Sara Andersdotter tar över släktgården Kvarnabo

1800-talet

Uppdaterad senast 20211004


Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

farfars farmor
Sara och fästmannen Johannes från Hult köper Kvarnabo

Under de nio generationer som vi vet att gården gått i rakt nedstigande släktled, så är det enda gången som gården tagits över av en kvinna.

Egentligen var det ju så att Sara och hennes fästman Johannes Nilsson ropar in den på auktion när det blev arvstvist. Johannes kom från en rik släkt i Hult.


1850 Aminoffska processen


1850 sålde Fredrik och Charlotte Aminoff f Téet frälseräntan på gårdarna i Kvarnabo till Johannes Josefsson och Johannes Nilsson. 

De båda bönderna fick betala 333 riksdaler och 16 skillingar.


Den försäljningen innebar att hädanefter var inte de båda bönderna tvungna att betala skatt till Herrestad dvs de slapp frälseskatten.


Det blev en rättstvist av denna transaktion p g a att Aminoffs släktingar/arvingar ansåg att Fredrik och Charlotte Aminoff inte hade haft laglig rätt att till Josefsson och Nilsson sälja släktingarnas rätt att ta upp frälseskatt.


Utslaget i rätten blev att transaktionen var laglig. Det var Västbo härads lagtima hösteting i Ölmestad (nuvarande Reftele) som fastslog detta den 31 oktober 1850.


Johannes almanacka från 1870


Johannes almanacka från 1870 blev den från hans näst sista år i livet. Den finns bevarad. Bladen är sköra efter mer än 150 år. Och första bladet har gått sönder.1871 dör Johannes

De var gifta i 26 år.  Johannes blev 53 år gammal.


Det finns ett minneskors på Gnosjö kyrkogård. 

Där står:

”Minne öfver 2ne makar

Kyrkov. Johannes Nilsson född 23/4 1819 död 22/6 1871.

och hans hustru Sara Andersdtr född den 31/1 1823 död 13/12 1875.

jemte sina 3ne barn Sven född 8/7 1846 död 11/10 1857,

Emma född 8/12 1859 död 8/1 1960.

Emelia född 13/5 död 26/5 1862.

5te Moseb. 32:29,

Romar 5:12,13,14.”


De bibelställen som är citerade på

gravkorset är:


5 Mosebok 32:29

"Vore de visa, så skulle de begripa detta,

de skulle första vilket slut de måste få."


Romarbrevet 5:12-14

"12.  Därför är det så: Genom en enda

människa har synden kommit in i världen

och genom synden döden; och så har döden

kommit över alla människor, eftersom de

alla hava syndat.

13.  Ty synd fanns i världen redan innan

lagen fanns. 

Men synd tillräknas icke där ingen lag finnes;


14.  och dock har under tiden från Adam

till Moses döden haft väldet också över

dem som icke hade syndat genom en

överträdelse, i likhet med vad Adam gjorde,

han som är en förebild till den som

skulle komma."

gravkors Johannes Nilsson

Gravkors på Gnosjö kyrkogård över

Johannes Nilsson och Sara Andersdotter ,

samt  de tre barnen som dog som små.

Att det inte är en sten utan ett järnkors

beror förmodligen på att Johannes släkt äger Häryds bruk.

1872 Sara gifter om sig

Efter Johannes Nilssons död om gifter Sara om sig efter ca 1,5 år den 21 november 1872 med den 18 år yngre Per Måns Svensson från Marsås i Kävsjö.

Hon skänker genom utfärdat gåvobrev 1/32del av Kvarnabo till honom.


1875 Sara dör

De var gifta i tre år. Sedan avled Sara den 12/12 1875. Hon begravs tillsammans med sin förste man Johannes Nilsson. Där vilar också de tre barnen som aldrig fick bli vuxna.

Hon lämnar efter sig barnen

Kajsa 26 år, gift sen 6 år och bor i Stackebo, med man och två döttrar på 5 och 2 år.

Carolina 22 år, gift sen ett år och bor i Lidås, med man och en pojk som är nästan ett år.

Sven 18 år som bor i Kvarnabo

Och lilla Emilia som en månad senare ska fylla 10 år, är liten och föräldralös.


1877 Änklingen gifter om sig

Per Måns Svensson se mer på sidan om Töllstorp

f 1841 Marsås Kävsjö

gifter om sig  13 juni 1877, två år efter Saras död

med den 15 år yngre

Kristina Sveningsdotter

f. 23 okt 1856 i Töllstorp.


1879

Det var också till Töllstorp, till hennes föräldragård, som de flyttade efter två år som bönder i Kvarnabo.

En så kallad hälftenbrukare bodde i Kvarnabo under ungefär ett år. 


Ett brukningskontrakt upprättades 1879 med 

Anders Josef Sveningsson

f 1842 i Valdshult


gift med Katarina Danielsdotter

f. 1835 i Anderstorp.


Sveningsson hade arrenderat gården i Töllstorp och flyttade till Kvarnabo.

Den brukar han till dess

23-årige Sven Johannesson gifter sig 1880 med Inga Johannesdotter från Kulltorp (se Ingas släkt).

Familjen Sveningsson noteras sedan som utflyttade till Åker.


Saras son i första giftet, min farfars far Sven Johannesson övertar gården.

Han köper Per Måns andel, 1/32del av Kvarnabo.

Den yngsta av Anders Perssons barn

Sara Andersdotter

f. 31 jan 1823 i Kvarnabo

d. 13 dec 1875 i Kvarnabo


Sara gifter sig  första gången

5 oktober 1845 med

Johannes Nilsson

från Hult, Gnosjö 

f. 23 april 1819 Hult

d. 22 juni 1871 i Kvarnabo


De hade redan innan giftermålet, ropat in gården på auktion, några månader tidigare.


Johannes var av den så kallade Hultasläkten. Den släkten var omtalad för sitt sinne för affärer.


Johannes reste också ut på handelsresor. Det som såldes var mest artiklar som tillverkats i bygden.

Johannes samarbetade troligen med sina bröder från Hult.

Han var även kyrkvärd.


Sara och Johannes fick sju barn varav tre dog i späd ålder.


Sven Johannesson

f. 8 juli 1846 Kvarnabo

d. 11 oktober 1857 Kvarnabo

Den förstfödde blev 11 år.


Sven Johannesson

1857–1930, min farfars far, läs mer


Emma Christina Johannesdotter

f. 8 december 1859 i Kvarnabo

d. 8 januari 1860 i Kvarnabo

en månad efter födelsen.


Emelia Christina Johannesdotter

f. 13 maj 1862 i Kvarnabo

d. 26 maj 1862 i Kvarnabo

13 dagar efter födelsen.


1866–1939, läs mer om Bondarpssläkten
Emilia är bara 9 år när Sara dör och hon blir föräldralös.


Änkan Sara gifter sig andra gången 21 november 1872  med

Per-Måns Svensson 


Klicka på bilderna

så blir de större.