Käringagärde, Hästhult och Kvarnabo

Käringagärde, Hästhult och Kvarnabo

Här verkar kompisar och grannar ha gjort gemensam utflykt till fotografen år 1911.

Från vänster

Ruth Svensson, min farmor i Käringagärde

Femi Nevren, farmors syster, Käringagärde

Agarth i Hästhult

Ester, piga i Kvarnabo

Emma Hageberg, Ekebacken, Käringagärde

Herman Pettersson, Käringagärde, gift med farfars kusin Gertrud från Lidås

Oskar Hageberg, Ekebacken, Käringagärde

Emil Poste, farmors bror, Käringagärde

Martin i Hästhult,

Emil Hageberg, Ekebacken, Käringagärde

Alexius Odin är på besök från Göteborg till Käringagärde där han var född 1888.

Kortet togs i verandan hos  farfar Herman och Ruth Svensson i Käringagärde.

Käringagärde

Farfar Herman Svensson, Alexius Odin och Herman Pettersson, gift med farfars kusin Gertrud, vid Hästhultssjön.

Folk i bygden


Hästhult
Kvarnabo

Käringagärde

Lidås

Marås

Sjövik

Uppdaterad senast 20210418

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Käringagärde

De bor i Käringagärde

Stående från vänster

Oskar Engström f 1882,

Edit Hageberg f 1898,

Emil Poste f 1888, farmors bror

Sittande från vänster

Alfred Nyström f 1879,

Emilia Pettersson (Lindgren) f 1885,

Anna Sjödal f 1887

Emilia Pettersson f 1885 i Käringagärde på Lindgrens gård

gift 1928 med Carl Claesson

Flyttade till Smålandsstenar.

Emiliia Claesson (Pettersson)

på femtioårsdagen 1935

Lindgren i Käringagärde i vit mössa
Den i mörk mössa okänd.

Hos handlaren i Sjövik, Gårö

Foto:  Malkolm Johansson

Erik Magnusson, Frans Hultman och Paul Hyltén tar en pilsner på trappan.

Förmodligen i Sjövik.


Frans Hultmans son Enart gifte sig med Hilda i Lisebo

Sjödahl i Käringagärde

Meli Sjödahl, Käringagärde, och

Karin Mård, piga hos mina farföräldrar.

1930-talet.

Malkolm Sjödahl

1 juni 1961

Syjunta i Käringagärde, Lidås, Marås

Varje gång någon av grannfruarna fyllde år så hade de syjunta.

Grannar och släktingar i Käringagärde/Lidås

på syjunta hos Kajsa Sjögren


Från vänster 
Min farmor Ruth Svensson
flickan är Inga Sjögren

Bakom henne står Lilly Svensson,

(gift med Ingvar Svensson, bror till Solveig, gift med min fars bror Lennart)


sittande

Gertrud Pettersson, farfars kusin

Stående bakom min faster Mildris Lilja


Sittande

Svea Sjögren, född Johansson från Kvarnabo

Gulli Svensson

Meli Sjödahl


Stående bakom de tre sittande

Kajsa Sjögren

Min faster Solveig Hermansson, gift med fars bror Lennart.

Från vänster främre raden.

Emilia Sjögren (Meli Snick)

Faster Solveig Hermansson,

Faster Mildris Lilja

Lilly Emanuelsson (Lilly skrädd)

Ebba Svensson född Bard (Ebba på Ikebacken), min faster Solveigs mor


Bakre raden

Farmor Ruth Svensson

Svea Sjögren, från Kvarnabo

Meli Sjödahl

Kajsa Sjögren