Gnosjö socken 1942

har en areal på 60,85 kvadratkilomer

Invånarantalet  31 dec 1942

är 1688 personer.


Gnosjö kommun 2018

har en areal på 452 kvadratkilometer

Invånarantalet   2018 

är 9 776 personer.


Per-Måns och Kerstin

Per Måns Svensson och

Kristina Sveningsdotter

i Töllstorp.

Kyrkvärden

Per Måns Svensson

f. 1841 Marsås Kävsjö

d. 1926 Töllstorp


gifter om sig  13 juni 1877, två år efter Sara Andersdotters död

med den 15 år yngre

Kristina Sveningsdotter

f. 23 okt 1856 i Töllstorp.

d. 1937 Töllstorp


Barnen

Jenny Carolina f. 3 april 1878

Emilia Josefina f. 3 januari 1880

Sven Ernst f. 3 april 1883

Johan Hjalmar f. 27 augusti 1884

Hilda Signe Maria f. 23 mars 1887

Gerda Elisabeth 30 maj 1889

GUSTAV Ivar 6 juli 1892

Ruth Natalia 7 januari 1896

Emmy Ingegerd Kristina 10 september 1898

"Döven" blir påkörd av tåget


På gården bor också Kristinas bror

Johan August Sveningsson

f 1 maj 1853

d 15 september 1918


Johan August är dövstum. Han kallades därför alltid "Döven".


Han kunde lite teckenspråk, som han lärt vid en kort vistelse i Vadstena. "Döven" var väldigt snäll och barnkär, tog gärna upp barnen i knäet, lekte "datten" med dem osv. 


Duktiga vagnsmeder

Döven och svågern Per Måns lär ha varit mycket duktiga vagnsmeder. I en liten smedja på gården tillverkade de vagnar tillsammans i många år.


"Döven" vandrade ofta på järnvägen.

Eftersom han inte kunde höra tågen, så höll han reda på tågtiderna.


En ändring eller försening gjorde att han den 15 september 1918 blev påkörd och dödad av tåget.


Yngste sonen tar över gården när Per Måns och Kristina dör

GUSTAV Ivar Svensson

f. 6 juli 1892

d. 1969

gifte sig 1938 med

Maria Håkanssson

f. 1 oktober 1900 i Torsås


Hon hade två döttrar från ett tidigare äktenskap.

Tyra Maj-Britt Karlsson f. 27 september 1926 i Stockholm

Eivor Dagmar Karlsson f. 22 februari 1929 i Byarum


1978 ägs gården av Gnosjö kommun. Änkan Maria Svensson bodde kvar där. 


Farfars farmors andre man

Änklingen Per Måns gifter sig med Kristina i Töllstorp

Idag är gården industrimuseum

Töllstorp


Gnosjö Hembygdsförening

Första hembygdsfesten
Klicka

på bilderna

så blir

de större.


Töllstorp är idag industrimuseum


Töllstorp beskrivs som säteri redan på 1500-talet och skrevs då Tylstorp. Det var även fideikomiss under en lång period.


”Det här inom socknen belägna säteriet Tylstorp eller, som det nu skrifves, Töllstorp, i mantal, ligger djupt inbäddadt i skogarna och har vidsträckta, men magra och stenbundna ägor.”


Så beskrivs Töllstorp av F.J. Eneström i boken ”Gnosjöborna”1903.


Där står även uppräknat samtliga ägare till Töllstorps säteri.


Den förste ägaren var

Carl Carlsson Gyllenhjelm (1574-1650)

naturlig son till hertig Carl av Södermanland, sedermera Konung Carl IX och pigan till fru Sigrid Gyllenhorns på Sjösa vid Nyköping, pigan Carin Nilsdotter, en prästdotter från Östergötland.


Inga av ägarna bodde dock på säteriet utan Töllstorp var utarrenderat ända fram till sista ägaren lagmannen

Carl Gustaf Danckwardt,

som köpte Tylstorp/Töllstorp av


baronen och greven

Erik Ruuth (24 oktober 1746-25 maj 1820 i Stockholm).


Dankwardt styckade upp säteriet och sålde till två bönder på 1820-talet.

