Höghylte sten
Höghylt

Höghylte sten. Där har utspelats historia, men vi vet inte varför.

Och när du kommer nära ser du ett kors inritat på Höghylte sten.

Foto: Arnold Hermansson.

Det är inte enkelt att tyda texten på kartan. I kartans högerkant från 1798 under ordet UTÄGOR kan läsas om skogsprocessen.

Höghylte sten


Redan år 1798 är Höghylte sten omnämnd på kartan.

I stenen är inhugget ett kors.


På kartan från 1798 står det:

”Höghylte Sten, 4:alnar lång. 2. bred 3/2 hög / med Ett kors mitt uti en / En kullrig half manshög Sten liggande på berghall / hwarest berättas, Hillerstorp och Törestorp haft sittande / Rätt, under påstående Skogs Processen”


Tyvärr står det inte i några andra papper om denna skogsprocess, så det finns knappast någon chans att ta reda på vad det var för skogsprocess. Särskilt som det inte står angivet något årtal när den skulle ha ägt rum. Men det skedde ju innan 1798 när kartan ritades.

En rågångssten

- tre socknar och två härader möts


Där möts Kävsjö, Kulltorp och Gnosjö socknar, dvs även Östbo och Västbo härad.


Kvarnabo ligger i Gnosjö socken, Västbo härad.


Nu tillhör alla tre nämnda socknarna och dessutom Källeryd och Åsenhöga, Gnosjö kommun sen kommunsammanslagningen 1950.

flyttblock

Imponerande flyttblock

"vaktar" vid gränsen mellan Kvarnabo och Lidås utmed Pengavägen.


Det satte ofta min fantasi i rörelse när jag som barn "gick över skogen" till Käringagärde.


Inlandsisen var en stark kraft som placerade flyttblocket på en stenknalle.

Kvarnabosten/

Höghyltesten

- stenbrytning


Kvarnabostenen är en typ av skiffersten av hög kvalitet. Den finns i berget i Höghyltan.


Gunnar Kvarnvik började bryta stenen i början av 1930-talet och stenen används till bl.a

•Trädgårdsgångar

•Offentliga miljöer

•Klädda skorstenar

•Klädda murar


Kvarnabostenen varierar både i storlek och tjocklek. Eftersom inga stenar är likadana ger den ett mycket livfullt utseende.


Stenen är relativt mjuk och kan med lätthet skäras med en kraftig vinkelslip och diamantklinga.


Den kallas ibland för Kvarnabosten och ibland för Höghyltesten efter Höghyltan där berget ligger.


Lasse Kvarnvik och hans systerson Martin Nilsson driver  Värnamo Sprängtjänst som bryter och säljer stenen idag.


Värnamo Sprängtjänst AB består av Lars Kvarnvik och Martin Nilsson, vilka köpte företaget 2005.


Företaget ägdes då av Sigge Johansson och Arne Pettersson, som gått in som delägare några år tidigare. Sigge drev som ensam ägare företaget innan dess.


I maj 2008 anställdes Johan Andersson som heltidsanställd sprängare och borrare. De har gått sprängutbildning hos Dyno Nobel och har full behörighet för sprängning.


Gunnar Kvarnvik i Höghyltan 1943.

Västbokrönikan Caroline Hellman , sid 178.


Självklart val

Givetvis ska det vara sten från Kvarnabo i vår trädgård i Åminne.

Varenda trädgårdsgång jag är uppvuxen med var ju av Höghyltesten.


Sten i Kvarnabo


Höghylte sten - där hölls ting

Rågångssten - där möts tre socknar och två härader

Kvarnabosten - skifferbrytningUppdaterad senast 20210305


Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu