Uppdaterad senast 20220212

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Farmor Ruths släkt 


Johanna Johannesdotters klocka med enbart timvisare från 1700-talet

Fattigdom, tjuvnad, eldsvåda, elände, sockenhjälp, har klockan "sett" från sin vägg.

Metallduksväverskan Klara, hamnade på museum och blev filmad av prins Wilhelm

Farmors släktingar på Tre Liljor

Portföljfabrikerna i Gnosjö

Maggan på Te-Hås

Farmor syskon Femi Nevrén och Emil Poste

Fattigdom, tjuvnad, eldsvåda, elände, sockenhjälp, har klockan "sett" från sin vägg.

En klocka med bara timvisare.

Ingen minut- eller sekundvisare.


Johannas klocka har inget ekonomiskt värde. Det vet vi för den är värderad. Men den har ett känslomässigt värde som inte kan beskrivas.


För Johannas klocka med bara en visare, en timvisare, har ärvts genom släktleden och berättar en historia.


Klockan berättar en historia

Vi är tacksamma att pappa också tyckte den hade en historia som var värd att bevaras. Och skrev en lapp. Föremålets historia är värdet.


”Denna klocka har tillhört min mormorsmor Johanna Johanesdotter, Förekull-Älmås, som ligger mellan Sonakull och Kalset. Hon levde mellan 1849-1930.

(Se Kulltorpsboken 2, sidan 269 + 298.)

Klockan är från ca 1750.”


Konsollur från 1700-talet

Och pappas noteringar stämmer när vi kollar med en expert på klockor.

Experten säger att det är ett s k konsullur - en klocka med enbart timvisare och lod.


Ett s.k. konsollur från 1700-talet som inte har något fodral utan hänger från den väggmonterade konsollen.


Dessa urverk har sitt ursprung i tidsskarven mellan golvur och väggur.

De har förekommit i ganska stor utsträckning i både Sverige och övriga Norden.


Inget pengavärde

"Tyvärr är värdet på dessa ur inte särskilt högt, i alla fall inte om man försöker sälja det," svarar experten.


Sidhänvisningen till Kulltorpsboken, ja det är där det skrivs om de torp där klockan har hängt på väggen.


Johannas dotter Clara-Matilda kallas Klara, gifter sig med Johannes Nilsson, ärver klockan som sen ärvs av hennes dotter Ruth och sen av Ruths son Herbert.

Konsoluret har enbart en timvisare.

På baksidan är en förunderligt enkel konstruktion.

Loden gör att klockan tickar på.

Pappa Herbert skrev en lapp och satte på klockan för att vi ska veta villken släktklenod den är.


Farmors morföräldrar

Johanna Johannesdotter och Sven Johannesson


Sven finns noterad på flera ställen i Kulltorp.

1853 på Urabygget, 1854 i Tyngel Lillegård.


När han gifter sig med Johanna så flyttar de till backstugan Förekull.

I vigselboken står att Sven är dräng på Urabygget och Johanna piga i Kalset.


1865, samma år som de flyttar till backstugan Förekull, så föds Klara Matilda. Hon får en bror, Johan MALCOLM.


Maken dör ung

Sven dör endast 36 år gammal den 10 september 1869.


Unga änkan Johanna får två barn när hon sedan bor ensam, med okänd fader.


Nils August föds i april 1876 av 34 år gamla "Enkan" står det i dopboken.

Han har som dopvittnen Hr Volontär F. almén, pigan Maja Stina Johannisd. i södersjö och pigan Sara Pettersd. i Fiska Torpet. Han döps av prästen Abraham Almén. August dör redan efter en dryg månad och begravs den 21 maj. 


Knappt fyra år senare föds ännu en oäkta son till "Enkan Johanna" som också får namnet August Malcolm . Han tar efternamnet namnet Älmblom så småningom.  

Han döps av pastor Hård och dopvittnen är pigan Maja Stina Johannisd. från Molyckan under Stackebo och Anna Katarina Johannisd. från Wiborg under Aggarp.


