Uppdaterad senast 20220124

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Farfars mor

Inga i Kvarnabo

kom från Elmås i Kulltorp

Rödsoten drabbade Ingas fars första familj - mer att läsa om rödsoten 1857

Halvbrodern Anders överlever rödsoten och dör i vådelig händelse 1873

Johanna gifter sig med Jacobsson i Västenhaga och får tio barn

Amanda gifter sig Thulin - skådespelerskan Ingrid Thulins släkt

Ingas syster Clara gifter sig med Baureus i Bårebo, en av de första företagarna och pådrivande inom industrin i Gnosjö.

Alma gifter sig i Havrida - hennes 3-åring omkommer i skållhet dricka

Aron blir ihjältrampad av hästen hemma på gårdsplanenElmås eller Älmås


I kyrkböckerna står det ibland  Elmås och ibland Älmås.


Fastigheten det mesta handlar om är Östra Älmås.


Idag heter det Älmås och ett nr efter gårdsnamnet. Östra och Västra är borta.


Ingas föräldrar bodde på granngårdarna i Elmås när de gifte sig.


Carolina i Västra Elmås

och  änklingen Johannes i första hustruns föräldrahem  Östra Elmås med sonen Anders.

Elmås, Kulltorp, som numera stavas Älmås.

Ur Svenska Gods och Gårdar. 1943.

Ingas föräldrar och syskon 

Farfars mor Inga hade också tre halvsyskon

Två syskon och mamman dör i rödsoten 1857


Johannes var först gift med 


Johanna Jonasdotter 

f. 27 februari 1830

d. 13 september 1857 i rödsot.

Hon var från Östra Elmås, Kulltorp.

De bodde på torpet Rannebo i Åsenhöga.


De fick tre barn på sitt torp Rannebo.

Johan August

f. 19 maj 1851

d. 11 september 1857 i rödsot


Anders

f. 29 januari 1854

d, 23 februari 1873 i "vådelig händelse"


Inga  Christina

f. 23 oktober 1856

d. 22 september 1857 i rödsot


Läs mer om rödsoten 1857 som drabbade bygden hårt


Först dör sonen Johan  August,  fredagen den 11 september, fyllda 6 år.

Sen dör mamma Johanna, söndagen den 13 september, 27 år gammal.

Sen dör dottern Inga Christina, en dryg ecka senare , tisdagen den 22 september, bara 11 månader gammal.


Johannes tar enda överlevande barnet, moderlösa treåringen Anders, med sig och flyttar till avlidna hustruns föräldragård Östra Elmås i Kulltorp två år senare när Anders är fem år, 1859.


Där gifter han sig med Lotte Carolina vid midsommar året därpå, 22 juni 1860.

Några månader senare, den 12 augusti 1860, föds min farfars mor Inga Christina som får samma namn som sin döda halvsyster.


Sen föds två döttrar, men när Johannes och Carolina får en son får han samma namn som sin döde halvbror Johan August.


Anders dör i vådelig händelse

Söndagen 23 februari 1873 dör Anders som 19-åring i en "vådelig händelse". Det vet vi av bouppteckningen som är inlämnad till Västbo häradsrätt. Där står inte vad det är för "vådelig händelse".


Därmed hade alla Johannes barn från första åktenskapet dött innan de hunnit fylla 20 år.


Av bouppteckningen får vi också veta att sonen Anders äger 1/8 Östra Älmås tillsammans med sin far Johannes.


Det var Anders mamma, Johanna, som kom från Östra Älmås. Hennes föräldrar Jonas Svensson från Törestorp Mellangård och Cajsa Johansdotter från väset flyttar till Östra Älmås 1816.


När Johanna Jonasdotter dör, så blir hennes syster Maria Christinas man, Erland Eriksson, Tyngel Backegård, förmyndare för den inte myndige Anders som har arvslott i Östra Älmås tillsammans med sin far efter Johanna. De har 1/4 mantal tillsammans dvs 1/8 mantal var. Taxeringsvärdet för 1/8 mantal 1873 är 1800kr.

Läs mer

Om omkomne Anders förmyndare och morbror Erland Eriksson, Tyngel Backegård, finns mer att läsa i boken

"Gårdar och människor i Tyngels by."


Skrivna berättelser av Tyngeltabor, sammanställt av Gösta Backstig och Åke Källström, redigerat av Josef Rydén.

Farfars morföräldrar

Ingas föräldrar

JOHANNES Andersson
f. 9 januari 1826 Rannebo, Åsenhöga

d. 24 juli 1903 östra Älmås, Kulltorp. 


gifter sig 22 juni 1860 i Kulltorp med 


Lotte CAROLINA Andersdotter
f. 24 nov 1836 i Västra Elmås, Kulltorp

d. 11 juli 1904 i Östra Elmås, Kulltorp


Deras barn.

Ingas syskon

INGA Christina var äldst

(12 aug 1860 – 1 december 1937) 

JOHANNA Maria

(1862 - 1930)

AMANDA Josefa

(1865  - 1934)

Johan AUGUST

(1868 - 1954)

CLARA

(1872 - 1942)

ALMA Augusta 

(1875 - 1902)

ARON Manfred

(1878 - 1939 Kulltorp)


TACK till

Lännarth Gustavsson

som delat med sig av sin släktforskning om släkten

från Elmås och  Västenhaga.

Carolina Andersdotter och Johannes Andersson , farfars morföräldrar i Elmås.

Farfars mormor Carolina Andersdotter på äldre dar.

Farfars mor Ingas morföräldrar och morbröder

Carolina Andersdotters familj

Carolina Andersdotters bror

Nils Andersson

Carolina Andersdotters bror

Erland Andersson som ung

Carolina Andersdotters bror

Erland Andersson

Carolinas föräldrar


Anders Nilsson

Johanna Johannesdotter/Johansdotter

d. 25 oktober 1885 Marbäck


Deras barn

Nils Andersson

Lotte CAROLINA Andersdotter

Erland Andersson

Nils Andersson

f. 11 mars 1834 Västra Elmås

d.


Bodde på torpet Sjötorp.

farfars mormor

Lotte CAROLINA Andersdotter
f. 24 nov 1836 i Västra Elmås, Kulltorp

d. 11 juli 1904 i Östra Elmås, Kulltorp

Erland Andersson

f. 11 mars 1840 

d. 

Utvandrade till USA.

Farfars mostrar och morbröder


nr 1 i syskonskaran

Inga var äldst av sju syskon - läs mer om Inga och Sven i Kvarnabo

nr 2 i syskonskaran

Johanna fick tio barn och bor i Västenhaga

JOHANNA Maria Johannesdotter

f. 5 oktober 1862  Västra Älmås, Kulltorp

d. 5 juli 1930 Västenhaga, Kulltorp.

Dödsorsak kräfta.

