Uppdaterad senast 20220208

Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Åsenhöga


Åsenhöga marknad

Torp, backstugor och ödestugor i Åsenhöga


Åsenhöga marknad


Åsenhöga hade egen marknad, lokalt kallad Nygårds marknad.

Den pågick emellan år 1891 till 1932. 

Här kan man se gårdshusen i bakgrunden.

Det verkar vara oxar som kanske skall säljas, även om den till höger är spänd för en vagn.


"Personerna på bilden känner jag inte igen men jag har hört att den långe mannen i vänstra bildhalvan, med hatten lite på svaj, skall vara August Nilsson i Ingarp.

Jag tar gärna emot förslag på övrige. Skall man våga gissa att den är tagen runt 1910?"

/ Uppgifter från Nils-.Göran Högberg via facebookgrupp

Värnamo-Tidningen 1965. Med suddiga bilder från 1927..

Andra året det var marknad.

Notisen från Smålandspostens Veckoblad 22 september 1892.