Johanna flyttar till sonen på "Tre liljor"


Johanna bor kvar i Förekull tills 1928 då hon flyttade till "Tre Liljor" i Gnosjö där sonen Malkolm (JM Svensson) bor.

Hon dör också på Tre Liljor den 5 juli 1930, 88 år gammal.


Backstugan Förekull fanns 1862-1928.  Denna familj är alltså den enda som har bott där.


Hennes dotter Clara-Matilda var min far Herbert Hermanssons

mormor.Farmors morföräldrar

Sven Johannesson

f. 24 december 1833 Sumpahagen Kulltorp

d. 10 september 1869 Kulltorp


gift 8 december 1863 i  Kulltorp med

Johanna Johannesdotter.

f. 12 augusti 1842 Södersjö, Gnosjö

d. 5 juli 1930 Gnosjö


Deras barn


Johanna får två barn när hon bor ensam.

Nils AUGUST

f. 7 april 1876

döpt 11 april 1876

d. 11 maj 1876

begravd 21 maj 1876


AUGUST Malcolm Älmblom

f. 24 januari 1880

d. 

August var ogift. Emigrerade tillsammans med broderna Malcolm till Norge.


Johannas trebenta kaffekokare i koppar.

Kulltorps hembygdsbok berättar om Johanna

Förekull

är en  backstuga.

Änkan Johanna Johannesdotter, född i Gnosjö 1842 och hennes barn bor där. Sven Johannesson, född på Sumphagen under Högshult 1833, och hans hustru, den ovan nämnda Johanna, blev skrivna på Förekull 1865.


Stugan flyttades från Berget.


Samma år som inflyttningen 1865 föddes en dotter, som fick heta Clara-Matilda och 1867 en son, som kallades Johan Malkolm.


Johanna blev änka 1869. Troligen hade hennes make, Sven, ämnat arbeta upp Förekull till ett torp – en dröm, som genom hans tidiga bortgång gick i spillror.


Hans änka och de två barnen bodde kvar i backstugan och Johanna ökade ut barnantalet. Först 1876 med en pojke August som dog. 1880 med en ny pojke – som levde – och också fick heta August.


Dottern Clara-Matilda flyttade tidigt bort från backstugan.


Johan Malkolm och August var kvar, men sen emigrerar båda till Norge. Johan Malkolm kommer tillbaka och blir industriidkare i Gnosjö. Hos honom lever mor Johanna sina sista år. Då står backstugan öde. 


När Johanna dör blir stugan såld och flyttad till Anderstorp 1928.


Citat ur

”Kulltorpsboken II”

utgiven av Kulltorps hembygdsförening

1975.

Sidan 269-270.

Farmors mormors föräldrar

Änklingen  Johannes Lås - Johanna växte upp i armod


Johannes och Maria på Sumphagen  är min far Herbert Hermanssons mormor Clara-Matildas farföräldrar, alltså  föräldrar till Sven Johannesson som gifter sig med Johanna Johannesdotter som ägde klockan.


Att Johannes Lås var utfattig och det verkligen var eländigt ser vi också genom att det i en husförhörslängd är noterat, att Johannes är straffad för tjuvnad.

(Han försökte kanske få mat till sina moderlösa barn??? Min spekulation.)


Barnen försvarslösa

1849 är de fyra yngsta barnen skrivna som försvarslösa.


1859 var Johannes ensam skriven på socknen som fattighjon.


Som ung hade kanske Johannes drömmen att bli soldat. För i husförhörslängden 1811 under Ulvås i Gnosjö finns extra roteringssoldaten Johannes Lås född 30/6 1793 upptagen.


Fattig låssmed

Men det blev inget soldatyrke utan en fattig eländig tillvaro som änkling med många barn och arbete som låssmed.

Kulltorps hembygdsbok berättar om familjen

Sumphagen

ligger nära intill Urabygget, i en dalsänka intill gamla häradsvägen. Det är platsen där backstugan Sumphagen legat. Där finns ingenting kvar av stugan.


Johannes Jönsson, född 1793 och hans hustru Maria, född 1791, anlade boplatsen i slutet av artonhundratjugotalet.