Begravdes 20 juli 1930 i Kulltorps kyrka.


gifter sig 27 maj 1882 i Kulltorps kyrka med


Hemmansägare

Johannes OSKAR Jacobsson Västenhaga.

f. 22 september 1857 Västenhaga, Kulltorp

d. 21 februari 1935 Västenhaga, Kulltorp

Begravd 3 mars 1935 i Kulltorps kyrka.


Oskar delade gården Västenhaga 1/4 mantal i Kulltorp

med sin bror Per Jacob efter föräldrarna 1881.


Johanna och Oscar fick tio barn

Annie Viktoria (1882 - 1882)

ADOLF                 (1884–1939) 

VILHELM            (1886 - 1948) 

ERNST                  (1888 - 1976) 

HILDA                   (1891 - 1967) 

ELLEN                   (1894 - 1979)

EINAR                   (1896 - 1964)

SALLY                    (1898 - 1991)

LYDIA                    (1902 - 1960)

EDLA                     (1906 - 1933)


Läs mer om deras tio barn

längst ner på sidan

Johanna Johannesson Jacobsson i Västenhaga.

Johanna och Oskar Jacobsson i Västenhaga.

Ur Svenska gods och gårdar 1943.

nr 3 i syskonskaran

Amanda får tio barn och bor i Törestorp

AMANDA Josefa Johannesdotter

f. 16 april 1865 Västra Älmås, Kulltorp

d. 5 oktober 1934 i Värnamo på lasarettet

Dödsorsak: Hjärtfel.


gifter sig 19 december 1885 i Kulltorps kyrka med

hemmansägare

Aron Sydov Andersson Thulin

f. 14 december 1862 Törestorp Östergård, Kulltorp

d. 28 november 1951 Törestorp


Aron var kyrkvärd i Kulltorp och de bodde på Törestorps Mellangård.

De fick elva barn.    flickor och sju pojkar.

Utav pojkarna emigrerade fyra till USA.


Hanna Alfina Carolina Thulin dog på sin sjuårsdag

f. 1 februari 1886  Törestorp Östergård, Kulltorp 

d. 1 februari 1903 


Axel HJALMAR Eugen Thulin

f. 30 oktober 1887  Törestorp Mellangård, Kulltorp

Jobbade som mjölnardräng. Emigrerade till Amerika

gift med

ELLEN

Barn

ARON


Agnes Maria Ottilia Thulin

f. 11 juni 1890 Törestorp Mellangård, Kulltorp

Gift med

Sven Johan HERMAN Stark

21 augusti 1892 

Barn:
INGRID Amanda Maria Stark 

f. 13 januari 1931 Värnamo Lasarett


JOHN ERIK Emanuel Thulin 

f. 8 juli 1892

Emigrerade till Amerika.

gift med

INGA

Barn

ROBERT , barn June, Agnes


Karl Aron Natanael Thulin

f. 5 juni 1894 


Oskar EINAR Valentin Thulin 

f. 17 juni 1896.

d. 2 juni 1970 Törestorp

Förblev ungkarl och drev jordbruk i Törestorp.


Johan DAVID Simon Thulin blev knappt nio månader

f. 2 september 1898

d. 29 maj 1899 
Dödsorsak: Lunginflammation.


Arnold David Simon Thulin

f. 20 maj 1900

20 år gammal var han mossarbetare. Emigrerade till Amerika.


Karin Elin Ingeborg Thulin

f. 17 oktober 1902 Kulltorp
d. 17 juni 1904  Kulltorp 


THURE Arvid Timoteus Thulin

f. 3 april 1905

Emigrerade till Amerika.
Systrarna Johanna Jakobsson i Västenhaga, Kultorp och Amanda Thulin i  Törestorp


"Nästan släkt" med skådespelerskan Ingrid Thulin


Som en parentes kan nämnas att

farfars mors syster Amandas man, Aron Sydov Thulin,

var bror  till Adam Viktor Thulin,

som blev farfar till världsberömda

skådespelerskan Ingrid Thulin..

nr 4 i syskonskaran

August bor kvar i Älmås

Johan AUGUST Johannesson

f. 2 januari 1868 Östra Älmås, Kulltorp 

d. 16 okt 1954 Västra Älmås, Kulltorp


Jordbruksarbetare.

Var ogift.

August uppvaktas på 80-årsdagen 2 januari 1948 av glada barn.

nr 5 i syskonskaran

Clara gifter sig med Malcolm Baureus som blir Gnosjös rikaste man

Clara Johannesdotter

f. 4 mars 1872 östra Älmås, Kulltorp

d. 1 december 1942 Bårebo, Gnosjö


gifte sig 27 april 1893 i Kulltorp med


Malcolm Bauréus
f. 23 Nov 1864, Bårebo, Gnosjö

d. 2 Maj 1931, Värnamo

som var en mycket driftig och företagsam person.

Brukar omtalas som Gnosjös rikaste man på sin tid.


Familjen Bauréus.
En dotter dog som 11-åring. Agnes

(1893 - 1904)


David

(1896-1991) 


Rudolf

(1898 - 1962)


Berta

(17 maj 1905 - )


Elsa

(1911- )

Från vänster.

Min farfars föräldrar  Inga och Sven Johannesson i Kvarnabo

Clara och Malcolm Bauréus i Bårebo.

nr 6 i syskonskaran

Alma gifter sig i Havrida.

Tragisk olycka - treåringen Gösta ramlade i skållhet dricka och dog

ALMA Augusta Johannesdotter

f. 9 maj 1875 Östra Älmås, Kulltorp

döpt  10 maj 1875 i Kulltorps prästgård

d. 7 januari 1969 Havrida, Bredaryd


gifter sig 28 juni 1896 i Kulltorp med


Janne Theodor Davidsson

f. 28 oktober 1872

d. 21 mars 1942 Havrida Bredaryd


De fick sex barn. 

Karin Davidsson

Gerda Augusta Frideborg Davidsson 

Bror Davidsson

Elin Svea Maria Davidsson

Gösta Davidsson

Pontus Rune Johannes Davidsson 

KARIN Annie Linnea Davidsson

f. 26 januari 1899.


Gift med

Sven Bohlin i Hestra 


Deras son Göran,

född 1934  arbetade vid  Isabergsstiftelsen.

Sven Bohlin, Hestra, och Karin Davidsson från Havrida. 

Karin skriver 8 oktober 1922 till sin moster Inga att hon tänker hälsa på. Att hon vill bli mött med häst och vagn på stationen på lördagen.

Gerda Augusta Frideborg Davidsson 

f. 22 maj 1901 Bredaryd
d.1980 i Anderstorp

Var ogift.


Hon är begravd med sin farfar David Danielsson och hans andra hustru Johanna.

Bror Davidsson

f. 5 maj1904

d. 1953


gift med

Alice

f. 1916

d. 1996


Bodde med sin familj i Skillingaryd.

