J M Malmsten dödsruna
J M Malmsten dödsruna del 2
JM Malmsten dödsruna del3

Johan Magnus Malmsten


Ljusets fader i Värnamo

Smeden från Skällandsö startar mekanisk verkstadKällor


Inge Bergström, Historiska sällskapet Värnamo (om bl a vykortet, Dufäng/Malmstensgatan 1)


20160713 Åby kraftstation firar 100 år - om JM Malmsten och elektricitet. (Ur Smålänngen)


Stig Malmsten, om sin farfar Johan Magnus


Värnamo kommun - om stans industrihistoria - länk


Åby kraftstation 

och ”ljusets fader”


Det historiska materialet om Åby kraftstation i Lagan, cirka tre mil söder om Värnamo, är sammanställt av Mikael Rickardsson, drifttekniker på Statkraft.

Publicerat i tidningen Smålänningen 13 juli 2016.


Wernamo kraftaktiebolag bolag hade bildats 1910 i samband med att J M Malmsten, som var ”ljusets fader” i Värnamo, sålde sitt bolag Wernamo elektricitetsverk.


Malmsten hade introducerat elektriciteten i den dåvarande köpingen och visat, att det var en oumbärlig energiform. Han hade däremot inte klarat av att tillskapa och förnya produktionskapaciteten och inte heller att bygga ut ett stabilt distributionsnät.


– 1901 startade JM Malmsten ett företag vid namn Wernamo Kraft och blev känd i bygden under namnet ”ljusets fader”. Kraften bestod av en en-cylindrig ångmaskin och en ångpanna. Efter några år skaffade Malmsten ett suggasverk på 125 hästkrafter försett med direktdriven likströmsdynamo.


År 1910 sålde Malmsten sitt företag till ett antal personer som bestod av företagare och större godsägare. Wernamo kraftaktiebolag bildades.


Man köpte nu in fallet i Åby av Åby kvarn och såg för 100 000 kronor och 1911 påbörjades byggnationen av kraft och linjebyggnad från Åby till Värnamo. Som driftsingenjör allt sedan starten tjänstgjorde Francois Ekenman.


1916 var kraftstationen och linjen från Åby till Värnamo färdigbyggd.


De flesta kraftverken är idag automatiserade, men inte Åby utan den startas och stoppas med samma handgrepp som för hundra år sedan. Produktionen under 100 år är runt 550 000 000 kWh.


Åby kraftverk ser i det närmaste exakt likadant ut både ut- och invändigt.


Turbiner, generatorer, regulatorer är i stort sett original, kontrolltavlan är i marmor med de gamla instrumenten kvar.


Det är lite som att komma in i ett museum. Under de här hundra åren har inte varit några större haverier vare sig på kraftstationen eller på dammbyggnaden utan den har producerat el i stort sett nästan varenda timme dygnet runt i hundra år.


2009 sålde Sydkraft till Statkraft som nu äger Åby kraftstation.Ett vykort till USA

Ett vykort till Hjalmar Malmsten   

Braddock a.v. Braddock p.a. North-Amerika

Kortet är daterat Wernamo den 13/4 1903.


Hjalmar Malmsten var äldste sonen till Johan Magnus (J.M.) Malmsten.

J M Malmsten grundade Malmstens Mek. verkstad, vilken senare blev Värnamo Maskin AB.


Johan Magnus var född 1856 i Tannåker. Han hade sex syskon, därav bröderna CARL August (född 1862) och GUSTAF Wilhelm (född 1864).

Johan Magnus flyttade till Värnamo 1892. De båda bröderna bodde kvar i närheten av hemmet men omkring 1900 flyttade CARL August till Amerika. Han kom senare tillbaka och hämtade sin familj och återvände till Amerika. Även Gustaf Wilhelm flyttade till Amerika.


1899 köpte J M Malmsten Värnamo Pilagård

och började omedelbart att bygga en mekanisk verkstad i närheten av huvudgården. Han byggde inte bara denna verkstad utan också i anslutning till denna ett elverk, som drevs med en ångmaskin.


J M Malmsten hade när han flyttade till Värnamo fem barn. Fyra av dessa var söner, den äldste hette Per HJALMAR. Han var född 1883. De andra sönerna hette Karl GOTTFRID (1886), MAGNI Amandus (1889) och AXEL Vilhelm (1891). Dottern ELLEN Maria Kristina var född 1894.


Magni kom att arbeta i sin faders verkstad

och övergick till VMA, när Malmsten lämnade

sitt företag.

Gottfrid arbetade troligen också i någon verkstad.

Hjalmar däremot tycks ha haft andra ambitioner. I början av 1903 åkte han till Amerika, gissningsvis med hjälp av sina farbröder Carl och Gustaf. Hjalmar återvände dock till Sverige efter bara något år. På 1920-talet började han intressera sig för radioapparater och hade en firma där sådana såldes.


1909-1910 sysslade han också med filmförevisningar. Han hyrde bl a det dåvarande Folkets Hus på Verkstadsgatan och visade där filmer mot betalning. Se särskild artikel om Stumfilmspianistens piano hamnar i nya filmstaden i Värnamo.


Vykortet som skickades till Hjalmar var avsänt av ”en kär broder G M”. Det skulle ha kunnat vara Gottfrid Malmsten. Med ”farbröderna G o K”  menas förmodligen Gustaf och Karl


Byggnaden på kortet visar med stor sannolikhet Malmstens ursprungliga verkstad på Pilagården. 1903 var den ungefär 2 år gammal. Det är fasaden mot söder som syns. Den höga skorstenen står på den plats där ångmaskinen fanns. Själva verkstadsbyggnaden var 20 m bred och 40 m lång. Till detta kommer elverksdelen som ligger närmast Krycklebäcken.


Ur Tidningen Nordstjernan

8 december 1892


En industriel anläggning är nu å bane i Wernamo vid den s. k. Kryckelbäcken, der förut mejeri varit inrymdt.


En väl känd mekaniker, hr J. M. Malmsten från Tannåker, inreder här mekanisk verkstad, hvilken kommer att omfatta smide, snickeri, jernsvarfveri, hofslageri och målning.


Verkstaden kommer jemväl att tillökas med gjuteri samt iir hufvudsakligen afsedd for reparationer af lantbruksmaskiner och redskap.


Nordstjernan,

en svenskspråkig tidskrift i USA, som grundades i New York 1872.

REDIGERING OCH UPPDATERING PÅGÅR

Uppdaterad senast 20210305


Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Ljusets fader

i Värnamo


Johan Magnus Malmsten

hade den första elektrifierade mekaniska verkstaden i Värnamo.

Malmstens Mekaniska verkstad.


Han brukade kallas "Ljusets fader" för där hans mekaniska verkstad låg (rivet och Lidl ligger där idag), så bytte han ut gatljusen, gasljusen, mot elektriskt gatljus, som första plats i Värnamo vid Plombohusplan.


Johan Magnus

Petersson Malmsten,
född  27 maj 1856

döpt  30 maj 1856 Skällandsö Norregård, Tannåker.


Smedmästare

Godsägare

Innehavare av Mekanisk Verkstad i Värnamo.


Gift 17 mars 1883 i Tannåker med
EMMA Kristina Johannesdotter 
f. 14 november 1861 Myratorpet, Kulltorp

d. 11 juni 1932