Uppdaterad senast 20210101

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

10 oktober 1933

annonserar farfar Herman Svensson

på förstasidan i Nya Värnamo-Tidningen om jaktförbud på hans ägor.

Varför vet vi inte.

12 oktober 2015

Jakt i nutid i Kvarnabo


Det är ett gemensamt jaktlag för de båda gårdarna i Kvarnabo.

Tillsammans med bland andra granngårdarna i Granås, Fägerås,

Rudö, Marsås och Hillerstorp.


12 oktober 2015 var förmodligen första gången en kvinna sköt en älg i Kvarnabo.

För bedriften stod Jaana i Rudö.

jaktlag Kvarnabo

Jaktlaget tar frukost på gårdsplanen hos Kvarnviks. 20151012.

Foto: Lasse Kvarnvik.

jakttorn Bo Malmsten
Ewa jagar

För första gången är vår dotter Ewa med pappa Bo på älgjakt. 20151012.

Foto: Bo Malmsten.