Elin Svea Maria Davidsson

f. 13 september1908  Bredaryd 

d. 23 juli 1979 


gift med

Johan Hugo Johansson 

f. 23 april 1903 Södra Unnaryd

Dog som litet barn, 3,5 år gammal,

när han föll i skållhet drickabrygd och avled av skadorna.


Gösta Davidsson

f. 18 oktober 1913  Bredaryd 

d. 27 april 1917  Bredaryd


Han är begravd tillsammans med sina föräldrar på Bredaryds kyrkogård.

Pontus Rune Johannes Davidsson 

f. 9 mars 1917 Bredaryd
d. 25 juni 1976 Havrida, Bredaryd

Begravd  3 juli 1976  Bredaryds kyrka, Bredaryd 


Bodde på Mellangården i Havrida Bredaryd.


Gift med


Malin Kristina

f. 22 januari 1918 Villstad  

Barn:
INGEGERD Helena Davidsson 1946-1999

Kerstin Anita Davidsson f. 1949 Bredaryd 
Eva BERIT Maria Davidsson  f. 1952  Bredaryd  
MONA Britt Anneli Davidsson f. 1959 Bredaryd

nr 7 i syskonskaran

Aron i Älmås blev ihjältrampad av häst på gården

Hemmansägaren Aron blev trampad till döds av sin skrämda skenande häst hemma på gårdsplanen.

ARON Manfred Johannesson

f. 9 mars 1878, Östra Älmäs, Kulltorp

döpt 10 mars 1878  i Kulltorp kyrka

d. 16 september 1939 Västra Älmås, Kulltorp


gifter sig 18 oktober 1903 i Kulltorp med


ALMA Justina Salomonsdotter

f. 8 maj 1879 Klockaregården Kulltorp

d. 8 februari 1972 Kulltorp


De fick tre barn. 

Karl GUNNAR Johannes Johannesson

f. 11 december 1904 Västra Älmås, Kulltorp

d. 30 april 1978 


Rut Edit Maria Johannesson 

f. 1907 i Kulltorp  

d. 1931


DELI Anna Carolina Johannesson

f. 30 augusti 1910 Västra Älmås, Kulltorp

d. 31 mars 1998 Västra Älmås, Kulltorp  

Gift med

Per GUNNAR Persson

f. 4 april 1911 Lönshult, Bredaryd
d. 30 april 1997 Västra Älmås, Kulltorp


Huset Älmås  Östra 2:3 uppfördes omkring 1930 och här fanns även ladugård från 1880.


Maken Gunnar Persson köpte fastigheten av fruns föräldrar 1939.

Deli var sedan en aktiv husmor med barn och jordbruk.  Hon var även aktiv i syföreningen och bland centerkvinnorna.


Gunnar växte upp i Lönshult utanför Anderstorp. När han sedan gifte sig med Deli så flyttade han till gården i Älmås. Vid sidan av jordbruket så fanns han
även vid olika industrier, såsom Sibes i Kulltorp.


Barn
Aron Gunnar Lennart Persson 

f. 1940 Västra Älmås, Kulltorp 


Gerd Margareta Eva Persson

f. 4 april 1943 Västra Älmås, Kulltorp


Lars-Olof Peter Persson

f. 1950 Västra Älmås, Kulltorp  


Stig RUNE Ingemar Persson 

f. 1954 Västra Älmås, Kulltorp  

Edith, Alma, Deli, Aron, Gunnar i Elmås

Aron Johannesson

Alma firar 90 år.

Aron, Alma och dottern Gerda är begravda tillsammans på Kulltorps kyrkogård.

Släktträff i Västenhaga


Söndagen 21 september 1997 möttes 31 ättlingar till Oskar och Johanna Jacobsson, Västenhaga,

samt till Johannas föräldrar Carolina och Johannes Andersson, Älmås.

De träffades i Västbo Kontraktsgård, Kulltorp.


Deli Persson, 87 år,  var enda  levande barnbarn till Carolina och Johannes,  och var med på träffen. Det var Elin Johansson från Bredaryd som hade tagit initiativet till att ses.


Johanna Jacobsson var pappas farmor Ingas syster.


DELI Anna Karolina Persson, äldsta deltagaren på släktträffen, var alltså kusin med farfar Herman Svensson.

Deli var född 1910-08-30. Död 1998-03-31 Kulltorp 


Bild från Värnamo Nyheter.'


Hjälp till!

Känner du igen fler på bilden så maila gärna karin@kvarnabo.eu 


Nr på bilden

1 Elin Johansson

2 Ruth  ?hlin

3 Gun Karlsson

4

5

6

7

8   Dollan Gustavsson född Pohl, pappas syssling

9   Mildris Lilja, pappas syster

10

11  Verner Gustavsson, gift med Dollan.

12

13 Herbert Hermansson, min pappa

14

15

16 Sigrid Hermansson, min mamma

17 Ragnar Jacobson, pappas syssling

18

19

20 Britta Stina Hermansson, pappas svägerska

21

22

23 Maj-Britt Jacobsson, gift med Ragnar Jacobsson

24  Wera Sandberg, pappas syssling, syster till Ragnar Jacobsson

25

26

27

28

29

30

31

Johanna och Oscar Jacobssons tio barn i Västenhaga


Om Johanna och Oscar läser du mer ovan. Johanna var nr 2 i syskonskaran. Alltså lillasyster till min farfars mor Inga.


Johanna och Oscars tio barn

Annie Viktoria (1882 - 1882)

ADOLF                 (1884–1939) 

VILHELM            (1886 - 1948) 

ERNST                  (1888 - 1976) 

HILDA                   (1891 - 1967) 

ELLEN                   (1894 - 1979)

EINAR                   (1896 - 1964)

SALLY                    (1898 - 1991)

LYDIA                    (1902 - 1960)

EDLA                     (1906 - 1933)

Ättlingarna till Johanna och Oscar möttes för släktträff  sommaren 1989.

Därifrån finns en film på Youtube av Jacob och Monic Jacobson - Erwing, Liden, Lidköping.

Anni Viktoria Jacobson - nr 1 

Dog som bäbis

Annie Viktoria Jacobsson blev bara 2,5 månad

f. 18 oktober 1882 Västenhaga, Kulltorp

d. 27 december 1882 Västenhaga, Kulltorp

Dödsorsak: Slaget.

Begravd i Kulltorps kyrka 6 januari 1883.

Adolf Jacobson - nr 2, 

blev fabrikör i Gnosjö

Ur Runebergs register.

