Uppdaterad senast 20220218

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Elektriciteten 


Elkraft i Kvarnaboån

El kommer till Gnosjöbygden

Töråsen får el

Näset, Åsenhöga utan el på 1970-talet

Lisebo centrum för byns elkraft

Lisebo torp och torparfamiljen

Fägerås(en) - torp och backstuga

Herbert bygger eget kraftverk i Kvarnaboån


El kommer till Gnosjöbygden

1898

Industriidkaren J. E. Hyltén ansöker underdånigt om att få el genom att

dra en elektrisk kraftledning från vattenfallet vid Gårö kvarn till sin fabrik

i Hyltan. Ledningens längd skulle blifva omkring 1300 meter.


1903

Den första elektriska belysningen kom till Gnosjö i och med att bobinfabriken byggdes 1903.

Sedan byggdes ett antal  små kraftverk som skulle förse vissa områden med elljus.

Detta möjliggjordes genom bildande av bolag.


1917

Nästa som följde var två som byggdes 1917 varav ett försåg Sunnerbo och Bårebo,

och ett försåg Mobäck och Gnosjö gelbgjuteri.


1918

Redan 1918 byggdes ytterligare några stycken varav ett försåg Gnosjö stationssamhälle

och ett annat var det som försåg Grimhult, Norrebo, Gamlebo, Fägerås, Granås, Kvarnabo

samt Rudö i Kävsjö med elkraft.


1919

Långfredagen  18 april 1919 invigdes kraftstationen.

Den kallades både Lisebo och Fägerås kraftstation..


1925

kom Trollhättekraften till Gnosjö.


På 1930-talet

lades driften ned i Lisebo och kopplades till Trollhättekraften.


Kraftstationen revs 1931.

Själva dammen, vanligen kallad Lisebodammen, finns ännu kvar.


1987

började Herbert Hermansson som hobbyprojekt bygga ett eget kraftverk

vid den gamla tråddrageridammen i Kvarnaboån. Se artikel nedan.

Mer att läsa

Kvarnabo kvarn

Fägerås kraftstation i Lisebo

Ljus över byarna på Långfredagen 18 april 1919

Redan 1918 byggdes den kraftstation som försåg Kvarnabo med elström.


” År 1918 utbyggde ett bolag bestående av bomännen från Grimhult, Norrebo, Gamlebo, Fägerås, Granås samt Kvarnabo ett vattenfall i den s k Intagsbäcken samt byggde en kraftstation därstädes för sin belysning.”  (

Ur Gnosjö i gången tid av Malkolm Johansson (1972) sid 182.


Även Rudöbönderna i Kävsjö socken var inblandade fast inte Johansson noterat det.

 

Intagsbäcken är detsamma som Lisebobäcken och Kvarnabobäcken.

Den här bäcken har flera namn utefter sitt lopp.

1919 invigdes kraftstationen.


Driften skedde i början genom att bönderna som hade bildat bolaget

var där varsin vecka och ansvarade för driften.

Sedan anställdes torparen Anders Johan Andersson i Lisebo för att sköta driften,

1925 kom Trollhättekraften till Gnosjö.

På 1930-talet lades driften ned och kopplades till Trollhättekraften.


Kraftstationen revs 1931.

Själva dammen, vanligen kallad Lisebodammen, finns ännu kvar.


KLICKA på bilden av artikeln så ser du den i större version.

Elkraft i Kvarnaboån

Byggde eget kraftverk vid tråddrageriets damm


1985 gjorde Herbert Hermansson i ordning den gamla dammen som använts av tråddrageriet. Kraftverket ligger precis bredvid det gamla tråddrageriet.


Sen konstruerade och byggde han ett eget kraftverk.


Mellan 1987 och 2006 så gav kraftverket 2 kilowatt. Det gav tillräckligt med el för ytterbelysning i trädgården. Men åskan fördärvade generatorn, som behöver bytas ut om det ska fungera igen.


Herbert gjorde turbinerna av den gamla oljetanken till huset, svetsade ihop dem.


Huset byggde han själv.