De kom från Gatan-Intaget. De hade fem barn.


Maria dog 1842.


Johannes försörjde sig och barnen som låssmed. Förmodligen var det gevärsfaktoriet han hemarbetade åt.


På artonhundrafyrtitalet när Johannes var änkling, så smidde han och försörjde sig och barnen, så gott det gick.


Men – jämmer och elände – hans smedja brann ner. Johannes spikade kvickt upp en ny smedja, men han måste ha en bälg. Det var en dyrbar grej – kostade tio riksdaler – och Johannes hade inga pengar. Han begärde anslag hos sockenstämman. Det blev blankt nej.


Vid nästa stämma låg han inne med ny ansökan och nu satte han villkor: Antingen ha hjälp med att skaffa en bälg annars fick socknen ta hand om och försörja hans fem barn.


Det var ”hårda bud” och stämman backade och beslutade att omedelbums skaffa en bälg åt Johannes.


Johannes barn kom ut i världen och klarade sig fint. För Anders gick det ”neråt”. Han blev skriven på socknen och hamnade slutligen i fattigstugan. Där dog han 1866.

Johannes och hans familj var de enda som var skrivna på Sumphagen. När Johannes lämnat backstugan blev den riven.


Citat ur

”Kulltorpsboken II”

utgiven av Kulltorps hembygdsförening

1975. 

Sidan 298.

Farmors farmor och farfar

Änkan Anna-Lisa vävde klutar ooch ångrade sitt andra giftermål

Familjen med rötter i Grimhult, Tyngel, Kulltorp, Töllstorp

Lysesedel utfärdadades

"11 okt begärdes lysning till äktenskap av tjänstedrängen Nils Johan Johannisson fr Grimhult av Gnosjö socken, med pigan Anna-Lisa Johannisdotter fr Svensbo und. Tyngel Backegr."


De gifte sig den 8 november 1856 i Kulltorp. Anna-Lisa och Nils bodde på torpet Svensbo (Högabo), Kulltorp efter giftermålet.


Dör tidigt

De hann bara vara gifta i sju år och fick två barn.


Dottern Ida Kristina föddes 1858 och sonen Johannes 1862 i Svensbo  Kulltorp.


Maken Nils Johan dör den 1 augusti 1864 , 37 år ung. Dottern Ida Kristina Nilsdotter förlorar alltså sin far redan som sexåring. Brodern Johannes är då bara två år gammal.


Flyttar till Töllstorp

Några år efter Nils död, 1871, flyttar Anna-Lisa och barnen till Berget i Gnosjö. Berget ägs då av Sven Erlandsson i Sunnerbo.


Gifter om sig med Bjälle-Johannes

Anna Lisa gifter sig med Johannes Nilsson den 1 augusti 1876 i Gnosjö vid 46 års ålder.


Johannes var smed och gjorde bl a bjällror. Han fick därför gå under namnet "Bjälle-Johannes"


Ångrade omgiftet

Det berättas att Anna-Lisa ångrade giftermålet. Hon fick arbeta mycket och nästan försörja sin man. Hon vävde bl a "klutar" som hon sen sålde.


Hennes mor, Cajsa Andersdotter som bodde med dottern Johannas familj, avled 1890 när hon var 87 år.


Farmors farföräldrar


Nils Johan Johannesson (Johannisson)

f. 24 januari 1827 i  Dammen,Åsenhöga.

d. 1 augusti 1864 , Tyngel Backegård, Svensbygget

dör 37 år ung


gifte sig 8 november 1856 i Kulltorp med

Anna Lisa Johannisdotter (Johansdotter))

f. juldagen 25 december 1829 i Kulltorp

d. 2 maj 1899 i en ålder av 69 år.


