Uppdaterad senast 20220212

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Kulltorps kyrka

Bilden är tagen 17 maj 1912.

Publicerad i Värnamo Nyheter 6 mars 1971.