- Jag gjorde allt själv utom generatorn, berättade Herbert. Den köpte han 1987, en växelströms på 380 volt.


1998 byggde han vattenhjulet. Det var inte så effektivt som turbinerna men gick igång så fort isen smälte. Vattenhjulet var inte lika känsligt för is.


- Det var en hobbydröm sen många år tillbaks, berättade Herbert. Turbinerna ligger där gamla vattenfallet låg.


Munstyckena till turbinerna frös sönder flera gånger, men det skulle gå att få igång det igen, sade Herbert då runt 2010.


Men idag är det förfallet. Det kom aldrig igång igen.


KLICKA på bilden så ser du större version.

Fägerås

Lilla Fägerås var ett av många torp på Fägeråsen, men så småningom kom det att kallas Intaget.


Det var efter att torpet friköpts 1860. Dessförinnan var Granås ägare.


De första nybyggarna kom från Lid på 1700-talet.


Noteras kan att målaren

Sven Nilsson Morin

från Hyltan bodde på torpet mellan cirka 1811-15. Han flyttar sen till Öreryd.


Omsättningen på folk på torpet är stort. Torparna kommer och går.


1861 kommer torparen som blir 1/16 ägare. Anders Svensson från Marås (1823-1868), hustrun Johanna Danielsdotter (1822-1867). De har fem barn.


Sen byter torpet ägare ett par gånger igen.

7 april 1876 säljs torpet till före detta korporalen Johan Hultman på Sjöarps soldattorp. Köpesumma var 1500 kr. 


Johan Hultman

f. 1823 i Kävsjö

d. 5 september 1902.

gift med 

Lisa Cathrina Petersdotter 

f. 1823 Kävsjö

d. 28 maj 1907 som inhyseshjon.

De fick sönerna

Carl Johan

f. 1864

August Teodor 

f. 1866

Frans Gustav

f. 1869

Johan Hultman var gratialist, även Carl Johan blir soldat.


Frans Gustav Hultman

gifter sig 1892 med

Ida Maria Andersdotter.  


Deras son Enart gifter sig med Hilda Andersson på grannstället Lisebo. Se mer om torpet Lisebo på denna sida.


På detta ställe fanns tre bebodda hus. 

Det som hörde till bruknignsdelen.

En stuga i gärdeskanten där inhyses bodde.

Det som kallats "Katrins" där förmodligen änkan Katrina efter en av de senare torparna bodde.


Efter 1919 bor ingen här.

Severus Johansson i Kvarnabo köper torpet.Erik Magnusson, Frans Hultman och Paul Hyltén tar en pilsner på trappan.

Förmodligen i Sjövik.

Se fler bilder från Sjövik.


Backstugan Björkelund på Fägerås

Sonen Johan August Nordenström blir gymnastikdirektör i Paris

Den fanns mellan 1880 och 1908.

Från torpet Svensbo kom  1880

Magnus Svensson

f. 8 november 1811

d, 17 december 1896

gift med 

Stina Cajsa Svensdotter

f. 4 maj 1830

d, 15 december 1908

döttrarna

Christina f. 1864

Sara Maria f. 1867


Samma år kom också äldsta dottern 

Josefa Magnidotter

som den 17 september detta år gift sig med Anders Johan Andersson.

Deras son Johan August bodde också där.

De blev sen torpare på grannstället Lisebo. Se mer på annan plats på denna sida.


På undantag bor 

Sven Josefsson

f. 22 april 1804

gift med

Sara Svensdotter

f.  17 maj 1801

och deras dotter

Clara

f. 10 augusti 1837.Sven och Sara var föräldrar till Stina Cajsa och Clara var alltså en syster. De kom från en av gårdarna i Fägerås. 

I denna lilla backstuga bodde alltså en period fyra generationer.


Efter en tid är Magnus och Stina Cajsa själva i stugan. Magnus dör vid 77 års ålder 1896 och hustrun överlever honom med 12 år och dör 1908 i Backstugan Björkelund.

Och därmed är epoken slut med boende på Björkelund.


Äldsta sonen

Johan August Nordenström

till Magnus och Sina Cajsa kom också hem en period till backstugan ifrån Ryssby. Han var född 1853.

