Uppdaterad senast 20230809

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Norrebo


Morfars farföräldrar Johannes och Anna köper gård

Morfars föräldrar Sven-Anders och Carolina

Mormor och morfar i Norrebo

Norrebo Missionshus

Norrebo genom århundradena

"Simonas"

Norrebo Träindustri

Missionär dog i Kina

Ottossons

Norburgs

Wilhelmssons

Norrebobor på 1900-talet


Norrebo

Förr fanns i Norrebo både gårdar och soldattorp. Norrebo rote omfattade  grannbyarna Norrebo, Gamlebo och Grimhult.


Här har funnits b la gjuteri i Norrebo och finns idag träindustri.


jag är född i Norrebo och bodde mina första tre år i mammas föräldrahem.

Norrebo genom århundradena

Norrebo bildar tillsammans med Grimhult och Gamlebo, Norrebo rote. I Norrebo fanns också rotens soldattorp.


Under större delen av 1600-talet utgjorde Norrebo 1 helt mantal skattehemman, men år 1689 blev det förmedlat till 3/4 mantal.


I år 1657 års jordebok står antecknat:
"Välb. Georg Flitwood köpt 1/2".


År 1677 skrivs "3/8 öde"


År 1687  "possideras af fru Christina Siöbladh".

Fortfarande är det dock upptaget i jordeböckerna som skattehemman.


Förste ägaren till Norrebo gård

Den förste kände ägaren till gården är Peer Uddsson som står omtalad i ett protokoll från Västbo härads dombok den 17 september 1629.


"Kom för retta Bengt i Marsås på sina och sina medarfwingars wegnar Simon Nilsson i Hillerstorp, Jöns Håkansson i Gamlebo. Denne talade till Sven Ingemarsson och Enkiorna därsammanstädes om Norrebo gård, förmenade sig der hafva en arfwelot efter gamble Peer Uddsson i Norrebo.


Denne Peer Uddsson ålte (ägde) Norrebo gård, et torp Gamblebo. Bemälte Peer Uddsson delte sålumda emellan sina barn nemligen Jöns i Norrebo, Håkan Peersson i Gamblebo, Karin i Jära, Britta i Råhult, Märit i Hult, at Håkan Peersson fijck torpet Gamblebo och de andre 4 syskonen skulle behålla gården. När Peer Uddsson död var, kom en anner hop och wunno ifrån Norrebo till Giöshult, så at Håkan miste torpet.


Nu lades fram et jordebref på Norrebo, gifvet av Jöran Olofsson till Håkentorp 1549 Sancte Walborgs afton, det förmäler at Peer Uddsson ålte Norrebo men icke torpet, sedan lades i retta et lagafångsbref gifwet af Lars Peersson på Walsnäs 1554 der uti förmälles at Peer Uddsson laagligen sålt till sin son Jöns hellan Norrebo gård för 100 mark danshe. Derföre slutes at Peer Uddssons barn ihnte ärfwde af Norrebo gård, och gården dömdes Jönses arfwingar qwit och bewaret och de andre Peer Uddssons barn och barnbarn och arfwingar ifrån at de aldrig må härefter klandra, det som lagligen sålt är efter som lagafångs brefwet uthwisar."


Sven Ingemarsson som nämns när de är i Västbo häradsrätt 1629, nämns också i domboken 1623 angående en betalning till sina barn Sven och Ingrid.


Boskapslängd och jordeböckerna berättar

I en boskapslängd från 1632 är det Kierstin som står för gården. Hon ägde 4 får, 2 stutar, 4 kor och 2 kvigor.


I 1637 års jordebok står antecknat 

John Bengtsson, Per Bårreson


I jordeboken 1647 står Sigrid och 1677 Mattis.Flera familjer i hushållet 1691

I en skriftebok från 1691 är följande invånare upptagna.


Jöns Andersson, 48

Hustru Kirstin, 50

söner Jöns, 13, och Lars 9

dotter Karin, 5


Per Swänsson, 39

Hustru Elin, 21

son Swän, 2

inhysesquinna Anna, 67


Swän Larsson, 27

Hustru Kirstin, 27

hustrun Märith, 80

dotter Anna, 38


Sven Larsson är troligtvis den som i mantalslängderna 1693 och 1698 är benämnd "Skomakaren Sven".

