Enen i Kvarnabo


Denna gigantiska en i Kvarnabo är fotograferad av den store hembygdsforskaren Malkolm Johansson förmodligen på 1920-talet. Tack Folke Johansson för bilden.


Enen är här 8 meter hög och 32 cm i diameter.


Det är svårt att se vem som står bredvid enen. Det borde var Severus Johansson eller kanske Sven Johannesson.


Min faster Mildris Lilja berättade att enen stod på åkern där vägen idag går upp till Intaget.

Mamma Sigrid minns att enen dog av sig själv så småningom.


Stor en i Kvarnabo