Deras två barn

Ida Kristina Nilsdotter

f. 24 augusti 1858 Svensbo, Kulltorp

d. 8 juli 1939, Anderstorp


Pappas morfar

Johannes Nilsson

f. 19 oktober 1862 i Svensbo  Kulltorp

d. 11 november 1934


Anna-Lisas andra gifte

1 augusti 1876 i Gnosjö vid 46 års ålder.

med

Johannes Nilsson 

f. 30 juli 1830 Lilla Norrebo, Gnosjö

d. 14 december 1919 Lidås, Gnosjö


Anna-Lisas mor

Cajsa Andersdotter

d. 26 februari 1890 Töllstorp Berget, Gnosjö

Farmors faster, Johannes syster

Ida Löfgrens familj i Anderstorp


Ida Kristina Nilsdotter

f. 24 augusti 1858

d.  8 juli 1939 i Anderstorp


Ida gifter sig den 4 februari 1888 i Anderstorp  med

Sven Johan Löfgren f Lorentsson .

f. 14 februari 1859 Löfås Östregård

d. 12 mars 1931 i Anderstorp vid 72 års ålder.


De bor först på Löfås Östregård i Anderstorp och sen i Tokarp Södra.


De yngsta barnen dör nyfödda

De får sex barn.

De två yngsta dör strax efter födseln.

Nils Esaias Andreas dör en vecka efter födseln och Anna Kristina blir knappt fem månader.


Var gifta i 43 år

Ida avled den 8 juli 1939 i Anderstorp vid 80 års ålder. Hon begravs den 16 juli 1939. Hon var änka efter Sven Johan i åtta år.

De var gifta i 43 år.

 

Deras sex barn

Maria Albertina

f. 15 juni 1888 Löfås Östregård, Anderstorp

d. 10 maj 1962 Örgryte, Göteborg

 

Ester Selmina

f. 22 december 1890 Löfås Östregård, Anderstorp

d. 11 juli 1950 Anderstorp

gift 12 december 1913 med

Sven OSCAR Engström

f. 6 september 1882 Gnosjö

d. 27 april 1959 Anderstorp

Deras barn

Maja

gift med Åke

Barn: Bernth

Kaisa

gift med Sven

Barn: Gunnel

 

HELGA Elisabet

f. 7 januari 1893 Löfås Östregård, Anderstorp

d. 30 januari 1953 Tokarp, Anderstorp

 

Johan Leonard URBANus

f. 25 maj 1896 Löfås Östregård, Anderstorp

d. 23 januari 1978 Anderstorp

gift 28 april 1923 med

Ester ELISABET Larsson

f. 23 april 1892 Gnosjö

d. 3 januari 1966 

Deras barn

Ing-Lis gift med Gunnar

Greta gift med Assar, dottern Ing-Marie

Ragnar  gift med Ingegård Nyström Marås

YngveNils Esaias Andreas

f. 31 oktober 1899 Tokarp Södergård

d. 6 november 1899 Tokarp Södergård

blir bara en vecka.

 

Anna Kristina

f. 30 november 1900 Tokarp Södergård

d. 28 april 1901 Tokarp Södergård

blir bara knappt fem månader.

Johannes Nilssons syster Ida gift med Sven Johan Lövgren.

De bor på Näset Anderstorp-

Kortet troligen taget på 80-årsdagen 1938

En av dessa är Helga Lövgren på Näset - Idas dotter. Kortet är skrivet i Tokarp 1912 när Helga är 19 år.

Vem av dem är det?


Berätta gärna! karin@kvarnabo.eu

Ragnar Löfgren, Anderstorp, är syssling med pappa på farmors sida.


Ingegerd Löfgren är född Nyström och brylling med pappa på farfars håll.

Hennes mor Emmy var född Svensson och var ifrån Hult.  Dotter till Johan Svensson, vars far Sven var bror till Johannes Nilsson gifte sig med Sara Andersdotter i Kvarnabo.

Farmors far Johannes Nilssons släkt

Kommer mer 

Farmors mors släktled längre tillbaks

farmors morfars farfars farfars föräldrar


Nils av Högshult Kulltorp Socken  Jönsson

f. 1645 Högshult, Kulltorp

d. 11 MARS 1729 Högshult, Kulltorp,

gift 1678? med 

Maria Pehrsdotter

f. 1649

d.  4 mars 1732 Högshult, Kulltorp


Deras barn

Jöns Nilsson

Måns av (Brännehylte) Högshult Kulltorp Sn Nilsson 1681–1769

Ingeborg av Högshult Nilsdotter 1683–1763

Pär Nilsson 1688–1691

Margaretha Nilsdotter 1694–1789 gifte sig med

min  farfars farmors farfars far Sven Månsson i Kvarnabo.