Kanske behövde han pengar till bygget av Källunda gård som uppfördes då och Åminne Bruk som han startade.

De som köpte Töllstorp var hans arrendatorer Anders Arvidsson och Sven Persson.


Anders Arvidsson (2 dec 1797 - 26 juni 1871)

gift 1833 med 

Anna Stina Abrahamsdotter från torpet Marebo (21 nov 1802-13 mars 1888).


Sven Persson från Norra Rudö

(15 juli 1785- 16 april 1864))

gift med

änkan Anna Persdotter

(24 juli 1777 - 21 febr 1852) i Töllstorp. 


Fram till försäljningen så brukades säteriet i regel av två arrendatorer.


En av gårdarna lär ha legat alldeles vid de två jättelindar som står kvar. När denna byggnad revs är inte känt. 


Men på 1860-talet delades den gården mellan två syskon och två nya mangårdsbyggnader byggdes.

Källor

"Gårdar i Gnosjö socken från 1600-talet till nutid. "Birgitta Johannesson/ Brita-Stina Hermansson. 1978.


"Gnosjöborna”.

F. J. Eneström. 1903.

Sveriges Radio Jönköping direktsände från Töllstorp den 16 juli 2016 över Småland, Östergötland och Öland i P4.


På plats var Gnosjö Hembygdsförening med ordförande Ingemar Lundberg (till vänster).


Bredvid mig (som är reporter) till vänster min  syssling Margreth Nordemark  (1951-2017)

Gnosjö Hembygdsförening

Stuga från Kvarnabo flyttas

till Gnosjö hembygdspark


1929 flyttades en 1700-talsstuga från Kvarnabo till Gnosjö hembygdspark.


Idag finns bara jordkällaren kvar i Kvarnabo och ligger under huset,  som numera är ihopbyggd med verkstaden.


Lars Kvarnvik, som idag äger gården tillsammans med sin fru Ulrika, berättar att min far Herbert berättade, att när de skulle forsla ner stugan till Gnosjö, så lastade de det sista med chauffören kvar i bilen så han kunde inte komma ut förrän de lossat lite.


Herbert var 12 år när stugan flyttades, så han kom säkert ihåg det rätt.


Det var inte alls märkligt att det blev just från Kvarnabo som en stuga flyttades.


Ägaren Severus Johansson var med och bildade Gnosjö hembygdsförening. Han var kassör i första styrelsen.


Anledningen till att föreningen bildades var att ett sällskap från Värnamo ville köpa socknens enda ryggåsstuga, Gunnarsstugan, och det ville dessa herrar icke låta ske, och inköpte ryggåsstugan för 300 kronor.

Direkt efter köpet bildades föreningen,den 10:e juni 1925 och godkände köpet.


Gnosjö Hembygdsförening bildades på initiativ av fabrikör Malcolm Johansson i Söderby. Den direkta anledningen till att föreningen bildades, var att några Värnamobor var ute efter socknens enda kvarvarande ryggåsstuga, "Gunnarsstugan" kallad.


Malcolm Johansson, Anders Svensson, Malkolm Baureus och J A Fredén ansåg emellertid, att den borde vara kvar i Gnosjö och bli ett "hembygdsmuseum", varför man köpte stugan för 300 kronor.


Direkt efter köpet bildades snabbt en hembygdsförening, som godkände köpet.

Mark till stugan skänktes av Emil Johansson, Enhult. Nu är den flyttad till Töllstorps industrimuseum.Uppdaterad senast 20210302


Har du fler uppgifter?

Kontakt: karin@kvarnabo.eu

Första hembygdsfesten i Gnosjö

Bilder ur Gnosjö Hembygdsförenings arkiv. Foto i de flesta fall Malkolm Johansson

Främre raden från vänster:

C-O Hellman, Malkolm Johansson.


Bakre raden utan ordning;
Per Johansson, Gåröström
Kassören Sevurus Johansson, Kvarnabo (läs mer)
Emil Johansson, Enhult, som skänkte en bit mark till föreningen, som blev en del av nuvarande hembygdsparken.


De fem ingick i den första styrelsen som förmodligen också var festkommitté vid den första hembygdsfesten som anordnades.