1693 finns också "Per Klåckare" på gården.

1698 noteras även Erik och hustru.

Erik Svensson är nämnd i kyrkoräkenskapsboken 1698 då han den 27 mars har givit sin penninggåva till kyrkan. Hustrun kan vara "Hustru Ingeborg i Norrebo" som skänkt pengar den 9 okt. 1703. Testamentespengar gavs efter henne den 16 mars 1712.


Kyrkoräkenskapsboken nämner också 1703 och 1708 "Ohdde i Norrebo" och 1706 "Samuel i Norrebo". Dessa är också nämnda i jordeboken 1708 "Jöns, Udde och Samuel". 

Den 10 februari 1707  har testamentespenningar givits efter "Jöns i Norrebo" och den 20 oktober samma år efter Hustru Kierstin. Testamentespenningar efter Jöns i Norrebo har dock givits vid två andra tillfällen, den 14 september 1715 och 9 april 1716. Så det är svårt att avgöra vilken som gäller Jöns Andersson. Det trolgaste är, att det är den 1707 och att någon av de andra gäller hans son Jöns Jönsson. Det fanns också en "soldat Jöns" i Norrebo.


Den 29 december 1717 vigdes Bengt  Påvelsson från Käringagärde och änkan Sara Jonsdotter i Norrebo. Kanske var Sara änka efter Jöns Jönsson. tre barn föddes i äktenskapet.


Bengt Påvelsson

gift 29 december 1717 med

Sara Jonsdotter

Deras barn

Jon 

f. 9 oktober 1718

Märit

f. 12 mars 1720

Påvel

f 14 juni 1723

d. 29 maj 1724


Med hjälp av födelseboken har ytterligare tre familjer, boende i Norrebo, pusslats ihop.


Per Erlandsson

gift med

Britta Bengtdotter

d. 28 maj 1759, 76 år gammal

Deras barn

Märtha

f. 22 augusti 1718

d. 18 december 1721

Merith

f. 20 augusti 1722

Karin 

f. 5 augusti 1726

Erland

f. 26 december 1721


Sven Germundsson

gift med

Maria Jonsdotter

Deras barn

Germund

f. 20 augusti 1717

Jon

f. 16 december 1719

Per

f. 24 januari 1721


Ingemar Nilsson

d. 6 maj 1727, 61 år

hustrun Kierstin Svensdotter

Barn

Nils

f. 30 april 1723


De här familjerna verkar sen ha lämnat Norrebo, ty på 1730/40-talet finns helt andra människor i Norrebo.

Tre gårdar fanns det vid den här tiden. Genom delning blev det så småningom sex.

Du som följa dessa gårdars vandring i tiden, hänvisas till Gnosjö Hembygdsförening och den skrift av Birgitta Johannesson och Brita-Stina Hermansson 1980 om gårdarna i Gnosjö socken. Det är deras uppgifter som publiceras här.

Främsta källa

"Gårdar i Gnosjö socken - från 1600-talet till 1978. av Birgitta Johannesson och min faster Brita-Stina Hermansson (utkommen 1980).
Kompletterad med "nya" uppgifter 2021 av Brita-Stina.

Anders Petersson och Anna Stina Andersdotter

Peter Danielsson den äldre

d. 10 maj 1857

gift med

Catharina Andersdotter

d. 9 november 1860

ägde 1/8 av gården och brukade den andra åttondelen.


Omkring 1840 blev sönerna Magnus och Anders ägare till 1/6 vardera av gården.

Föräldrarna och syskonen bodde kvar.


Redan 1841 sålde Anders sin del, men han köpte sedan brodern Magnus del 1847.

Magnus, som var ogift, flyttade då till Åsenhöga.


I husförhörslängden 1851-55 står Anders som ägare till 1/8 mantal. 


Anders bror Johan Petersson

f. 1 augusti 1824

gift 4 november 1851 med

Cajsa Johannesdotter från Gårö.

f. 14 mars 1826

Hon hade en "oäkta son"

Johannes

f. 17 juni 1850

Familjen bodde på gården till 1852, då de flyttade till Gårö.


Anders syster Stina Petersdotter

flyttade till torpet Svensbo 1856 och brukade detta ensam några år.

Hon gifte sig 31 december 1860 med 

Anders Michaelsson från torpet Lilla Marebo.


1847 har alltså Anders köpt en del av gården.

Anders Petersson

f. 30 januari 1817

d. 28 november 1866

gift 24 juni 1866 med

Anna Stina Andersdotter från Hästhult

f. 19 mars 1827 Hästhult, Kulltorp 
d. 6 oktober 1906 Norrebo

Hon överlever sin man med 40 år.

Döttrarna förblev ogifta och stannade på gården

Ida Kristina Petersson

f. 8 november 1859

d, 28 september 1903 Norrebo
Adelina Kristina Petersson

f. 17 december 1863 Norrebo 

d. 6 april 1930 Norrebo

Adelina överlevde sin syster med 27 år.


"Simonas" - Gården köps av Simeon Svensson

Adelina sålde gården 1927 till min morfars bror Simeon Svensson, som bodde i Norrebo.

Han gifte sig 24 augusti 1929 med Axia Johansson från Värnamo.

De fick tre barn, Gunborg, Thore och Rune.

Thore tog över gården.

I folkmun kallas gården "Simonas".


Främsta källa

"Gårdar i Gnosjö socken - från 1600-talet till 1978. av Birgitta Johannesson och min faster Brita-Stina Hermansson (utkommen 1980).
Kompletterad med "nya" uppgifter 2021 av Brita-Stina.

Anna Stina och döttrarna Ida Kristina och Adelina Kristina vilar på Gnosjö kyrkogård.

1959 eller 1960

Norrebo Träindustri

Norrebo Träindustri startades 1935 av bröderna Ottosson. Allt sedan dess har företaget drivits av familjen Ottosson. Idag är det tredje generationen som driver företaget.


Starten följer det mönster som är vanligt för industriföretag i Gnosjöbygden. Några av bröderna Ottosson hade fått arbete på industrier i trakten. Efter en tid där beslutade de sig för att ta vara på den kunskap de tillsammans hade fått och startade en egen fabrik med tillverkning av klädhängare av trä i egen regi.


En enkel fabrik uppfördes på gården där de var uppvuxna. Den äldste av bröderna var endast 23 år gammal när företaget bildades, men med hjälp föräldrarnas stöd och ekonomisk hjälp från en farbror kunde maskiner och material köpas in och produktionen starta. Kundkretsen fanns främst inom konfektionsindustrin, klädbutiker och hotell i Sverige och övriga Europa.


De första årtiondena innebar både med och motgångar för Norrebo Träindustri. Företaget drabbades bland annat av flera förödande bränder. Klädhängare dominerade helt produktionen fram till 1970-talet, då konkurrensen blev allt hårdare både på den svenska marknaden och exporten.


Idag är det butiksinredningar, display och montrar som dominerar tillverkningen. (Källa. Bl a företagets hemsida.)Läs mer

på företagets hemsida

Om Norrebo Träindustri  ur "Västbokrönikan" av Caroline Hellman. 1943.

Syns mer av gårdens kärvar en fabriken, men visar ändå att fabriken startade hemma på gården.

Bränderna på träindustrin


Jag minns väl bränder på fabriken.

Vilket år minns jag inte, men jag minns väl sorgen och hur oroligt det kändes att se lågorna från fabriken.

Ottossons på Norrebo 1:8

Otto Johannesson


född 18 Maj 1857 Uppebo, Kävsjö
död 13 mars 1936 Norrebo, Gnosjö


var gift två gånger.

Gift 23 februari 1879 i Kävsjö med 


Johanna Johannesdotter

född 6 maj 1854 Kävsjö Skattegård
död 26 januari 1890, Norrebo, Gnosjö


Deras barn
JOHAN Richard
Ottosson 1880–1927
Axel Gustaf Ottosson 1882–1882

Alfred Amandus Ottosson 1883–1964

Bror Axel Ottosson Lindby 1886–1968

KARL Gustaf Robert Ottosson 1890–1963


Gift 26 december 1891 i Gnosjö med

Inga Kristina Emanuelsson 

född 18 december 1861 Dammen, Åsenhöga
död 26 juli 1938 Norrebo

Deras barn

Viktor Andrén Ottosson 1894-1918
Nils Gunnar
Ottosson 1898-1921
Sven Oskar Wilhelm
Ottosson 1900-1957
Artur Elof
Ottosson 1902–1986

Nr 1
Missionären Johan Ottosson


från Norrebo reste 1913  som missionär till Kina där han också avled 1927.


JOHAN (JOHN) Rickard Ottosson

f. 7 februari 1880 Norrebo

d. 14 maj 1927 Tientsin Yankao Kina i lunginflammation
begravd 15 maj 1927 i Tsientsin


gift 1917 med 


Hanna Petersdotter 
f. 20 september 1881 Tutaryd, Kronoberg
d. 24 december 1959 Södergatan 7 Kumla


Deras barn

DAVID Gustaf Rickard Ottosson 1918-1959
MAJ-BRITT Elisabeth Ottosson Rüdhmer 1920-1990


Johan växte upp på bondgården i Norrebo.
1908

gick han på Götabro bibelskola i Närke med Kihlstedt som lärare.
I fyra är var han evangelist i Sverige men kände kallelsen till att bli missionär i Kina.


1913

på våren reste han till Trenehen Kina där han var missionär i sju år för Helgelseförbundet.


1917

gifte han sig i Kina med Hanna.


1918
26 augusti föds sonen David i Chalgan


1920
var familjen i Sverige på viloperiod.

1920
15 oktober föds dottern Maj-Britt i Hjälmsänga Rydaholm

1923
reste de tillbaks till Kina.

Sonen David, professor och talare vid Nobelprisets utdelning


DAVID Gustaf Richard  Ottosson

f. 26 augusti 1918 i Chalgan, Kina,

d. 27 december 2001 Oskarsvägen 7, Lidingö Stockholm

gravsatt Lidingö kyrkogård område 2 04 


gift 17 juni 1944 med 


Gunnel INGER Lindén Ottosson
f.   7 mars 1919 Annedal Göteborg

d. 27  augusti 2009 Ynglingavägen 1, Djursholm


David var tandläkare och fysiolog.

1974-1985 professor i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Han blev 1982 ledamot av Vetenskapsakademien 

och var 1974-1984 ledamot av Karolinska Institutets Nobelkommitté (ordförande 1983-1984).

Han kunde ses på TV i samband med Nobelfestligheterna. Bl a sågs han hålla talet till medicinpristagaren.


Jag mötte David när jag producerade honom som "Sommargäst" i Sveriges Radio Jönköping. Det var ett program där de medverkande fick berätta vad de ville och spela sin musik. Som "Sommar, sommar" i SR P1 fast i Radio Jönköping fick bara de som en gång bott i länet och inte bodde kvar sommargästa. Där berättade han om sin bakgrund och sitt yrkesliv. 


Maj-Britt Elisabeth Ottosson Rüdhmer
f. 15 oktober 1920 Hjälmsänga Rydaholm
d. 26 november 1990 Banérgatan 25, Stockholm (Oscars församling)
gravsatt 26 april 1991 Skogskyrkogården Stockholm

gift 4 april 1953 med

Erik Gustaf Lennart Rüdhmer
f. 18 juni 1917 Ramdala Blekinge
d. 21 september 1997 BAnérgatan 25 Stockholm

Minnesrunan över Johan Ottosson är skriven av min morfar Gunnar Svensson som skrev i ortstidningen emellanåt. Läs mer om morfar Gunnar.

Nr 5
Företagaren och politikern Karl Ottosson
Yngste sonen i första äktenskapet tar över gården

 

KARL Gustaf Robert Ottosson

f. 18 januari 1890 Norrebo
d. 5 april 1963 Norrebo

 

gift 4 november 1911 i Gnosjö med


ELLEN Karin Matilda Svensson

f. 25 januari 1894 Lid

d. 21 november 1965 Norrebo

 

Deras barn

Sven Johan HENRY Ottosson 1912-2003
HANS Erik Verner Ottosson 1913-1999
Oskar Evald Ottosson 1914–1914

Nils DAVID Erling Ottosson 1915-2007
Bror Ture OLOF Ottosson 1918-2000
Göte SUNE Herbert Ottosson 1924-1998


Ur Gods och gårdar 1943.