Fabrikör

Karl Johan ADOLF Jacobsson

f. 29 januari 1884 Västenhaga, Kulltorp

d. 19 januari 1939 Gnosjö


Adolf gifte sig midsommarafton som var en tisdag, den 23 juni 1914, i Kävsjö med

Axie VILHELMINA 

f. 12 augusti 1890 Mjogaryd, Södergård, Kävsjö

d. 25 januari 1973 Parkgatan 13, Gnosjö

Adolf och Vilhelmina fick tre barn


Karl Oskar Amandus Jacobsson

Jakob RAGNAR Jakobsson "Ragge"

VERA Majken Hildegard Jakobsson


Disponent

Carl Oskar Amandus Jacobsson

f. 5 januari 1915, Gnosjö

d. 12 november 1964, Gnosjö

Begravd 21 november 1964 i Gnosjö kyrka. Efter begravningen hölls lunch på Gnosjö hotell.

gift 18 november 1939 Gnosjö med

Ingrid Viola Persson

f.14 februari 1920 Svenljunga

Barn

Birgitta Jacobsson

f.  7 oktober 1944 Gnosjö

d. 27 november 1997 Gnosjö.

gift med

lagerarbetare

Sten Göte Lennart Andersson

f. 19 mars 1941 i Värnamo, men kom från Gnosjö.


,

Industriidkare

Jacob RAGNAR Jacobsson "Ragge"

f. 22 mars 1925 Gnosjö

d. 8 november 2002 Gnosjö

gift  25 augusti 1945 med

Tyra MAJBRITT Karlsson

f. 27 september 1926 Oscars församling

d. 8 april 2020  i Gnosjö i covid

Barn

Rolf ÅKE f. 1947

LEIF Arne f. 1950

Ann-Marie f. 1955 (tvilling)

Marianne f. 1955 (tvilling)


VERA Majken Hildegard Jacobsson

f. 17 september 1930 Jönköpings Sofia

d. 14 maj 2006 Gnosjö

arbetade i många år på på Konsum

gift  med

EINAR Helge Ragnar Sandberg

f. 12 september 1924 Hånger

d. 3 november 1992 Gnosjö

Begravd 18 december 1992 i Gnosjö kyrka.

Barn

JAN Peter Einar f. 1967

Gnosjö Gelbgjuteri


Adolf flyttade till Gnosjö där han drev företaget Gnosjö Gelbgjuteri. Firman grundades 1906 och byggde, 1917 en kraftstation i Norra Mobäck, kallat Mofors. Härifrån ordnade han ledningar till sin fabrik i Gnosjö och fick därmed elektrisk ström.
Riktig ordning och reda med strömmen blev det inte förrän
Trollhättekraften kom till Gnosjö 1925.

Läs mer om när elektricitetenkom till Gnosjö.


Gnosjö gelbgjuteri togs över av sonen Ragnar. 

Tredje generationen, Leif Jacobsson, är ägare idag.


Konsum i Gnosjö

Adolf fanns med i styrelsen för Konsum från 1915 fram till sin död 1939. Han skötte inköp och prissättning fram till 1923.


Fotboll, brandkåren  och politik

Ragnar "Ragge" Jacobsson spelade ett tiotal år fotboll i Gnosjö IF i
slutet av -40-talet och framåt. "Ragge" var målvakt och klubben spelade
på den tiden i div. IV och III.


Han var även brandchef i Gnosjö och där arbetade han i 36 år!


"Ragge" var politiskt engagerad inom socialdemokratin där han hade en mängd uppdrag inom Gnosjö kommun.


Han var engagerad i Konsum styrelse i 19 år varav sex som ordförande.


Han var engagerad i Sparbanken och Gnosjö vägförening.


Jakten var ett annat stort intresse för Ragnar där han så sent som hösten när han avled, sköt en älg. 


Familjen bodde på Parkgatan 28 i Gnosjö under minst 35 år
och det var där han fanns när han hastigt avled.

Sommarstugan som han gillade fanns i Mjogaryd, Kävsjö.Personliga minnen

Jag fick som ung journalist intervjua "Ragge" Ragnar Jacobsson flera gånger. Han hade den otacksamma posten som byggnadsnämndens ordförande i Gnosjö när Big Bengt byggde High Chaparral utan bygglov. Han löste det i sann Gnosjöanda med att stadsarkitekten i Gnosjö Lars Stalin fick åka i efterhand till Åvall och rita upp vad Big Bengt redan hade byggt på inhägnat område.


jag var skolskjutsunge så jag åkte ofta med Vera och Einar Sandberg i deras säte. Det var före bilbältenas tid och det var häftigt att sitta i det uppfällbara mittsätet bak. Åkte vi rundan över Bårebo så kunde vi tjata oss till att det gick lite fortare i "kill-i-magen" backen. Fast Lasse Sköld var lättare att övertala än Einar att ta sats i den backen :).Tvillingarna Ann-Marie och Marianne (mina bryllingar) gick jag i samma klass som under tio år. Från första klass t o m två fyran på realen när de valde handels. De var otroligt duktiga idrottare. Bäst i allt från handboll, brännboll till löpning, hoppning... Och jag var sämst.

År 1910 hos fotograf Ester Andersson Gnosjö.


Oskar Sundén  står i mitten.

Adolf Jacobsson sitter till höger.

 Min farfar Herman Svensson sitter till vänster.

Adolf och Herman är kusiner. Deras mammor är systrar.

Kortet är taget 1878 eller 1879.

Samtliga är födda 1857. Uniformen är modell 1860 för infanteriet med mössa modell1865.

 

Stående från vänster

Okänd, farfars far Sven Johansson (Johannesson) Kvarnabo, Emanuel Pettersson Hyltan Gnosjö,

Sittande från vänster

Oskar Jakobsson Västenhaga Kulltorp, Sven Pettersson Lid Gnosjö.

 

Sven Pettersson och Sven Johansson var kusiner.

Oskar Jakobsson och Sven Johansson blev så småningom svågrar, gifta med systrarna Johanna och Inga från Elmås, Kulltorp.

Wera och Einar Sandberg tillsammans med

hennes föräldrar Adolf och Wilhelmina Jacobson på Gnosjö kyrkogård.

Vilhelm Jacobson - nr 3, hovslagare i Anderstorp

Hovslagaren

Oskar VILHELM Jacobsson

f. 25 april 1886 Västenhaga, Kulltorp

d. 22 januari 1948 Anderstorp


Gift med 

Emilia Adina Josefsson

f. 30 juni 1886 Östergården Anderstop

d. 23 juni 1978 Anderstorp

Begravd i Anderstorps kyrka.Familjen bodde på Östergården i Lövås, Anderstorp. En gård på 37 ha, varav 4.5 åker. Ladugården byggdes 1935 och på gården, 1943, fanns en häst, fyra kor, ett ungdjur samt svin och höns.

Wilhelm kom dit 1912. Frun var född på gården.


Emilia kom från Östergården i Lövås, en gård som hennes släkt bott på under flera generationer. Östergården fanns i flera delar och den delen som hennes far bodde på var ungefär 50 ha, 1943. Djurbeståndet var det samma på båda gårdarna.


