Johan Magnus Malmsten


Ljusets fader i Värnamo

Smeden från Skällandsö startar mekanisk verkstad

Malmstens mekaniska verkstad

Johan Magnus och Emma Kristina

Johan Magnus bröder utvandrar till USA

Stumfilmspianistens piano

Johan Magnus syskon och barn

REDIGERING OCH UPPDATERING PÅGÅR

Uppdaterad senast 20211230


Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Ljusets fader i Värnamo


Johan Magnus Malmsten hade den första elektrifierade mekaniska verkstaden i Värnamo.

Malmstens Mekaniska verkstad.


Han brukade kallas "Ljusets fader" därför att där hans mekaniska verkstad låg, så bytte han ut gatljusen - de gamla gasljusen - mot elektriskt gatljus, utanför verkstaden. Det var den första platsen i Värnamo. Det var vid Plombohusplan, rondellen där Malmstensgatan börjar. 


Han hade ett eget elverk.  Hans verkstad är riven och idag ligger Lidl där.

J M Malmsten grundade Malmstens Mek. verkstad, vilken senare blev Värnamo Maskin AB.Ur Tidningen Nordstjernan

8 december 1892


En industriel anläggning är nu å bane i Wernamo vid den s. k. Kryckelbäcken, der förut mejeri varit inrymdt.


En väl känd mekaniker, hr J. M. Malmsten från Tannåker, inreder här mekanisk verkstad, hvilken kommer att omfatta smide, snickeri, jernsvarfveri, hofslageri och målning.


Verkstaden kommer jemväl att tillökas med gjuteri samt iir hufvudsakligen afsedd for reparationer af lantbruksmaskiner och redskap.


 Ur Nordstjernan, en svenskspråkig tidskrift i USA, som grundades i New York 1872.

Malmstens Mekaniska Verkstad

ur "En bok om Värnamo" av Bo Thomée.

Ett vykort till USA

Ett vykort till Hjalmar Malmsten   

Braddock a.v. Braddock p.a. North-Amerika

Kortet är daterat Wernamo den 13/4 1903.


Hjalmar Malmsten var äldste sonen till Johan Magnus (J.M.) Malmsten.


Johan Magnus var född 1856 i Tannåker.

Han hade sex syskon, därav bröderna CARL August (född 1862) och GUSTAF Wilhelm (född 1864).

Johan Magnus flyttade till Värnamo 1892.

De båda bröderna bodde kvar i närheten av hemmet, men omkring 1900 flyttade CARL August till Amerika. Han kom senare tillbaka och hämtade sin familj och återvände till Amerika. Även Gustaf Wilhelm flyttade till Amerika.


Vykortet som skickades till Hjalmar var avsänt av ”en kär broder G M”. Det skulle ha kunnat vara Gottfrid Malmsten. Med ”farbröderna G o K”  menas förmodligen Gustaf och Karl.


Byggnaden på kortet visar med stor sannolikhet Malmstens ursprungliga verkstad på Pilagården. 


1903 var den ungefär 2 år gammal. Det är fasaden mot söder som syns.

Den höga skorstenen står på den plats där ångmaskinen fanns.

Själva verkstadsbyggnaden var 20 m bred och 40 m lång.

Till detta kommer elverksdelen som ligger närmast Krycklebäcken.


Bygger verkstad


1899 köpte J M Malmsten Värnamo Pilagård och började omedelbart att bygga en mekanisk verkstad i närheten av huvudgården. Han byggde inte bara denna verkstad utan också i anslutning till denna ett elverk, som drevs med en ångmaskin.


Den låg där polishuset har sin parkering idag.


Så småningom flyttade han den till en ny plats, Plombohusplan.


Malmstensgatan i Värnamo är namngiven efter J M Malmsten.
Den börjar vid Plombohusplan där hans verkstad låg (och Lidl ligger idag) och slutar längst upp på Amerika.
Det vita huset bakom muren byggdes av sonen Gottfrid Malmsten.

Ny fabrik


Så småningom flyttade han Malmstens Mekaniska Verkstad till en ny plats, Plombohusplan.


Malmstensgatan i Värnamo är namngiven efter J M Malmsten.
Den börjar vid Plombohusplan där hans verkstad låg (och Lidl ligger idag) och slutar längst upp på Amerika.


Det vita huset bakom muren byggdes av sonen Gottfrid Malmsten.

Flygbild över fabriken


Flygbilden från 1940-talet med förklaring finns på en tavla som Historiska Sällskapet Gamla Wernamo har.


Nr 9 är Nydalavägen och Lidl ligger ungefär mellan nr 2 och nr 4.


Familjen, med undantag av Gottfrid, flyttade 1912 till Månstad.

Gottfrid med familj flyttade samtidigt till Tånnögatan 4.


Johan Magni Malmsten och fastigheten Dufäng.

1914 flyttade de in i det nybyggda hus, som hade namnet Dufäng (senare Duväng).

Nu är adressen Malmstensgatan 1 och är nr 7 på bilden.


Johan Magni och hans hustru återvände till Värnamo 1920 och bodde då på Dufvelund, Västhorja Södergård. De bodde här till 1928, då de flyttade till Dufäng, där då också Gottfrid bodde.


Gottfrid gjorde 1922 en om- och tillbyggnad av huset. Bl.a. gjordes nya stora takfönster och övervåningen ändrades. Det är inte troligt att det var Johan Magni som byggde Dufäng, eftersom han vid denna tidpunkt var skriven i Månstad.

Alla kontakter med byggnadsnämnden skedde i Gottfrids namn.

Berättat av Inge Bergström.


Fotograf okänd.

Åby kraftstation och ”ljusets fader”


Det historiska materialet om Åby kraftstation i Lagan, cirka tre mil söder om Värnamo, är sammanställt av Mikael Rickardsson, drifttekniker på Statkraft. Publicerat i tidningen Smålänningen 13 juli 2016.


Wernamo kraftaktiebolag bolag hade bildats 1910 i samband med att J M Malmsten, som var ”ljusets fader” i Värnamo, sålde sitt bolag Wernamo elektricitetsverk.


Malmsten hade introducerat elektriciteten i den dåvarande köpingen och visat, att det var en oumbärlig energiform. Han hade däremot inte klarat av att tillskapa och förnya produktionskapaciteten och inte heller att bygga ut ett stabilt distributionsnät.


– 1901 startade JM Malmsten ett företag vid namn Wernamo Kraft och blev känd i bygden under namnet ”ljusets fader”. Kraften bestod av en en-cylindrig ångmaskin och en ångpanna. Efter några år skaffade Malmsten ett suggasverk på 125 hästkrafter försett med direktdriven likströmsdynamo.


År 1910 sålde Malmsten sitt företag till ett antal personer som bestod av företagare och större godsägare. Wernamo kraftaktiebolag bildades.


Man köpte nu in fallet i Åby av Åby kvarn och såg för 100 000 kronor och 1911 påbörjades byggnationen av kraft och linjebyggnad från Åby till Värnamo. Som driftsingenjör allt sedan starten tjänstgjorde Francois Ekenman.


1916 var kraftstationen och linjen från Åby till Värnamo färdigbyggd.


De flesta kraftverken är idag automatiserade, men inte Åby utan den startas och stoppas med samma handgrepp som för hundra år sedan. Produktionen under 100 år är runt 550 000 000 kWh.


Åby kraftverk ser i det närmaste exakt likadant ut både ut- och invändigt.


Turbiner, generatorer, regulatorer är i stort sett original, kontrolltavlan är i marmor med de gamla instrumenten kvar.


Det är lite som att komma in i ett museum. Under de här hundra åren har inte varit några större haverier vare sig på kraftstationen eller på dammbyggnaden utan den har producerat el i stort sett nästan varenda timme dygnet runt i hundra år.


2009 sålde Sydkraft till Statkraft som nu äger Åby kraftstation.

Åby Kraftstation.

Bild från Digitalt Museum.

Källor

Inge Bergström, Historiska sällskapet Värnamo (om bl a vykortet, Dufäng/Malmstensgatan 1)


20160713 Åby kraftstation firar 100 år - om JM Malmsten och elektricitet. (Ur Smålänngen)


Mannens far, Stig Malmsten, om sin farfar Johan Magnus


Värnamo kommun - om stans industrihistoria - länk