Uppdaterad senast 20220528

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Gnosjö kyrka

Gnosjö kyrka, prästgård och sockenskola 1896

Kyrkogården

Farfar Hermans konfirmation 1895

Konfirmationen 1911

Pappa Herberts konfirmation 1932

Konfirmationen 1957

Mamma Sigrids konfirmation 1941 och konfirmandjubileum 1961, 1991

Kyrkans historia.Nuvarande kyrka i Gnosjö uppfördes 1885 - 1887 och ersatte en tidigare kyrka byggd 1718. 


Inventarier

Dopfunten är från 1900-talet.

Altaruppsatsen är från 1780-talet.


Altartavlan är målad 1885 av konstnären Ludvig Frid. Den är en kopia av "Christus Consolator" av konstnären Carl Bloch.


Sven Nilsson Morin, bygdens son.

Delar av en äldre altaruppsats, åtta medaljonger under taklisten samt ett golvur från 1700-talets slut är gjort av Gnosjöbon Sven Nilsson Morin som föddes i Hyltan, grannbyn till kyrkan. Det finns också en minnessten över honom rest på den äldre kyrkogården.


Predikstolen  från den rivna kyrkan 1889 finns bevarad i den nuvarande kyrkans torn. Den tillverkades 1718 av bildhuggaren Sven Segervall, Växjö.


Orgeln

Även orgeln som fanns i gamla kyrkan, flyttades över till den nya 1885. Den hade 4 stämmor. Den gamla orgeln finns magasinerad i kyrkan.

Sen dess har det bytts orgel två gånger.

1905, tio stämmor, byggd av Eskil Lundén, Göteborg.

Den nuvarande orgeln är tillverkad 1965  i häradet av Västbo Orgelbyggeri, Långaryd, och är en mekanisk orgel. Fasaden är från 1905 års orgel.Gnosjö kyrka. Från wikipedia. Av L.G.foto.CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35540344

Interiör Gnosjö kyrka. Vykort.

Scanned by user AlphaZeta, photographer unknown - Svenskt Porträttgalleri XX, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10702627

Carl Ludvig Frid,

var född i Skede socken utanför Vetlanda 1855. Han dog där 1909.

Han fick möjlighet att studera vid Konstakademin i  Stockholm 1873-1881.

Kung Oscar II gav honom ett stipendium vilket gav honom möjlighet att studera konst i Paris. 

Frid har ofta  motiv från Småland, samt särskilt kyrkliga målningar, bland annat för Gnosjö och Bredaryds kyrka.

Han  finns representerad på bland annat Uppsala universitetsbibliotek och på Nationalmuseum.

Mer info på Wikipedia

Om målningen i Gnosjö kyrka. Hämtat från Svenska Dagbladet 1886.

Predikstolen  från den rivna kyrkan 1889 finns bevarad i den nuvarande kyrkans torn. Den tillverkades 1718 av bildhuggaren Sven Segervall, Växjö.
Foto: Malkolm Johansson, Söderby.

Minnessten över Sven Nilsson Morin.

Kyrkan var relativt ny när bilden togs 1899 av Malkolm Johansson. 

Den gamla prästgården som ligger mellan kyrkan och sockenstugan revs 1917.

Redan i slutet av 1800-talet var det skola i sockenstugan, som fortfarande är sig lik utvändigt. 

Gnosjö kyrka i december 1952.

Gnosjö kyrkogård

Konfirmation 22 maj 1895

Minne av konfirmationen för farfar Herman Svensson.Farfar hade hunnit fylla 14 år när han konfirmerades.


Konfirmationen var en milstolpe.

Du blev vuxen.

Du fick i regel din första kostym.

Du förväntades försörja dig själv och bidra till familjens försörjning.


De flesta hade gått sex år i skola varannan dag. De gick ju till skolan många kilometer. Fotsättningsskola för de älsta kunde vara under några veckor efter sexan. Mycket få studerade vidare. 


Herman Svensson

f. 9 jan 1881

Konfirmerad 22 maj 1895.

d. 16 dec 1952

Konfirmation 1911

1961 var 50-årsjubileum för 1911 års konfirmander.1911 var de 21 konfirmander, 14 flickor och 7 pojkar.

Komministern Gottfrid Bratt konfirmerade dem.


Femtio år senare så var fyra avldina.

Jenny Broling, Gnosjö

Axel Borg, Gnosjö

Cecilia Ahlgren, Vaggeryd

Karl Johansson, Stockholm


Någon fanns i USA och några hade förhinder.


Närvarade gjorde 12 av de 17 som var i livet.

Sven Andersson, Bredaryd

Ottilia Svensson, Gnosjö

Agda Höglund, Göteborg

Vendla Åstrand, Gnosjö

Gunhild Gustavsson, Gislaved

Emilia Sjögren, Gnosjö

Ally Alfredsson, Gnosjö

Helga Lagerström, Marieholmsbruk

Emmy Nilsson, Gnosjö

Gustav Svensson, Gnosjö

Arvid Larsson, Reftele

Einar Larsson, Gnosjö

Konfirmation 1932

Pappas konfirmation i Gnosjö kyrka 1932.

