. 23 december 1922 Sölje Fryele


Sven Bertil Valdemar

f. 26 januari 1924 Sölje Fryele


NILS Edvard Emanuel

f. 18 mars 1925 Broby Fryele


David Alvar INGEMAR 

f. 14 maj 1927


Oskar Ragnar Valentin 

f. 1 oktober 1928 Broby Fryele


Einar Arvid Reinhold Strand

f. 28 november 1929 Sölje Fryele


BERNT Tage Arnold 

f. 3 augusti 1932


VIVI Ulla Kristina gift Johansson

f. 4 juli 1935 Broby Fryele


Britt ELVY Irene 

f. 7 september 1937 Kvarnabo


Svea Ingrid MARIANN

f. 1 januari 1939 Kvarnabo


Siv MILLJERT Sylvia 

f. 3 juli 1941 Kvarnabo


STIG Kaleb Roland Strand

f. 3 juli 1944 Kvarnabo


Nr 1

Karl Johan RUNE Strand

f. 19 december 1920, Råhult Västregård Fryele

d. 22 juli 2006, Maråsliden 46, Gnosjö

Ogift.

Nr 2

Erik OLLE Hilmer Strand

f. 24 januari 1922 Sölje Fryele

d. 21 maj 1993, Bor, Voxtorp


Gift 6 oktober 1951 med

Ann-Britt Linnea
f. 5 oktober 1930, Voxtorp

d. 5 juni 2014 Bor, Voxtorp

Nr 3

Gustav FOLKE Natanael Strand

f. 23 december 1922 Sölje Fryele

d. 8 oktober 1983 Gnosjö


Gift 21 juli 1962 med

Edith Leila SYLVIA Fransson

f. 2 juni 1936 Hädinge Kävsjö


Deras barn

Annelie

Camilla Liselott Linnea

Chatarina

Dennis


Nr 4

Sven Bertil Valdemar Strand

f. 26 januari 1924 Sölje Fryele

d. 8 maj 2008 Längbro Örebro


gift 17 augusti 1946 i Säfsnäs Kopparberg med

Ulla Britta Ingeborg Berglund

f. 20 juli 1928


Deras barn

Ulla Mildred

f, 1946 Grängesberg

Nr 5

NILS Edvard Emanuel Strand

f. 18 mars 1925 Broby Fryele

d. 26 oktober 2007, Gnosjö


Gift 23 juni 1948 med

SIGRID Viola Margareta Lorentsson
f. 28 december 1924  GösboTorskinge

d. 26 januari 2017 Rosendal, Gnosjö


Deras barn

Lillian

Yvonne

Tommy

Roger


BO Ulf Lennart Strand

f, 3 februari 1965 Marås Gnosjö

d. 8 september 2004 Gårö Gnosjö

Nr 6

David Alvar INGEMAR Strand

f. 14 maj 1927


gift 3 januari 1953 med 

Karin Sonja Elisabet (SONIA)

f. 20 mars 1930 Ljungby

d. 6 mars 2012 Vaggeryd


Familjen Strand flyttade till Vaggeryd 1965.

Ingemar arbetade som pastor i Betelförsamlingen från 1965 till 1977.


Deras Barn

Thomas Strand

f. 30 januari 1954

Riksdagsman 2006-2018


Michael Strand

Musiker, kompositör, arrangör, musikpedagog

Tomas Strand.
Foto: riksdagen.se

"Vardagsfolket är min församling"


Ur tidningen HEMMETS VÄN 11 maj 2017.


Ingemar Strand fyller 90 år den 14 maj. Under hans år har han hunnit göra och se mycket. Från det att han omvände sig vid 16 års ålder har han varit evangelist i 10 år, jobbat som lärare på Götabro bibelskola i 20 år och även varit pastor och kringresande föreläsarxe.


Han har dessutom skrivit i Hemmets Vän och gett ut åtta böcker på Marcus förlag/Evangeliipress förlag. Under denna tid har Ingemar varit väldigt mån om att se andra människor och ta hand om vardagsmänniskan.


– Man ska hålla en varm gemenskap, på det sättet byggs församlingen samman. Folk kommer till mig med problem och bekymmer och det blir samtal. Jag tror att vi behöver ha en sådan öppen gemenskap.


Ingemar föddes 1927 in i en stor familj. De var 14 syskon, tio bröder och fyra systrar. Han växte upp i ett fattigt men gudfruktigt hem i Fryele, Värnamo kommun.


Vid tio års ålder flyttade han med sin familj till Gnosjö. Där fanns det inte tillräckligt med skollokaler så Ingemar gick i skolan varannan dag. De andra dagarna jobbade han på en fabrik som tillverkade klädhängare. Han jobbade där fram tills han blev 17 år.


– Under den tiden kom jag till tro och upplevde omvändelse och frälsning. Det var den 17 februari 1943, då var jag 16 år. Året därefter gick jag bibelskolan på Götabro. De tyckte jag var för ung, men jag kom ändå ut som evangelist när jag var 17 år.