Barn

Anders Gösta Yngve Jacobsson

Britt Ingrid Maria Jacobsson

Maj Birgit Matilda Jacobsson

Anders Gösta Yngve Jacobsson

f. 5 juli 1914 Anderstorp

d. 13 juni 1989 Anderstorp


gift  10 juli 1954 i Våthult med

affärsföreståndare

Helga Margit Elisabet Andersson

f. 5 april 1915 Våthult


Barn

Maria Elisabeth Jacobsson f. 1956

Britt Ingrid Maria Jacobsson

f. 10 september 1916 Anderstorp (tvilling)

d. 26 december 1986 Anderstorp

gift 16 november 1946 med

Karl GunnarTage Wärnelöv

f. 30 november 1913 Kävsjö

d. 5 januari 1992 Anderstorp

Begravd 16 januari 1992 Anderstorps kyrka

Barn:
Jan Gunnar Anders Wärnelöv f.  1951 Anderstorp 

Lars Tage Wilhelm Wärnelöv f. 1957 Anderstorp

Klubbfotograf på Formel 1

Jan Wärnelöv har sommaren 2021 en utställning på Hotell Tylösand om formel 1 tiden i Ånderstorp.


Jan fick en kamera som en bekräftelsegåva från sina föräldrar. Gradvis ökade intresset och vid 18 års ålder förvärvades den första reflexkameran (Konica) där du kunde byta linser.


Motorklubbens fotograf som var med från början tröttnade 1976 och det var här Jan fick möjlighet att vara fotograf för klubben på Formel 1 WC 1976-1978. Som klubbfotograf fick han gå nästan överallt på banan och i depån utan några hinder.


Jan fotograferade tre år med formel 1-VM i Anderstorp, var ungefär: 4 000 bilder togs.


Utställningen på Tres Hombres Art, Hotel Tylösand är den första stora utställningen av dessa Formel 1-bilder och är en hyllning till Anderstorp och Ronnie Peterson som är vår stora ikon inom motorsport.


Texten är från hemsidan som berättar om utställningen på Tylösand Halmstad. Läs mer.

Fotobok "Formel 1 i Anderstorp".


Anderstorp har en unik plats inom motorsporten i Sverige efter att under sex år ha arrangerat Grand Prix i Formel 1 på 70-talet.


40 år senare samlade han sina bästa dia och negativ i boken

Formel 1 VM i Anderstorp. 2015

går att beställa här

.

Maj Birgit Matilda Jacobsson

f. 10 september 1916 (tvilling)

d. 14 maj 1999 Smålandsstenar


Gift 18 augusti 1945 i Anderstorps kyrka med

fabrikör

Arne Gunnar Stegerling

f. 12 januari 1917-01-12 i Engelbrekt Stockholm

d. 7 juni 2004 SmålandsstenarBarn
Gun Evy Christina Stegerling

f.  1946 Värnamo 
Lisen Stegerling

f. 18 augusti 1949

Lisen dog i en trafikolycka.
Bengt Håkan Wilhelm Stegerling

f. 1951 Villstad
"Ammi"Birgit Ann-Marie Stegerling

f.1957 Villstad


Maj var med i flera föreningar och känd för sitt fina stickeri. Flamskvävnad var en av hennes specialiteér. Familjen bodde i Smålandsstenar på N. Nissastigen 48.


Gunnar var företagsledare och  mycket aktiv inom hemvärnet och skytterörelsen.

Han var född i stockholmstrakten men kom redan som ettåring till Mossebo socken i Älvsborgs län.


Efter skolan arbetade han med diverse sysselsättningar, såsom lantbruk, syfrabrik, köra drickabil och sålde fisk ifrån en fiskbil.


1939 började han köra långtradare och det gjorde han även efter flytten till Anderstorp året efter.


År 1943 flyttade han till Gnosjö och två år senare till Smålandsstenar. Här startade han företaget Ess-produkter för att 1948 börja med sin stora uppgift, Bandskärning AB. Detta hade han kvar fram till1973. 


Han var han aktiv inom skyttet, ordförande i Villstads skytteförening under ett tjugotal år.


Även i hemvärnet var han i ledande ställning så till vida att han var hemvärnschef under två år och ställföreträdande d:o under åtta. 

ERNST Fredrik Emanuel Jacobson

f. 19 februari 1888 Västenhaga, Kulltorp

d. 12 mars 1976 Åslarp, Bredaryd, 

Begravd  20 mars 1976 Bredaryd kyrka


gifte sig den 13 september 1913

kl. 10 på fm med Annie från Åslarp.


ANNY Maria Gustava Johansson

f.  7 januari 1891 Bredaryd,

d.  10 oktober 1981 Bredaryd,

Begravd 17 oktober 1981 Bredaryd kyrkaErnst och Annies barn


Anna ELIN Ingeborg Jakobsson

EVA Ida Maria Jakobsson,

Hans Erik ÅKE Jakobsson

RUT Kjerstin Linnéa Jakobsson

SARA Amy Frideborg Jakobsson 

Gunvor Svea Astrid Jacobsson

Edla Evy MARIANNE Jakobsson

Den här bröllopsinbjudan skickades av Annies föräldrar Ida och Johannes till Inga och Sven Johansson i Kvarnabo, min farfars föräldrar. Inga var moster til Ernst.

Ernst och Annie firar guldbröllop i september 1963.

Ernst Jacobson - nr 4, gifte sig med Annie i Åslarp

Anna ELIN Ingeborg Jakobsson

f. 8 december 1913 Åslarp, Bredaryd

Begravd  19 maj 1995 Bredaryd kyrka


Gift 23 juni 1937 i Bredaryds kyrka med

Martin Johansson
f. 10 november 1907 Flahult, Reftele 

d. 13 maj 1995 Furet Bredaryd

Begravd 19 maj 1995 Bredaryds kyrka


Martin Johansson var skomakare en tid i Bredaryd. Om Martin kan man läsa i Bredaryd - från vattenhjul till datorer. Martin var yngste son på Flahult, Reftele som var ett ganska stort lantbruk, 1/4. 


Barn
Eivor Karin Margareta Johansson

f. 1939 Furet, Bredaryd

Vera Harriet Birgitta Johansson 

f. 1943 Furet

EVA Ida Maria Jakobsson,

dog som 15-åring

(1915– 5 november 1929) 

RUT Kjerstin Linnéa Jakobsson

f.18 augusti 1919  Åslarp, Bredaryd


Gift 18 januari 1948 med

Sven Erik Öhlin

f. 9 augusti 1920 Borg Östergötland

d. 3 oktober 1975 Halmstad 


Familjen bodde i Halmstad på Karl
Kuylenstiernas väg 63. 


Barn
Hans Göran Öhlin 

f.   1948 Skallsjö  
Anders Öhlin 

f. 1950 

Hans Erik ÅKE Jakobsson

f. 30 augusti 1917 Åslarp, Bredaryd

d.  15 juli 1997 Åslarp, Bredaryd

Begravd  25 juli 1997 Bredaryds kyrka,


Gift 1942-11-07 i Östra Frölunda med

Ingegerd Elisabet Tengroth

f. 21 januari 1920 Östra Frölunda

 

Barn
Jan-Åke Fritjof Jacobsson 

f. 1943 Sexdrega 
Hans Olof Gunnar Jakobsson

f. 1945 Sexdrega  
Annie Linnea Ingegerd Jacobsson 

f. 1946 Sexdrega
Kjell Erik Ingemar Jacobsson

f. 1949 Sexdrega  
Anna Lena Margareta Jacobsson 

f. 1952  Sexdrega  gift Sunesson
Lars Magnus Jacobsson

f. 1956 Sexdrega 


Efter skolgången i Bredaryd fortsatte Åke vid Stora Segerstads Lantbrukskola. Här träffade han även sin blivande fru Ingerd Tengroth. År 1942 flyttade dessa till Sexdrega i Västergötland där man arrenderade en gård.


Åke var engagerad i Centerpartiet samt Hembygdsrörelsen.


1963 övertog de Åkes föräldrahem i Åslarp.


När sonen Lars övertog gården i Åslarp, 1990, flyttade de till en lägenhet i Bredaryds samhälle.


Nu har gården tagits över av Lars yngste son Christian. 

Åke och Ingegerd gifter sig 7 november 1942.

SARA Amy Frideborg Jakobsson 

f. 19 januari 1921 Åslarp, Bredaryd
d. 20 december 1984 Svenljunga

Begravd i Svenljunga kyrka

Gift 24 juni 1945  i Bredaryds kyrka  med mejeristen

Hilding FRITJOF Tengroth 

f. 21 februari 1905 Årstad

d. 28 mars 1982 Svenljunga.

Sara gifter sig alltså med sin svägerska Ingegerds bror Fritjof.


Familjen bodde på Odengatan 4 i Svenljunga.

Barn

Elisabeth Tengroth 

f. 1949 Svenljunga  
Agneta Eva Tengroth 

f, 1951 Svenljunga  
Kristina Anna Tengroth

f. 1952 Svenljunga 

24 juni 1945 gifter sig Sara och Fritiof i Bredaryds kyrka.

Gunvor Svea Astrid Jacobsson

f. 13 oktober 1925 Åslarp, Bredaryd
Gift 30 april 1944 med

Lennart Ruben Verner Carlsson 

f. 2 augusti 1916  Långaryd

d. 26 augusti 1991 Värnamo

Familjen bodde på Järnvägsgatan 9 i Värnamo.

Barn
Jan Olof Carlsson

f. 1944 
Göran Carlsson 

f. 1947.  
Tomas Carlsson

f. 1954

Edla Evy MARIANNE Jakobsson

f. 16 maj1932 Åslarp Bredaryd

gifter sig 12 oktober 1957 i bredaryds kyrka med

Gustav Birger GERT Jansson

f. 25 juni1933

d. 29 mars 2021 Åslarp, Bredaryd

Barn:
Eva MARIA Jansson

f. 1958 
Catarina MONIKA Jansson

f. 1962 
Gert JOAKIM Jansson 

f. 1972 

Gert och Marianne Jansson på barnbarnet Elsas studentuppvaktning 6 juni 2017, Susenborg, Fryele. 

Marianne och Gert på barnbarnet Linneas studentuppvaktning 5 juni 2016.

Susenborg, Fryele.

Gert och Mariannes dotter Maria och hennes man Arne Andersson.

5 juni 2016.

HILDA Cecilia Maria Jacobsson

f. 3 juni 1891 Västenhaga, Kulltorp

döpt 7 juni 1891

d. 9 september 1967 Östergård, Anderstorp

Begravd 16 september 1967 Anderstorps kyrka

Gift 12 september 1917 i Ytterenhörna med

Hemmansägare

Carl-Erik Pohl

f. 20 maj 1888 Brantåsa Södergård, Moheda

d. 21 juni 1954 Härestorp, Anderstorp

Begravd 27 juni 1954 Anderstorps kyrka

 

Barn

STIG Erik Göte Pohl

Folke EGON Lennart Pohl

Torsten Yleb Sigvard Pohl

Astrid Ingegärd Dolla Pohl kallad DOLLAN

 

Systrarna Hilda och Ellen flyttar lite varstans

Hilda var en tur till Göteborg (Vasa) den 4/1 1915 och hem igen den 21/4.


Ellen var där (Gamlestaden) från den 16/1 1914 och hem igen den 2/5.

Sedan blev det ny flytt för Ellen den 19/4 1917 till Ytterenhörna och Hilda åkte dit den 20/8. Blivande maken Carl-Erik flyttade samma dag ifrån Moheda.


Hilda och Carl-Erik Pohl hamnar i Härestorp

I Ytterenhörna bodde man på Skarbogård under en kort tid. Carl-Erik var sågarbetare där. Den 18 maj 1918 flyttade Hilda och Carl-Erik till Moheda och Ryds Norregård. Här blev man kvar till den 14 maj 1920 då de flyttade till Bårebo i Gnosjö. Hilda hade ju släkt där.


I Gnosjö räknades Carl-Erik som lantarbetare.

17 april 1923 flyttade familjen så till Härestorp i Anderstorp där Hildas släktingar funnits förr. Köpte stället gjorde man dock inte förrän 1927.

 

Läs mer om Härestorp


Läderarbetare

Folke EGON Lennart Pohl   

f. 6 september 1920 Gnosjö

d. 20 februari 1988 Anderstorp


 Gift 13 maj 1967 med

Ulla-Britt Jönsson

f. 7 juli 1939 Landskrona

d. 4 januari 2006 Anderstorp


Barn:

Ann-Charlotte Pohl f. 1964

Ulla-Britts dotter före äktenskapet med Egon


Egon bodde i Härestorp och var en samlare.

Han jobbade några år på Sköttes AB som metallarbetare, men 1945 började han som läderarbetare hos Melin och det förblev han till sin död.

År 1961 råkade han ut för en olycka där, när han fick sju fingrar i en stansmaskin. Fyra fingrar på höger och tre på vänster hand krossades.


Egon gifte sig på äldre dar med Ulla Britt från Landskrona.


Avled gjorde han, sittandes, hemma i soffan i huset på Videplan 4 i Anderstorp.

Murare

STIG Erik Göte Pohl

f. 14 februari 1918 Överenhörna

d. 26 november 1987 Åstorp, Kulltorp


Gift 17 maj 1947 med

Ruth GUNHILD Maria Blom

f. 2 februari 1923 Stengårdshult

d. 31 mars 2002 Kulltorp

begravd 5 april 2002 Kulltorp kyrka

Dödsorsak: Lunginflammation.