Nr 1
Henry Ottosson


Sven Johan HENRY Ottosson 

f.  1 april 1912 Norrebo
d. 30 januari 2003 Lidås
gift med

Karin i Lidås, min pappas syssling - läs mer

Deras barn

Sievert
Gunnel
Mats

Nr 2
Hans Ottosson


HANS Erik Verner Ottosson
f. 10 maj1913 Norrebo

d. 24 december 1999 Polgatan, Rosendal, Gnosjö

gift med Stina


Deras barn
Lennart
Inger
Sven-Allan
Lillian
Kerstin

Nr 4
David Ottosson


Nils DAVID Erling Ottosson

f. 21 november 1915 Norrebo

d. 9 september 2007 Norrebo


Gift 22 november 1941 med

Siri Johansson född Kvarnvik från Kvarnabo.


Deras barn

Runo
Gullbritt
Arne

Nr 5
Olof Ottosson


Bror Ture OLOF Ottosson
f. 20 april 1918 Norrebo
d. 20 september 2000 Skillingaryd


gift 1 juli 1944 med
Viva Helny Margareta


Deras barnNr 6
Sune Ottosson


Göte SUNE Herbert Ottosson

f. 25 november 1924
d. 6 augusti 1998


gift 26 november 1949 med


Gun-Maj


Deras barn

Bernt-Åke

Lars-GunnarFamiljen Sune, Lars-Gunnar, Bernt-Åke och Gun-Maj Ottosson.

Norburg på Norrebo gård

Familjen Norburgs gård finns i hjärtat av Norrebo. Mitt i krysset.

Den var också närmsta granne till mormor, grannstället till där jag bodde mina första tre år.

Selma Norburg


gifter sig med


Svante Norburg


Deras barn

Georg

Bror

Härold

Svea

Herbert 

Evald

Nr 1

Georg och Olivia Norburg

Nr 2

Bror Norburg

Nr 3

Härold Norburg

Nr 4

Svea Norburg

SVEA Ingrid Kristina Norburg

f.. 20 mars 1920 Gnosjö

d. 15 juli 2006 Värnamo

gift 28 september 1946 med

GUSTAV Vilhelm Vilhelmsson

f. 4 februari 1915 Bredaryd

d. 22 augusti 2003 Värnamo


Deras barn

Johnny

Gun

Åke

Nr 5

Herbert och Dagmar Norburg

Sonen

Herbert tar över Norrebo gård.

Han gifter sig med Dagmar från Granås.


Deras barn

Gerd

Ann-Britt

Christer

Gerd Norburg gifter sig med

Lars-Erik Andersson.

De tar över gården efter Herbert och Dagmar.

Nr 6

Evald Norburg

Wilhelmssons - två bröder är grannar i Norrebo, David och Gustaf.


Gustaf gifter sig med Svea Norburg i Norrebo (se ovan)

David gifter sig med Anna

DAVID Fingal Vilhelmsson

f.  14 april 1910 i Bredaryd

d. 17 oktober 1985 Gnosjö


gift  31 december 1943 med

ANNA Dagmar Maria

f..27 september 1917 iVillstad

d. 30 maj 1990 Gnosjö


Deras barn

Roland Kennert Sigurd Vilhelmsson

f. 14 april 1938 Värnamo

d. 17 juni 2016 Gnosjö

Gift 12 juli 1969.

Gullvi Asta Elisabet

Malkolm och Hilda Svensson

Anna Höög till vänster
Hilda Svensson Norrebo på stolen

Fotograf Ester Andersson, Gnosjö Wernamo.

Algot Persson, Grimhult och Granås, sittande. Malkolm Svensson, Norrebo, stående.
Fotograf J.A. Kindblom Wernamo Gislaved

"Johan i Sjövik" kom från Norrebo - läs mer om hur han blev handlaren i Sjövik, Gårö

"Johan i Sjövik"


 kallades handlaren i Sjövik, Gårö . Han var född på Deket, Norrebo och hette


Johan  Magnusson

f. 26 juni 1852 på torpet Deket, Norrebo

d. 1 februari 1925 Sjövik, Gårö


gift 17 april 1881 med


Augusta Modéen

f. 21 maj 1856 Åsenhöga

d. 26 november 1920

Norrebobor