Gnosjös förste lantbrevbärare, penningpungmakare,  metallduksvävare, arrendator, jordbrukare

- många sätt att försörja

sig på


Klara Nilsson (född Svensson) föddes den 14 maj 1865 på torpet Förekull under Elmås i Kulltorp. Hon dog den 23 juni 1951.


1897 gifte hon sig med Johannes Nilsson, född den 20 oktober 1862 på torpet Högsbo i Kulltorp. Han dog den 11 november 1934 i Töllstorp, Gnosjö. De ligger begravda på gamla delen av Gnosjö kyrkogård.


Johannes och Klara bor till en början på Berget i Gnosjö, tillsammans med hans mor och mormor. Deras son Emil föds på Berget.


Den 20 juni 1890 flyttar de till Jerdstorp under Marås. Torpet ägs av Per-Malkolm Samuelsson, måg hos Johan Andersson i Käringagärde.


Klara och Johannes flyttar till Käringagärde

30 juni 1899 och arrenderade gården till 1905 då de köper den av av Nils Emil Hedberg. (En annan av Johan Anderssons mågar.) Köpesumman var 2000 kr.

De äger gården i 15 år- 1920 köper dottern Ruth och hennes man Herman den för 4700 kr. Klara och Johannes bor kvar i Käringagärde några år till.


I slutet av 1920-talet bygger Klara och Johannes en villa i Töllstorp, Gnosjö.


Vid arvskiftet efter Herman så övertogs gården i Käringagärde av sonen Rune och hans hustru Britta-Stina Hermansson.


Johannes och Klara, hade vid sidan om jordbruket, extraarbete som metallduksvävare. Detta var hemarbete åt sikttillverkare, främst då åt M. Johansson i Söderby. Klara lär ha varit en skicklig väverska, hon vävde duk av den finaste tråden. Detta höll hon på med långt in i ålderdomen.


Johannes Nilsson var Gnosjös förste lantbrevbärare 1896-1906


"Nilsson arbetade på den tiden som penningpungmakare, som de i dagligt tal kallades på den tiden, de som arbetade i penningbörsfabrik. Han var anställd hos fabrikör P.M. Samuelsson i Marås, samt bodde på lägenheten Gärdestorp därstädes tills han inköpte en hemmansdel i Käringagärde samt fortsatte med brevbärningen till år 1906, således jämt 10 år."

Citat ur "Gnosjö i gången tid" Malkolm Johansson


Familjen Post blev Poste

Familjen fick därefter sen i folkmun alltid heta "Post". Klara Post, Femi Post, Rut Post osv. Emil tog sig sedan efternamnet Poste.


Klara och Johannes hade tre barn. Emil Poste, Fehmi (Eufemia) Nevrén och Rut Svensson.

Klara Nilsson väver metallduk

Johannes och Klara Nilsson


Klara Nilsson när hon väver metallduk i hemmet. Metallduksväveri är en del av Gnosjö industrihistoria. Den vävstol som är på bilden ska finnas i Gnosjö hembygdsförenings samlingar. Den är skänkt dit av Ethel Pettersen, emil Postes dotter,  pappas kusin. Klara var hennes farmor. Klara vävde hemma åt Malkolm Johanssons fabrik i Söderby.


(Malkolm Johansson är en lokal kändis. Han skrev bl a böcker om bygdens historia. Malkolm var initiativtagare till mycket av hembygdsrörelsen i Gnosjö. Hans son Valle Johansson var ordförande i hembygdsföreningen under många år. Hans storebror August var också tråddragare i Kvarnabo.)


Det är svårt att bestämma året på bilden, eftersom Klara vävde både i Käringagärde och Töllstorp.

Bilden som finns i Länsmuseets samlingar var under många år en STOR bild i utställningarna där. Jag minns när pappa visade mig den vid ett besök på länsmuseet och med stolthet berättade att det var hans mormor på bilden som var rejäl, i naturlig storlek.

Klara Nilsson 75 år

Ur Värnamo Nyheter 1940 Clara (Clara-Matilda) fyllde 75 år.

Klara Nilsson dödsannons