Spelade dragspel och sjöng

Under 10 år reste Ingemar runt i Sverige som evangelist.

– Jag kan inte dra hela historien för det blir alldeles för mycket, men jag reste genom Sverige och evangeliserade, spelade dragspel och sjöng. Jag fick uppleva väckelsetider då många människor kom till tro och blev döpta. Jag hade även tältmöten i Finland och Norge. Men sedan kom jag att läsa vidare.


Ingemar läste i Lund och fick en magisterexamen i filosofi och det resulterade i att han blev lärare på bibelskolan han själv gått flera år tidigare, Götabro.


– Jag har varit med ett tag där, jag var lärare tills jag blev pensionerad, i 20 år. Jag var också reseledare i tolv av de åren och gjorde årliga resor till Israel där jag var guide.


Hemmets Vän nr 19 – 2017

Nr 7

Oskar Ragnar Valentin Strand

f. 1 oktober 1928 Sölje, Broby Fryele

d. 9 oktober 1928 Sölje, Broby Fryele

Nr 8

Ejnar Arvid Reinhold Strand

f. 28 november 1929 Sölje Fryele

d. 9 januari 2006 Lundholmen, Kävsjö


gift 20 december 1958 med

SONJA Ida Sofia

f. 8 mars 1934 Värnamo

d. 29 augusti 2019 Lundholmen, Kävsjö


Deras barn

Lars-Åke

Stefan

AnnaNr 9

BERNT Tage Arnold Strand

f. 3 augusti 1932


gift med

GUN-BRITT Anita
f. 1940 


Bernt och Gun-Britt Strand

Nr 10

VIVI Ulla Kristina Johansson f. Strand

f. 4 juli 1935 Broby Fryele

d. 5 mars 2016 Värnamo


gift 9 juni 1956 med 

KARL-AXEL Teodor Johansson, Abborrakull

f.17 mars 1934 Katarina Stockholm

d. 19 december 1999 Lidås, Gnosjö


Deras barn

Kerstin

Solgerd

Birgitt

Peter

Lennart

Kerstin föddes 1957 så bilden är från 1958. Då bodde familjen i Abborrakull.

Nr 11

Britt ELVY Irene Sjöberg f. Strand

f. 7 september 1937


gift  2 december 1961 med

GÖSTA Torgny Sjöberg

f. 12 januari 1928 Gudhem, Skaraborg

d. 19 februari 2005 Gnosjö

Farmor Ruth var gudmor till Elvy. När hon skulle födas blev det min far Herbert som körde Linnea till BB, när Linnea kom och bad om skjuts.

2 december 1961 gifter sig Elvy Strand med Gösta Sjöberg.

Nr 12

Svea Ingrid MARI-ANN Storm f. Strand

f. 1 januari 1939


gift med 

Lennart Rune Gunnar Storm

Nr 13

Siv MILLJERT Sylvia Toftgård f. Strand

f. 3 juli 1941 Kvarnabo

d. 22 november 2014 Gnosjö


gift med

Lars Toftgård


Deras barn

Ulrika

Fredrik

Nr 14

STIG Kaleb Roland Strand

f. 3 juli 1944


gift med

INGA-LILL Elisabeth 

f. 1952

Familjen Sjögren arrendatorer i Kvarnabo 1948 -1957 

Karl DAVID Martin Sjögren

f. 26 oktober 1902 Gnosjö
d. 5 april 1981 Maråsliden Gnosjö

Gift 8 juni 1935 med

EMILIA Augusta Persson

f. 22 januari 1897  Grimhult, Gnosjö
d. 29/6 1991 Bäckgården, Gnosjö


Deras barn

Kristina Viola INGEBORG Sjögren

f. 7 dec 1935, Värnamo

d. 7maj 2014 Moheda


gift 4 juni 1960 med 

Sven ÅKE Bernhard Samuelsson

f. 23 juli 1930 i Mistelås, Moheda, Kronoberg

d. 22 oktober 2010 Mistelås, Moheda, Kronoberg


Sven-Olof Sjögren

gift med

Berit

Deras barn

Niclas

Mattias


KJELL David Albert Sjögren

f. 30 augusti 1941 Värnamo 
d.10 februari 2010. Maråsliden, Gnosjö


Gift 31 december 1966 med

Inga-Maj Johannesson, Anderstorp

f, 1947

Deras Barn

Susanne

Stefan

Annica


Emilia berättar om den gamla seden kring trettonhelgen i bygden.

Emilia Sjögren var född Persson och kom från Grimhult. 

Hon var syster med bl a Algot i Granås.

Hon kallades "Meli snick" .

4 juni 1960 gifter sig Ingeborg Sjögren  och Åke Samuelsson från Mistelås.

Sven-Olof och Berit Sjögren gifter sig 1964.