Josefas bror

Sven August på Fägeråsen flyttar till Stockholm

och hans son, gymnastikdirektören, flyttar till Frankrike


Sven August i Fägerås,

f. 15 maj 1853

d.11 januari 1918

tog sig namnet Nordenström, förmodligen runt 1880.

1882 flyttar han till Stockholm

och gifter sig 1887 med

Johanna Sofia Johansdotter

f. 15 juli 1858 Ö. Eneby, Östergötland

d. 19 juli 1938


Deras son

Sven Alvar Martin

f. 9 december 1888 Johannes församling, Stockholm

d. 2 maj 1945 .

Han verkar vara det enda barnet.

gifter sig 1916 med

Maria Karolina Räf

f. 29 november Ödestugu

d. 23 april 1968


De försvinner ur alla  kyrkböcker och rullor, för att dyka upp 24 år senare, år 1940 .


Gymnastikdirektören Sven Alvar Martin Nordenström

med hustru och nu de tre döttrarna.


Maria Martine

f. 22 februari 1919, Frankrike


Brita Marcelle

f. 31 mars 1922, Frankrike


Ingrid Victoria

f. 15 november 1928, Paris


Alla döttrarna är alltså födda i Frankrike, den sistnämda mer precist i Paris. De hade uppenbarligen bott i Frankrike, men är troligen hemma i Stockholm pga kriget.


Blott sex dagar före Tysklands kapitulation den 8 maj 1945, dör Sven Alvar Martin den 2 maj.


Någon återflytt till Frankrike blir inte aktuell (om den ens var påtänkt). Maria Karolina Nordenström dör 23/4 1968 i Västerled, Stockholms stad.


Döttrarna bildar familj, och de dör som

Maria Martine Hellberg den 12 december 1995 i Bromma,

Brita Marcelle Goldschmidt den 14 juli  2010 i Stockholm (Oskar förs.) 

Ingrid Victoria Sundkvist dör i Norrtälje 18 juli 2018


Och hela familjens resa börjar i en backstuga, Björkelund, i Fägerås utanför Gnosjö.

Lisebo

Lisebo var ett torp. Det låg på Granås marker.

Från Kvarnabo går idag en skogsväg som kallas för "Lisebovägen".


Torpet finns noterat sen 1794 då Måns med sin hustru och sex barn var nybyggare. De kom från Fägerås.


Flera torparfamiljer bor där genom århundradena.

1937 lämnar sista torparen Lisebo.


Godtemplarstuga

SGU (godtemplarungdomarna) hyr stugan i Lisebo under några år, tills den under 1940-talet rivs och eldas upp som ved i affären i "Bäckadal".


Godtemplarungdomar i Lisebo.

Källor

"De gamla torpen berättar." Inventering av torp och backstugor i Gnosjö socken.

utförd av Birgitta Johannesson och Brita-Stina Hermansson på uppdrag av

Gnosjö Hembygdsförening. 1976.


Personer som hjälpt mig på facebooksidor om Gnosjö. Särskilt Per-Olof Hidmo.


BiS Befolkning i Sverige i Arkiv Digital och Sveriges Dödbok 1860-2017.

Sista torparens familj i Lisebo

Den sista torparfamiljen innan torpet överges kommer 1890.

Torparen Anders Johan Andersson sköter också elkraften till byarna runt omkring under en period.


Familjen hade tidigare bott på Järdstorp under Marås. Mor Josefa Magnusdotter var född i Marås och dotter till Magnus Svensson. som till sist bodde på backstugan Björkelund.


Det berättas att Josefa på skärtorsdagen 1922 varit hos Paulin på Hagen efter mjölk. Hemkommen blev hon sjuk och dog.

Hagen var ett torp under Göshult i Åsenhöga socken.


I en husförhörslängd står att Anders Johan 1922 flyttar från Lisebo till Granås. Där finns han antagligen bara ett år.

Under detta år finns i Lisebo dottern Hilda med man och barn.


Familjen Hultman flyttar 1923 till Hyltan.