Barn

Alice Ingegerd Margareta Pohl f. 1947

Clary Gunnel Lisbet Pohl f. 1951

Jan-Erik Barnley Pohl f. 1955

Gunvor Marita Kristina Pohl f. 1959


Stig var tävlings-cyklist och boxare i yngre år.

Han samlade på antikviteter och var en mångsysslare.


På arbetet ramlade han ned från en ställning 1974 när han murade på Nyströms i Marås, Gnosjö och höll på att avlida. Stig skulle mura i en fabrikslokal när han plötsligt föll två meter ned på ett betonggolv. Han erhöll mycket svåra skallskador och låg länge på Linköpings regionsjukhus. Efter den smällen ändrade sig mycket i Stigs liv.


Aktiv som förr var han dock. Som anställd murare fanns han många år på S.O Almqvist bygg i Hillerstorp.


Familjen bodde på Åstorp som ligger i Törestorp.

Huset byggdes 1870 men efter att Stig köpt stället renoverades detta. Ägaren tidigare hette Axel Karlsson.


Gunhild kom från en bondgård i Plombo i Stengårdshult.


Efter maken Stigs död bodde hon tillsammans med Lage Emilsson i Kulltorp. Denne avled dock under vintern 2002-2003. Gunhild avled efter sviterna av en förkylning år 2002 som gick över till dubbelsidig lunginflammation.

Hilda Jacobsson - nr 5, hamnade i Härestorp och gifte sig med Carl-Erik Pohl

Torsten Yleb Sigvard Pohl

f. 12 februari 1924 Härestorp, Anderstorp 

Metallarbetare

Astrid Ingegärd Dolla Pohl kallad DOLLAN

f. 25 januari 1929 Härestorp, Anderstorp

d. 15 maj 1999 Hillerstorp, Kävsjö

Begravd 21 maj 1999 Kävsjö kyrka.


Gift 28 oktober 1950 med

Metallarbetaren

Karl Gustav VERNER Gustavsson

f. 7 oktober 1925 Karlslund Kävsjö

 

Barn

Fritidspedagog

Jan Erik LÄNNART Gustavsson

f. 1951 Öreberg, Kävsjö

Skolvaktmästare

Conny Verner GLENN Gustavsson

f. 1952 Hillerstorp, Kävsjö


Dollan flyttade 1948 till Hillerstorp och började arbeta på syfabriken där. Under barnens uppväxttid arbetade Dollan i hemmet (även hemarbeten från industrin).

Senare blev hon anställd på Sweed-wheel och därefter på Nyströms i Marås, där hon stannade till sin pensionering.

Det var hon som hade körkort i familjen och närman köpte en DKV, ” Dollan Kör Verner” Dollan hette Dolla i officiella sammanhang.

 

Verner bodde de första tretton åren hos sin mormor, Emma på Karlslund. Därefter på Furulund i Hillerstorp när modern Jenny gifte sig. Han gjorde lumpen i Karlskrona sista krigsåret.


Bland annat var han anställd hos Nisse Heijel, Karl Pettersson och Metallverket (före militärtjänsten). Verner arbetade under åren 1948-71, på Brännehylte mekaniska.

Han var även med i hemvärnet under många år och en hobby lika länge var att samla på gamla mynt. De sista dryga tjugo åren före pensioneringen var han anställd på Sigarth AB i Hillerstorp.

I början av femtiotalet, efter giftemål, byggde han och frun Dollan ett eget hus på Kävsjövägen 8, då kallat Solåkra.

Ellen Jacobsson - nr 6, flyttar till Örebro

ELLEN Frideborg Katarina Jacobsson

f. 16 september 1894 Västenhaga, Kulltorp

Döpt 23 september 1894

d. 27 september 1979 Nikolai, Örebro

Avled på Adolfsbergshemmet i Örebro


Gift 10 februari 1917 med

Erik Eriksson

f. 21 januari 1888

d. 28 december 1950 Örebro.

Erik var skogsavverkningsförman på Skabro såg i Ytterenhörna i Södermanlands län.


Barn

Olof Oskar Erik Eriksson

Håkan Klas-Erik Eriksson

Maivor Ellen Ingegerd Eriksson

Rolf Henry Eriksson

Olof Oskar Erik Eriksson

f. 3 juli 1917 Enhörna

d. 20 januari 1990 Örebro Olaus Petri


frånskild 19 januari 1967


Barn

Ingalill Eriksson  

Birgitta Eriksson  

Maivor Ellen Ingegerd Eriksson

f. 29 januari 1923 Fröjered Skaraborg


Gift med

Hellström


Barn

Kerstin Ingegerd Maria Hellström

f. 1954 Längbro

Lena Maria Caroline Hellström

f. 1958 Längbro

Håkan Klas-Erik Eriksson

f. 5 mars 1920 Fröjered Skaraborg


Gift med 

Astrid Valborg

f. 23 mars 1919 Fellingsbro


Barn

Margareta Eriksson  

Kristina Eriksson

Clas Håkan Eriksson

Rolf Henry Eriksson

f. 13 december 1931


Gift med

Elsa Barbro Linnea

f. 12 augusti  1934 Skönberga 


Barn

Åse Barbro-Ann Eriksson

f. 1956 Örebro Olaus Petri

Eva Marie-Ann Eriksson

f. 1963 Almby

Per Håkan Rolf Eriksson

f. 1969 Längbro

Einar Jacobsson -  Nr 7, åkte till Amerika men återvände till Västenhaga

EINAR Linus Rudolf Jakobsson

f. 26 november 1896, Västenhaga, Kulltorp

d. 7 november 1964, Västenhaga, Kulltorp

 

Gift med

NINA Astrid Sjöberg

f. 26 januari 1900 Lanna Nästagård

d. 25 februauri 1987 Gnosjö.

 

Barn

Sven-Oskar Rudolf Jacobsson

Nils-Erik Rudolf Jacobsson

 

Einar Jacobsson skrev sig som timmerman när han, 27 år gammal, begav sig till Amerika från Västenhaga i Kulltorp. Han reste med båt från Cristiania i Norge den 29 juni 1923 och kom till New York den 10 juli. Båten han åkte med kallades s/s Stavangerfjord och han skulle till vännen Primus Carlsson, som bodde i 832 N. Troy Street i Chicago, Illinois.

 

Den blivande frun Nina Sjöberg hade rest ungefär samma tid två år tidigare. Nina var ca 20 år när hon, tillsammans med Kristina och två barn Marianne och Erik David, åtta resp. fyra år gamla, reste till Amerika. Kristina var född i Örnsköldsvik och skulle till sin man Arvid Sjöberg, som bodde i 78 Chestnut st. Montclair i New Jersey. Det nämndes att de varit i Amerika tidigare åren 1905-19.  

Nina däremot skulle till sin svåger Frank Hanson, som bodde på 4 Pearl Ter. Cambridge i Massachusetts. Hon sade sig arbeta med hushållsarbete.