 

Övre raden från vänster.

Erland Bult, Gårö

Bror Hilmersson, Rudö

Harald Alfredsson, Skogen

Karin Ottosson (Johansson), Lidås

Karin Johansson, Gamlebo

Elvira Bergstrand (Karlsson), Gnosjö

Ellen Broling, Gnosjö

Britten Johannesson (Johansson), Gnosjö

Hans Natzén, Gnosjö

Valle Johansson, Söderby

Evert Johansson, Stackebo

 

Mellersta raden från vänster

Margit Pettersson (Ahlgren), Målskog

Mimmie Pettersson (Nelsson), Hagshestra

Margit Moberg (Sjöblom), Sjörydet

Margit Svensson (Pernefors), Nordbäck

Anna-Lisa Holmgren (?), Gnosjö

J.A. Hjärtstam

Hanna Svensson, Mobäck

Carola Nilsson (Karlsson), Töllstorp

Märta Pettersson (Abrahamsson), Mobäck

Ragnhild Svensson (Palmqvist), Gnosjö

Stina Gustavsson (Haglund), Gnosjö

 

Nedre raden från vänster

Sten Åsberg, Mobäck

Simon Svensson, Åbo

Sven Andersson, Gnosjö

Olle Ottosson, Norrebo

Herbert Hermansson, Kvarnabo, (19171122 - 20131031)

Olle Svensson, Nydala

Erik Bolin, Förekull

Gustav Nyberg, Sjöarp

 

Konfirmation 1957

Fyra generationer på väg till konfirmationshögtiden i Gnosjö kyrka.Konfirmanden Britt-Inger Nordemark, min syssling.

Hennes mor, Gunborg Nordemark, pappas kusin.

Hennes mormor Anna Poste, gift med farmors bror Emil.

Hennes mormorsmor Emilia Johansson, Karlslund.


Läs mer om farmors släkt.

Mamma Sigrids konfirmation 1941 samt deras konfirmandjubileum 1961 och 1991

1941 konfirmerades 21 ungdomar i Gnosjö kyrka.


Efter 20 år möttes 14 av de 21 igen. Avliden var Bertil Pettersson.


Efter 50 år möttes 13 av de 21 igen. Då var fem avlidna.


På kyrktrappan fotograferades de också tillsammans med sina respektive. 1961, efter 20 år.  Foto: Carlssons Foto, Gnosjö.


Främre raden från vänster

Sigrid Hermansson f Svensson, Norrebo/Kvarnabo 

Greta Svensson f Gunnarsson, Gårö/ Brogård Kulltorp 

Britta Berggren f Lundberg Gamlebo/Göshult 

Barbro Mathillas f Larsson, Gnosjö 

Vivi Wagnefors född Danielsson, Gnosjö  

Edla Eliasson f Svensson, Åbo/ Gullbrandstorp 

Märta Hårte f Åstrand, Gnosjö/Ängelholm 

Ingbritt

 ?  från Häryd

 

Mellersta raden från vänster

Karl-Erik Berggren gift med Britta, Göshult 

Ragnhild Ottosson, Gnosjö

?

?

Prästen Arthur Redborn, Jönköping 

Fru Margeretha Redborn, Jönköping  

Bertil Nyberg, Gnosjö 

Herbert Hermansson gift med Sigrid, Kvarnabo

 

Bakre raden från vänster

Gustav Svensson gift med Greta Brogård, Kulltorp 

Karlton Park, Hestra 

Erik Ottosson gift med Ragnhild 

Lennart Högberg, Gnosjö 

?

David Svensson, Sunnerbo/ Jönköping 

Folke Sköld, Gnosjö, 

Åke Wagnefors gift med Vivi 

Karl-Henrik Karlsson, Sjöarp

 

Saknas på bilden

Ingemar Strand, Lidås/Vaggeryd

Sigrid Hermansson i samtal  med sin konfirmationspräst och vigselpräst Arthur Redborn i församlingshemmet vid samkvämet. 1991.

Längst fram.

Konfirmationsprästen Artur Redborn (19071015-20020801)

med makan Margareta (19120720-19940303).


Övre raden från vänster

Lennart Högberg, Gnosjö (19270623-20010624)

Folke Sköld, Gnosjö (19271002-19990521)

Karl-Henrik Karlsson, Gnosjö (19270630-20211126)

Karlton Park, Hestra (19271008-19991206)

Bertil Nyberg, Gnosjö (19270623)


Mellersta raden

Märta Hårte (Åstrand), Ängelholm (19261221-20030210)

Edla Eliasson (Svensson), Gullbrandstorp (

David Svensson, Jönköping (19270713-19920421)

Ingemar Strand, Vaggeryd (19270514)

Sigrid Hermansson (Svensson, Gnosjö) (19270915)


Främre raden

Greta Svensson (Gunnarsson), Kulltorp (19270514-20080412)

Vivi Wagnefors (Danielsson), Gnosjö (19270317-20061022)

Barbro Mathillas (Larsson), Gnosjö (19260124-20210428)