ANDERS Johan är sedan tillbaks i Lisebo och bor där ensam till 1937 då han flyttar till sin son Viktor i Gnosjö, där han bor till sin död.


ANDERS Johan Andersson

f. 21 mars 1854 i Kulltorp

d. 19 mars 1937 i Gnosjö

gift med

Josefa Magnusdotter

f. 30 november 1855

d. 12 april 1922, skärtorsdagen, 87 år gammal


Deras barn

Johan AUGUST

f. 17 augusti 1880

utvandrar till Nordamerika 1903


OSKAR Manfred Andersson

ändrar namn till Nordenström

f. 9 november 1883 i Marås, Gnosjö

d. 13 januari 1967 Hyltan, Gnosjö


Sven VICTOR Andersson

f. 22 mars 1885 Marås

d. 16 september 1972, Kapellg. Gnosjö


Anny Maria

f. 8 juli 1888

d. 28 juli 1897 i scharlakansfeber.

Dör endast nio år gammal


JENNY Elisabet

f. 2 oktober 1890

d. 14 mars 1911 Intaget, Granås


HILDA Linnea

f. 27 augusti 1894

Några av torparens barn i Lisebo

Oskar tar sig morbroderns efternamn


Släktnamnet Nordenström antas för hela familjen den 25 februari 1938,  enligt församlingsboken.

De var dock inte de första i släkten som bar det namnet.  Oskars morbror Sven August i Fägerås, hade tagit sig namnet Nordenström.


OSKAR Manfred Andersson

ändrar namn till Nordenström

f. 9 november 1883 i Marås, Gnosjö

d. 13 januari 1967 Hyltan, Gnosjö


gift 30 december 1916 med

ELLEN Augusta Serafia Johansson

f. 5 november 1893 Käringagärde, Gnosjö

d. 12 juni 1984 Järnvägsgatan Gnosjö


Deras barn

ROSA Dagmar Ingegärd Nordenström

f. 14 december  i Kulltorp 

Nu levande 103 år gammal

gift  11 april 1942 med

Bror Gunnar Edvard Natanael Hyltén

f. 29 januari 1905

i Hyltan, Gnosjö 

d. 25 juli 1985 Hyltan, Gnosjö


Anna Lisa Josefina Nordenström

f. 1 januari 1920 i Kulltorp

d. 11 april 2009 i Smålandsstenar

gift  17 november 1945 med

Simon Per Anders Petersson

f. 20 januari 1916 i Hånger 

d. 20 mars 1978 Hellmansg. Gnosjö


Svea Kerstin Margit Nordenström

f.  20 maj 1922 Hyltan, Gnosjö

d. 4 augusti 2001 Mariannelund

gift 1947-06-21 med

Karl Olle Valdemar Almgren

f. 6 december 1919 Bringetofta

d. 15 april 2000 Mariannelund


Maja Britt Lilian Nordenström

f. 5 januari 1925 Hyltan, Gnosjö

d. 7 maj 1996 Tråddragarg Gnosjö

gift 16/8 1952 med

Rune Arne Helmer Söderlund

f. 8 januari 1922 Gnosjö 

d. 3 augusti 2002 Tråddragarg Gnosjö


Arne Bror Lennart Nordenström

f. 17 januari 1928 Hyltan, Gnosjö 

d. 26 november 2002 Hammarvägen Gnosjö

gift 1956-10-06 med

Tordis Margareth Uteng

f. 26 maj 1928 Norge 

Oskar Nordenström, Lisebo

Oskar Nordenström, Lisebo

Förmodligen är det Oskar Nordenström, Lisebo

Sonen Viktor bor i Gnosjö


Sven VIKTOR Andersson

f. 22 mars 1885 Marås

d. 16 september 1972, Kapellg. Gnosjö

då boende hos dottern Ingrid Skogaby


gift  24 augusti 1911 med

Agda Ingeborg Amalia Andersson

f. 1885-03-04 Åsenhöga - Död 10/1 1947 Björksäter, Gnosjö


Sven Viktor Andersson med familj flyttar 1937 från Skogaby till Björksäter på Kapellgatan.


