Farmor Ruths släkt 


"Norsken", Tre Liljor, Te-Hås, farmors morbror


Portföljfabriken i Gnosjö


Gnosjös förste lantbrevbärare

- sonen blev Poste, farmors bror


Femi gifte sig Nevrén, farmors syster

Släkt med

"Maggan på Te-Hås"

Mest välkända Gnosjöbon i nutid

Under många år har Margareta Palmquist funnits på Te-Hå´s i Gnosjö. 


En omtyckt och välkänd Gnosjöprofil.


Men om du säger Margareta Palmquist är det inte säkert hon blir igenkänd. För Gnosjöborna är hon "Maggan på Tehås".


Farmor Ruths mamma Klara och Maggans morfar Malkolm, J.M. Svensson, var syskon.  


En av Malkolms sju barn, Ragnhild, var mor till  Maggan. Så pappa och Maggan var sysslingar/halvkusiner. 


Två av Malkolms barn Thorvald, som i Te-Hå och systern Lilli var kusiner med min farmor Ruth.

Så Maggan arbetade tillsammans med sin morbror och moster.


10 december 2008 fick Maggan på Te-Hå's ta emot Gnobelpriset

- här kan du lyssna till intervjun.

Kommunalrådet kommenterade Gnobelpriset på sin blogg(klicka)


2008 fick Maggan även Gnosjö kulturpris.

Maggan, Thorvald, Lilly 1985.

Bilden från facebook.)

Maggan prisas

Släktfoto framför Tre Liljor

i Gnosjö centrum


Malkolm och Elise Svensson med sina barn Paul, Dagmar, Lilly, Thorvald, Einar, Edit, Ragnhild , samt flera andra personer bl a Femi Nevrén i mörk blus nr 8 från höger. Femi var farmor Ruths syster och de många barnen är deras kusiner


Huset Tre Liljor som idag är "Te-Hås".

Ursprungligen stod huset på Oscar Johanssons ägor i Töllstorp. Huvudgården, som ägdes av Oscar, hette Hallabo och låg i Gnosjö centrum. Hallabos ladugård låg där "Nyfiket" hade sina lokaler. Mangårdsbyggnaden stod på den plats där systembolaget finns idag.

Gården Töllstorp användes som sommarbete för djuren och mjölkades i ladugården, som fanns på Töllstorp marker.


Mangårdsbyggnaden, som idag är Tehå´s låg på nuvarande Bygelgatan 1 och ladugården i Töllstorp låg på nuvarande Ryttarvägen 4.

Ladugården användes på 1960-talet av Gnosjö Elektroarmatur, som verkstad, där man byggde elskåp.


Töllstorps säteri startade 1565, upphörde 1810 och styckades upp till tre lotter som såldes till bönder. Säterier hade inte längre sätesfrihet/skattefrihet]efter 1810. Någon gång därefter byggdes huset i Töllstorp och flyttades 1906 till sin nuvarande plats, troligen för att järnvägen hade anlagts 1902 och det var ett mer attraktivt läge. Det är ganska uppenbart att huset var ämnat för handel eller annan näringsverksamhet. 


1906 flyttade Janne Bolander huset från Töllstorp till centrum.


1910 köptes det av Malkolm Svensson. Familjen kom från Norge, 

Lilly var född i Norge men Thorwald föddes i Gnosjö.


Matilda Pettersson startade matservering i huset och när Malkolm tog över startade han en läderindustri.


1922 öppnades Kafé Tre Liljor, som huserade där tills det lades ner 1963, då Tehås flyttade in från det lilla huset närmast till höger.

För övrigt har där bland annat funnits Konsum, järnhandel, blomsteraffär och köttbutik och många privata hyresgäster.


Farmors morbror

J.M Svensson, kallades för "Norsken"

Johan Malkolm och Emma Elisa med sina sju barn.

J.M. började göra smålandspungar som ung, jobbade på läderfabrik i Oslo och när han återvände till bygden  från Norge1910 så kallades han "Norsken" i Gnosjö.


Han föddes i backstugan i Förekull Kulltorp 8 oktober 1867. När hans far Sven gick bort endast 35 år gammal var Johan Malkolm bara drygt två år gammal. Det var fattigt.


Han jobbade inom läderindustrin hela livet. både som anställd och som ägare.


Gnosjö Portföljfabrik

Han hann starta två lädervaruindustrier. Gnosjö Portföljfabrik och Svenssons Portföljfabrik.


Svenssons Portföljfabrik

övertogs 1935 av sonen Einar Svensson.

Så småningom blir Emil Poste ägare. Emil Poste var kusin med Einar Svensson.

Malkolm med ett av  de sju barnen.

När Johan Malkolm dog  28 oktober 1953 så hade han färdats en lång väg från backstugan i Förekull i Kulltorp och fattigdom, till ägare av en av  Gnosjös större  och centrala fastigheter, Tre Liljor, där affären Te-Hå´s finns idag.


I minnesrunan beskrivs denne högt ansedde Gnosjöbos livsresa.

Gnosjö Portföljfabrik

och Svenssons portföljfabrik.

- där jobbade många som var släkt med varandra

Ur Västbokrönika av Caroline Hellman 1943.

Personalen på Gnosjö Portföljfabrik

Där jobbade många som var släkt.


Sittande från vänster
Elin Johansson

Ingeborg Sjöstedt,

Hulda Svensson

Ethel Petersén, pappas kusin, dotter till Emil och Anna Poste


Andra raden från vänster
Signe Alfredsson

Paul Svensson, disponent för Gnosjö Portföljfabrik och son till J M

Elsa Öfström J.

Gunborg Nordemark , pappas kusin, syster till Ethel Petersén, dotter till Emil och Anna Poste

Edit Falk, dotter till JM

Svea Sköld


Tredje raden från vänster
Emil Poste , farmors bror, far till Ethel och Gunborg

Anna Poste, gift med Emil, syster till Carl Nevrén, mor till Ethel och Gunborg

Femi (Eufemia) Nevrén, gift med Carl Nevrén bror till Anna Poste, mor till Henry Lindkvist

Augusta Tapper

Greta Åhlin

Henry Lindqvist, pappas kusin, son till Femi Nevrén, som startade läderindustrin Lindqvist & Larsson

Thorvald Svensson, son till J.M.  Thorvald som var ägare till Te-Hås,

Vet du vad de heter på de här två bilderna från Gnosjö Portföljfabrik?

Mycket tacksam  om du epostar namnen till mig på karin@kvarnabo.eu