Uppdaterad senast 20221015


Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Kvarnabo

Namnet på byn Kvarnabo har stavats på många olika sätt genom tiderna.

Det har stavats som t ex Quvarnabo (1600-talet).

Quarnabo, Qvarnabo, Qwarnabod, Qvarnabod, Qwarnabo (1700-1800-talen) och som det heter idag, Kvarnabo.

Namnet har förstås kommit av att det fanns en kvarn i byn.Kvarnabo är den enda byn i industritäta Gnosjö socken som har ett ”industrinamn”.

— brukade min far Herbert Hermansson säga

Kvarnabo husbehovskvarn

1619 - 1852

1619

De tidigaste uppgifterna vi har hittat om kvarnen i Quarnabo, har min faster Brita-Stina Hermansson hittat, i en dombok från 1619.


Kvarnen fanns tydligen så tidigt som början av 1600-talet. Det var Laga ting i Lanna i Kulltorp. En landsknekt Jon i Quarnabo ska ha sålt gården men sen ångrat sig. Och det hade dessutom byggts ett nytt quarnstånd. Och där hade han malt på kvarnen utan tillstånd och utan att betala för sig.


T o m brutit sig in och han blev dömd för detta. Detta är ingen släkting utan någon annan tror vi.

1697

Tydligen har det genomförts någon form av besiktning på kvarnarna i området 1697. Det här papperet finns bevarat i riksarkivet. Tror att det står ungefär så här:


Qwarnaboo qwarn:

? ? undersöktes nu lijten Swallteqwarn ? ?

lilla bäck till Qwarnabo /4.... H (Herr) General Inspectorens välborne H (Herr) Nils Hägerflycht ? ?

gården i Gierdet af enskillte ägor belägen ?

I Uhråldrige tijder upsatt kunnandes allenast ?

när flod ? höst och Wåhr ? Åboen mahler sin Kornsädh tillhuusbehoof, Men ? sädh af blankorn och hafre mahles widh dhestörre Qwarnar.

Ur riksarkivet om Qvarnabo skvaltkvarn

1798

Kvarnen finns utmärkt

på kartan år 1798.

1852

Kvarnen låg vid Kvarnabobäcken och ska ha spolats bort vid ett kraftigt vattenflöde år 1852.Det här fotot är taget av Malkom Johansson 1929 och visar resterna efter kvarnen som spolades bort av vattenmassor i Kvarnaboån 1852.


(Tack Folke Johansson för bilden.)

Kvarnabo kvarn ruin Foto Malkolm Johansson

Nutid

Det enda som finns bevarat är en av kvarnstenarna. Dessutom finns det rester av kvarnstenar som ligger nere vid fallet. Dessa har antagligen gått sönder vid tillverkningen.

Fortfarande ligger i skogen bredvid resterna av kvarnen en sten som aldrig blev kvarnsten.

Foto: Arnold Hermansson 2021.

Bilden tagen 1975 visar fallet där kvarnen låg.

Till höger syns fortfarande en del av stengrunden.

Till vänster finns fortfarande spår av kvarnrännan.

Damm återigen


Där kvarndammen  och den gamla husbehovskvarnen en gång låg, innan den stora översvämningen svepte bort kvarnen och tömde dammen, så återskapades dammen av Arnold och Per-Åke Hermansson.


Efter att ha varit ängsmark under 157 år, så återställdes ängarna till damm igen under 2009.


Idag är där damm igen.

Med grillplats, öar prunkande av blommor och Kvarnabo har fått en badplats. Den har blivit en samlingspunkt för släkten med badstrand och grillplats.


Se bildspel från dammbygget.

Fotona tagna 24 maj 2009. Nu är ängarna dammbotten.
Ängen vattenfylls
Fotona tagna 24 maj 2009.
Kvarnaboån delade ängarna. Eller Kvarnabobäcken.
Ängarna innan det blev damm.
Här byggs dammvall.
Återställs till gamla tider.
Rören läggs. Arnold.
Gick åt en del cement. Per-Åke och Andreas.
Kvarnabo dammen påskliljor
Kvarnabo dammen

Dammen i Kvarnabo. Foto: Claes-Göran Åberg.

Karin och Fred öser sand

Karin och Fred öser sand för att få badstrand.

Juni 2010.

Att återställa dammen gav en ny vy, bättre utsikt, från boningshuset.

Samlingsplats numera - året runt

Påskliljorna blommar våren 2015.