Så farmor var  sjumänning med sina egna barn.

Anders Nilsson 1696–1718


farmors morfars farfars fars föräldrar

Jöns Nilsson

f. 1678 Kulltorp

d. 27 april 1738 Södra Högshult, Kulltorp

gift i Kulltorp 1718 med

Britta Nilsdotter

f. 10  juli 1694

d. 22 april 1760 Högshult Kulltorp

Deras barn

Assar Jönsson


farmors morfars farfars föräldrar

Assar Jönsson

f. 25 mars 1724 Högshult Kulltorp

d. 23 februari 1810 Högshults Gate, Kulltorp

gift i Kulltorp 23 april 1753 med

Elin Bengtsdotter

f. 23 januari 1727 Albo Skattegård Kulltorp

d.  23 maj eller 19 JUNI 1817? Högshult gata Kulltorp

Deras barn

Jöns Assarsson

Anders Assarsson-Rehn 1764–1807

Bengt Assarsson –1815


farmors morfars farföräldrar

Jöns Assarsson

f. 23 september 1756 Skattegård Albo Kulltorp

d. 1 eller 11 mars 1809  Stuga Gatan Högshult Kulltorp

gift 4 april 1785 med

Ingejerd Knutsdotter

f.  7 maj 1755 Grimhult, Gnosjö

d.  9 maj1827 Högshult, Kulltorp

Deras barn

Stina Jönsdotter1785–1877

Per Jönsson Uhr 1788–1867

Johannes Jönsson Lås 1793–1866

Britta-Katarina Jönsdotter 1798–1887


farmors morfars föräldrar

Johannes Jönsson Lås

f. 30 juni 1793 Siggebo, Kulltorp

d. 20 oktober 1866 Urabygget Högshult, Kulltorp

gift i Kulltorp 26 juli 1816  med

oäkta Maria (Gabrielsdotter)

f. 15 augusti 1791 Lanna Hagegård, Kulltorp,

d. 17 december 1842 Backstugan Sumpahagen, Kulltorp

Deras barn

Johan Johannesson 1816–1853

Sven Johannesson 1822–

Anders Johannesson Lås 1824–1880

Johanna Johanesdotter 1826–1875

Nils Johannesson 1830–1873

Sven Johannesson 1833–1869


Först borJohannes och Maria, då  med 4 barn,

tillsammans med Johannes mor änkan Ingejerd

och systern Britta-Katarina på Gatan- Intaget.

1830 bygger familjen en backstuga och flyttar till Sumphagen. 

Farmors föräldrar

Klara Matilda Svensdotter

f..19 maj 1865 Förekull, Kulltorp

d. 23  juni 1951  Gnosjö,

gifter sig 19 november 1887 i Gnosjö med

Johannes Nilsson

f. 19 oktober 1862  Kulltorp

d. 11 november1934  Gnosjö, av ålderdom


Deras barn farmors syskon

Nils EMIL Johannesson, tar sig namnet Poste

1888–1963


gift först Lindqvist

andra  giftet med Carl  Nevr’en

1890–1986


1895–1981


Mina farföräldrar
RUTH Edith Elisabeth Johannesson
f. 26 juni 1895  Marås Gnosjö,
d. 11 december 1981 Gnosjö
gifte sig 7 juli 1919 i Jönköping med

Johan HERMAN Svensson

f. 9 januari 1881 Kvarnabo Gnosjö

d. 16 december 1952  Käringagärde Gnosjö


Deras fyra barn

Fred Arne HERBERT Hermansson Svensson

1917–2013

John RUNE Hermansson1920–1996
Sara MILDRIS Ingegerd Svensson Lilja
1923–2014
Bernt LENNART Hermansson 1925–2019