Deras barn


Anders Daniel Reinhold Andersson

f.  10 oktober 1911 Marieström, Gnosjö

d. 20 mars 1988 Kinna, Älvsborgs län

gift 4 september 1939 med

Disa Valborg Karlström

f. 24 oktober 1912 Kinna, Älvsborgs län 

d 4 juli  2002 Kinna, Västra Götalands län

Den äldste sonen flyttar till Kinna 1939 i samband med giftermålet.


INGRID Lilly Viola Andersson

f. 6 december 1914 Marieström, Gnosjö

d. 20 juli 2008 Flädergatan, Gnosjö

gift 2 oktober 1943 med

Artur Gerhard Skogaby

f. 22 januari 1907 Valdshult

d. 4 november 1994 Ringv, Gnosjö

De tar sig sedan namnet Skogaby, troligen pga att Ingrid till stora delar växte upp i Skogaby, mellan 1924 och 1937. Huset låg där posttorget är nu, längs Köpmansgatan. Även de bosätter sig i Björksäter.


SVEN Gunnar Ivar Andersson

f. 4 oktober 1918 Fridhem, Gnosjö

d. 29 november 2013 Köpmansgatan, Gnosjö

gift 24 april 1943 med

EIRA Amanda Karolina Petersson

f. 26 april 1923 Hagshestra, Gnosjö

d. 11 oktober 2020 Gnosjö

Sven "Juan" Andersson och hans fru Eira bosätter sig i Björksäter, liksom föräldrarna. Men även Ingrid och Artur bosätter sig där. Det finns två hus på gården, varav ett har två lägenheter.


Erik John HARALD Andersson

f. 1 juli 1925 Skogaby, Gnosjö

d. 28 juli 2019 Gnosjö

gift  28 augusti 1948 med

Elsa Maria Andersson

f. 10 augusti 1925 Nittorp, Älvsborgs län

d. 19 september 2001 Ågatan, Gnosjö

Harald Andersson och hans fru bosätter sig på Ågatan.

Viktor Andersson, Lisebo

Hildas familj hamnar i Hyltan


Efter hustruns död flyttar ju Anders Johan 1922 från Lisebo till Granås. Där finns han antagligen bara ett år.


Under detta år finns i Lisebo dottern Hilda med man och barn.


HILDA Linnea Andersson

f. 23 augusti 1894 Gnosjö

d. 15 december 1960 Hyltan, Gnosjö


gifter sig 26 mars 1921 med 

ENART Brutus Fridolf Hultman

f. 8 oktober 1899 Gnosjö

d. 4 mars 1975


Deras barn

Bror GUNNAR Hubert

f. 9 september 1920  Gnosjö

d. 15 februari 1991 Hyltan, Gnosjö

gifter sig 21 juni 1957 med

DORIS Gunborg Erene

f. 4 oktober 1935

d. 22 november 2004 Gnosjö

och tar över föräldrahemmet i Hyltan.

Där bor idag sonen Lasse Hultman.


Kerstin GRETA Ingeborg

f. 28 november 1921 Gnosjö

d. 13 juni 1997

gift 22 februari 1941 med

Oskar Karlsson


Nils Anders FILIP

f. 9 september 1923 Gnosjö

d. 26 november 1987 Gnosjö

gift 22 februari 1947 med

MARGIT


ERLING

gift med

VIOLA


MARGIT


VALBORG

gift med 

ADOLF


INGVAR


Ingrid

f. 21 december 1932

d. 13 december 1951

Hilda Hultman född Andersson, Lisebo, har långt hår på bilden. Den andra kanske är 4 år äldre systern Jenny.

Systrarna Jenny och Hilda (till höger). 

Hilda gifte sig med Enart Hultman.

Kalle på Töråsen fick inte el förrän 28 september 1966

Töråsen är grannställe till mitt föräldrahem Kvarnabo. Men de ligger inte i samma socken.

Kvarnabo tillhör Gnosjö och Töråsen ligger i Kulltorps socken.

Fortfarande på 1970-talet hade inte alla i Gnosjö kommun elktricitet 

Värnamo Nyheter besöker familjen på Näset