Båten hon åkte med var Stockholm som avgick från Göteborg. På 1980-talet bodde Nina i en lillstuga på Västenhaga.

 

De återvände och Einar var bonde på Västenhaga i  många år.


Gården Västenhaga

Sonen Nils Erik och frun Elsie bodde på Västenhaga, som han köpte av sin far Einar 1967.


Fastigheten kom i släktens ägo år 1881, då den byggdes för övrigt och delades samma år mellan bröderna Oskar och Per Jacob Jacobsson.

Nuvarande Västenhaga 17 och 18.                          

 Sven-Oskar Rudolf Jacobsson

f. 28 augusti 1928 Västenhaga,

d. 21 maj 1978 Hillerstorp


Sven Oskar var bygdens fotograf. Inledningsvis fotograferade han "småkryp" som man sade. D.v.s. blommor, insekter ock liknande. Senare tog porträttfotot över och här finns mycket kvar i tryck bland annat i Kultorpsböckerna. Sven


Oskar var handikappad men klarade sig själv ändå. Han var även en duktig schackspelare och var med i klubbens styrelse i Kulltorp.


När han avled var han skriven i Hillerstorp på Hagagatan 10.

Sven Oskar var gift men de skildes den 30 januari 1978.

Paret hade inga barn.

Nils-Erik Rudolf Jacobsson

f. 15 mars 1933 Västenhaga,

d. 24 oktober 2008 Västenhaga

 

Gift 1967 med

Elsie Hansson

f. 30 juni 1935 Södra Vissö, Bredaryd

 

Barn

Niclas Gunnar Rudolf Jakobsson

f. 1968 Västenhaga, Kulltorp

Nina Astrid Margareta Jacobsson

f. 1971 Västenhaga,


NIls-Erik arbetade på Kulltorps elektriska hela sitt liv. Skogen, gården och jakten var hans stora intressen.  

Sally Jacobsson - nr 8, hamnade på Knorren i Bredaryd

SALLY Malvina Ottilia Jacobsson

f. 30 september 1898, Västenhaga, Kulltorp

d. 7 augusti 1991 Bredaryd

 

Gift 4 april 1924 i Kulltorps kyrka med

Hemmansägare

Oskar Julius Andersson

f. 25 september 1883

d. 8 januari 1973 Bredaryd

Lantbrukaren O.J Andersson kom från Havrida, Ågård i Bredaryd. 


Först bodde paret i Skog mellan Bohult och Häryd och senare på Knorren, också det i Bredaryd. 


I Boken om Bredaryd - från vattenhjul till datorer, beskrivs hur Oskar hade en firma hos sig ett litet tag i ett uthus.

Barn

Irene Andersson

f. 1 juni 1931


Gift med

Rune Ekström

f. 21 december 1924 Reftele

d. 14 oktober 1990 Reftele

Efter maken Runes död flyttade Irene till Halmstad.


Barn

Kerstin Annette Ekström f. 1955 Reftele

Anna Jacobsson - nr 9, gifte sig och flyttade till Lövö, idag en del av Nationalparken Store Mosse

ANNA Lydia Kristina Jacobsson

f. 20 september 1902, Västenhaga, Kulltorp

d. 9 augusti 1960 Kärda

Begravd  23 augusti 1960 Kärda kyrka,


Gifte sig 1927 med

hemmansägaren

GUNNAR Theodor Johansson

f. 23 februari 1898 Ryssby

d. 5 nvember 1985 Kärda

Begravd 11 november 1985 Kärda kyrka 


Barn

Undersköterska

Anna-Lisa Siv Johansson 

f. 28 juni 1929 Värnamo Lasarett

d. 9 januari 2013 Värnamo

Gift med

Tapetserarmästare

Karl Erik ERNE Gustavsson 

f. 5 april 1924 Värnamo

d. 9 maj1986 Värnamo.


Anna-Lisa arbetade natten under 31 år.
Familjen bodde  på Folkungagatan 16 i Värnamo.


Barn
Sjuksköterska

Anna ELISABETH Gustavsson

f. 1953

gift med Svend Höjsgard


Eva Christina Gustavsson

f. 7 maj1958 Värnamo

d. 12 mars 2005 

Gift med Dennis  Thelin

Gården Lövö i Store Mosse Nationalpark

Gunnar tog över Lövö efter sin far.

När de gift sig flyttade Anna till 1/4 mantal Lövö, Kärda, 1926. En gård som låg på en ö i Store mosse som nu är nationalpark.

Här bodde de till 1946 då gården såldes och  de flyttade till Björken i Kärda samhälle.

Anna var aktiv i Lottakåren i Värnamo, hembygdsföreningen samt kyrkliga
syföreningen.


Köpte Lövö

Gunnars far Johannes köpte Lövö av Johan Emil Andersson som var född på Lövö och flyttade därifrån. Johan Emil köpte då Herrestad. Johannes var för övrigt. född på ett torp under Herrestad, Johansberg.

Familjen ägde sin fjärdedel av Lövö fram till 1946 när stället såldes och hela Lövö kom i samma ägares händer.


Idag nationalpark

Så var det till 1967 då Domänverket köpte Lövö för att senare bli en del av Naturvårdsverket. Gunnar och Annas hus kan du se om du har vägarna till Lövö idag.


Att bo isolerat på Lövö

I en intervju i VN 1981 berättade Gunnar Johansson att man var till 3/4 självförsörjande när de bodde på Lövö.


De odlade mycket själva, hade häst, kor, ungdjur, grisar, får och höns. Det fanns gott om bär i markerna och villebråd i skogen.

Han sköt själv 13 älgar på Lövö.

En gång i veckan åkte han till affären. Då gällde det att inte glömma något.


Dottern Anna-Lisa hade lång väg till skolan i Berget.


Det isolerade livet på Lövö tyckte Gunnar inte var så svårt. Ön bjöd så mycket på naturupplevelser.

Nästan varje kväll gick han upp på en kulle oh såg ut över mossen, Det var fridfullt. Han tröttnade aldrig på den utsikten.

- Men, tillade han när han berättade i Värnamo Nyheter, idag är det nog ingen som skulle vilja leva på det sättet.


Personliga minnen

Min pappa brukade berätta om hur han som ung pojke var på julakalas på Lövö. Då åkte de häst och vagn dit.


72-årige Sten Svensson berättar 1982 hur han som ung pojke, förmodligen 1927, hade som uppgift att stå vid grinden och öppna för hästarna som anlände till ett stort kalas.


Anna-Lisa var vännina med min svärmor och vi träffades ibland.

Edla Jacobsson - nr 10, blev bara 27 år

Gerda EDLA Martina Jacobsson

f. 23 mars 1906, Västenhaga, Kulltorp

d. 26 mars 1933, Kulltorp

Noteras i kyrkoboken att hon har TBC. Var ogift.