Uppdaterad senast 20220212

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Norrebo missionshus


Mina första tre år bodde jag i Norrebo.

Då var Vår familj bodde på andra våningen hos mormor i mammas föräldrahem. Då var missionshuset en del av vardagen.


Att Norrebo missionshus är ett av de få missionshusen i länet som fortfarande används och inte har blivit en bostad eller bygdegård,

har gjort att länsstyrelsen nu ser det bevarandevärt och gett bidrag till renovering och bevarande.

En kulturantikvarisk utredning är gjord på länsstyrelsens uppdrag av byggnadsantikvarie Andreas Franzén vid jönköpings Läns Museum.


Saronkyrkan i Marås

den nybyggda hamnade där det nya befolkningscentrumet var på 1950-talet.Norrebo Missionshus

Missionshuset innan renoveringen som startade 2020.

Det dröjde några år innan Missionshuset målades. Det fanns helt enkelt inte pengar 1922 när missionshuset byggdes så det räckte till målning.

Foto: Malkolm Johansson.

Missionshuset på 1940-talet.

Ur Västbokrönikan. 1943. Caroline Hellman, sid 182.

Jag växte upp

med Norrebo missionshus


Mina första minnen av missionshuset är när jag sitter i trappan i entrén.


Det är söndagsskola och jag som 2-3åring har fått följa med pappa som är söndagsskollärare. De olika klasserna var uppdelade mellan utrymmena.


Men minnena är många. Från väckelsemöten. Hur organisten trampade. Söndagsskolfester. Mormors begravning.


"Bered dig att möta din Gud" står det med stora bokstäver på väggen över talarstolen i fonden. Det var morfars förslag att just de orden skulle stå där.


Morfar med från starten

Hans föräldrar och syskon var alla engagerade i byns missionshus.  Morfar dog tidigt, men missionshuset blev den plats där mormor mötte grannar och vänner. Där hade hon hedersuppdraget kaffekokerska under många år. Hon mötte grannfruarna i syföreningens samlingar.

Det var sällan begravningar i Norrebo Missionshus på 1970-talet, men när mormor Hillevie dog 1975 så renoverades Saron och hennes begravning hölls i missionshuset. Det kändes rätt.


Morfars syster bodde i missionshuset

Morfars syster Lisa (Elisabeth Svensson) bodde många år i organistbostaden. Utan vatten och med utedass. Där var jag många gånger och hälsade på.


Pappa fick syn på mamma

Söndagsskolans julfest var också en samling som lockade hela bygdens folk oavsett om de var medlemmar eller inte. Och det var på en julfest som pappa fick ögonen på mamma. Han var inte medlem men var där ändå.

Annandag pingst var det stormöte


Varje år kom det så mycket folk på stormöte i Norrebo Missionshus så det blev friluftsmöte.


Församlingen var långt fram i tiden ansluten till tre olika samfund. Svenska Alliansmissionen, Helgelseförbundet och Jönköpings Ansgarieförening (Missionsförbundet).

I mitten på 50-talet när församlingen anställde egen pastor så kom pastor Lennart Andersson från Helgelseförbundet så kopplingarna blev starkast dit.


Bilden till höger.

Henry Ottosson och Johan Strand från Lidås.

Foto: Herbert Hermansson.

Utanför Missionshuset. Förmodligen på 1970-talet.


Från vänster:

Siri och Gustaf Johansson

Sigrid Hermansson

Gun Eriksson

Karin och Henry Ottosson

Med flera.

Foto: Herbert Hermansson .

Gamlafaster Lisa och jag.


Hon bodde i Missionshusets organistbostad en trappa upp,

i ett rum och kök, utan vatten och toalett, med utedass, ända in på

1980-talet. Jag var där en hel del.


Läs mer om 

Lisa, morfars syster

Registerade köpekontraktet 1921 på lantmäteriet

när Norrebo missionshus skulle byggas.


Klicka på bilden så blir den större.

1906

Norrebo missionsförsamling bildades i Gamlebo den 27 januari 1906.

Vid starten var de 14 personer.

Det var en "avknoppning" från Gnosjö Missionsförsamling.

kassaomslutningen första året var 269,86kr.

Den första styrelsen bestod av:

Nils Anders Larsson, Gamlebo, ordförande

Petter Johansson, Granås, vice ordförande

Johan Ottosson, Norrebo, sekreterare

Otto Johansson, Norrebo, vice sekreterare

Svante Norburg, Norrebo, kassör

Sven Anders Johansson, Norrebo, ledamot - min morfars far


1922

byggdes missionshuset.


1943

var medlemsantalet 54.

Svante Norburg, Norrebo, var ordförande.

Sixten Nyström, Marås var vice ordförande.

Simeon Svensson, Norrebo, sekreterare - morfars bror

Henry Ottosson, Lidås, vice sekreterare - gift med min fars syssling

Konrad Nilsson, Gamlebo, kassör

Justus Nyström, Marås

Erik Blomgren, Fägerås

Algot Persson, Granås

Werner Karlsson, Granås


2020-2021

Missionshuset restaureras i samarbete med länssyrelsen.

Norrebo Missionsförsamling  heter idag Saronförsamlingen och har "huvudkyrka" i Marås.

Saron, Marås

17 februari 2015

Glimtar från församlingen genom decennierna

Gunnar Karlsson från Skövde var många gånger genom åren och tränade sångarna i Norrebo och i Saron.

Gunnar Ideskog, som stämde gitarrerna, var en del av gudstjänstförberedelserna under många år.

Samling på 1960-talet för de äldre i församlingen.

Kyrkkaffe i serveringslokalen i källaren på Saron.

Emma Svensson i Marås, farmor Rut Svensson i Käringagärde,  Klara Svensson i Aborrakull och Ebba Svensson på Ikebacken, Käringagärde.

Kvinnomöte 14 mars 1970 i Saron.

Söndagsskolan 1960.

25 december 1967.

Söndagsskolfesterna var en stor händelse i bygden.

Medverkande barn, godispåse till barnen och "doppet" i papperspåse.

Oftast så mycket folk så borden inte räckte till utan besökarna satt utspridda i bänkarna och fikade.

Pastorer i Norrebo Missionsförsamling/Saronförsamlingen

Pastor Lennart Andersson

Lennart Andersson var församlingens första egna pastor.


Här med hustrun Kerstin och sonen Bengt,

1954

Pastor Josef Gustafsson

Josef Gustavsson.

Sara, Torgny, Elisabeth.

Pastor Herbert Eriksson

Herbert Eriksson.

Gun, Gunvor, Noomi, Barbro, Siv.

Herbert Eriksson

f. 17 oktober 1921 Kräcklinge

d. 15 september 1981 Örebro

Gift 13 december 1947 med Gun.

Pastor Gösta Ellingsen

Gösta Ellingsen.

Pastor Åke Bengtsson

Pastor Rose-Marie Claesson


I Saron ? - 2017

Pastor Per-Åke Hermansson

27 oktober 2019

Melodikryss i Saron